I operasjoner med kikkhull lager legene tre til fem små åpninger på omtrent en centimeter når de opererer. Dette gjør at pasientene får mindre komplikasjoner i etterkant, viser ny studie. (Foto: Øystein Horgmo, UiO)

Kikkhullskirurgi er bedre for pasienter med leversvulst

Kreftsvulster som sprer seg til leveren er den vanligste dødsårsaken ved tarmkreft. Nå viser forskning at kikkhullskirurgi gir bedre resultater på behandling av leversvulster enn vanlige operasjoner.

Tarmkreft er den kreftformen som tar nest flest liv i Norge hvert år, etter lungekreft. Ved tarmkreft er det ikke uvanlig å få spredning til leveren, fordi blodet som kommer fra tarmen filtreres gjennom nettopp leveren.

Den opprinnelige kreftsvulsten sprer seg i kroppen og danner nye svulster, og disse leversvulstene er den vanligste grunnen til at folk dør av tarmkreft. 

For å fjerne svulster utfører legene en såkalt leverreseksjon. Det vil si at de fjerner den delen av leveren hvor svulsten sitter gjennom et kirurgisk inngrep. I en ny studie har forskere ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus sammenlignet kikkhullskirurgi med vanlige åpne operasjoner ved behandling av kreft i leveren.

Resultatene var tydelige i favør av den nye operasjonsmetoden.

– Vi fant at kikkhullsoperasjon for kreftsvulster i leveren gir færre komplikasjoner, bedre livskvalitet for pasientene sammenlignet med åpen operasjon, og er i tillegg kostnadseffektivt for samfunnet, sier forsker og kirurg, Åsmund Avdem Fretland.

– Kikkhullsoperasjoner kan hjelpe pasienter med å komme raskere tilbake etter operasjonen. Vi ønsker at flere pasienter skal få nyte godt av slik behandling, påpeker prosjektleder for studien, professor Bjørn Edwin.

Mindre sårflater og kortere rehabilitering

Ved vanlig kirurgiske inngrep blir bukhulen åpnet helt. Til sammenligning lager legene bare tre til fem små åpninger på omtrent en centimeter når de opererer med kikkhullskirurgi. I disse åpningene fører de inn tynne rør.

Doktorgradsstipendiat og spesialist i gastroenterologisk kirurgi, Åsmund Avdem Fretland. (Foto: UiO)

– Gjennom disse rørene kan vi blåse opp bukhulen med karbondioksid, slik at det blir arbeidsrom. Ved å føre lange spesialinstrumenter gjennom rørene, og et kamera koblet til store skjermer, kan vi utføre disse operasjonene med kikkhullsteknikk, forteller Fretland.

Denne operasjonsmetoden gir mindre sårflater, og bukhulen eksponeres ikke for luft. Dette gir både mindre traume i etterkant av operasjonen og kortere rehabilitering for pasientene. Utfordringen er at kikkhullskirurgi krever mer ressurser enn tradisjonelle inngrep, med dyrere utstyr og personale som må trenes spesielt. Det tar også ofte lengre tid.

Tilfeldig hvilken operasjon de fikk

Det var totalt 280 pasienter med i studien. Alle hadde tykktarmskreft med spredning til leveren og med svulster som var mulig å fjerne med leverreseksjon. Studien ble utført som et randomisert klinisk forsøk, som betyr at pasientene tilfeldig blir plassert i de ulike operasjonsgruppene.

– Når vi randomiserer, eller trekker lodd, om pasienten skal få den ene eller andre behandlingen, får vi en rettferdig sammenligning av operasjonene. Dette gir resultatene større troverdighet og er alltid ønskelig når vi skal innføre nye behandlingsmetoder, forklarer Fretland.

Slike loddtrekningsstudier på kirurgiske operasjoner er ofte vanskelige å gjennomføre fordi inngrep vanligvis skreddersys til den enkelte pasient. I tillegg er det utfordrende å rekruttere pasienter til slike studier. Det finnes derfor få gode randomiserte kliniske forsøk innen dette fagfeltet.

Professor Bjørn Edwin. (Foto: UiO)

– Oslo-Comet-studien er den første studien i verden som sammenligner åpen- og kikkhullsoperasjon for leversvulster gjennom randomisering, sier forskeren.

I studien ble de 280 pasientene tilfeldig fordelt mellom den eksperimentelle gruppen som ble operert med kikkhullskirurgi og kontrollgruppen med tradisjonell åpen operasjon.

Gir like gode kreftresultater

Det viktigste resultatet var at pasientene som ble trukket til kikkhullsoperasjon hadde færre komplikasjoner etter operasjonen sammenlignet med de som ble operert gjennom åpen operasjon. I tillegg ble liggetiden på sykehuset halvert.

– Vi fant også at kikkhullsteknikk ser ut til å gi like gode kreftresultater på kort sikt, altså at kirurgene klarte å få med hele svulsten like ofte som ved åpen operasjon, sier Fretland.

Forskerne sammenlignet også kostnader og livskvalitet som en del av studien. De fant at pasientene som fikk kikkhullsoperasjon, rapporterte bedre livskvalitet de første fire månedene etter operasjon, mens kostnadene var de samme.

– Dermed kan vi konkludere med at kikkhullsoperasjonen var kostnadseffektiv sammenlignet med åpen operasjon, forteller han.

Slik ser en kikkhulloperasjon ut. Kirurgene klarer å få ut hele svulsten like ofte som ved åpen operasjon. (Foto: Øystein Horgmo, UiO)

Ønsker større bruk av kikkhullskirurgi

Tradisjonelt sett blir leverreseksjon gjort med åpen operasjon. Selv om kikkhullsoperasjoner er blitt mer vanlig de siste årene har ikke leverkirurgi fulgt den samme utviklingen. En av grunnene er at dokumentasjonen for kikkhullsoperasjon på leveren har vært for dårlig.

– Kikkhullskirurgi har vært brukt på ekspertsykehus i mange år, men denne studien viser at metoden nå kan tas i bruk i langt større skala. Vi må utvikle kikkhullsteknikken videre også for de leveroperasjonene vi ikke kan tilby som rutine i dag, mener professor Edwin.

Han ønsker nå at flere kirurger blir trent opp i å bruke denne teknikken. En slik investering vil lønne seg både for pasientene og for samfunnet.

Referanse: 

Åsmund Avdem Fretland m.fl: Laparoscopic Versus Open Resection for Colorectal Liver Metastases: The OSLO-COMET Randomized Controlled Trial. Annals of surgery, 2018. DOI: 10.1097/SLA.0000000000002353. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS