77 prosent av norske solarier har for sterk stråling, det vil si at de bryter regelverket. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Sterkere UV-stråling fra solarier enn fra sola

Solarier i Norge og mange andre land har betydelig større mengde kreftfremkallende UVA-stråler enn den naturlige sola.

– De høye verdiene av UVA-stråler som viser seg å være i moderne solstudioer, er både overraskende og urovekkende. Særlig fordi vi nå vet at også disse strålene er kreftfremkallende, sier forsker Lill Tove Nilsen i Statens strålevern.

Sammen med to andre norske forskere har hun gjort den første systematiske gjennomgangen av publiserte studier på strålingen fra solarier rundt om i verden. Studiene inkluderer data fra 2895 solarier og fra 18 ulike studier – 13 fra Europa, to fra Australia og tre fra USA.

Syv av ti bryter loven

Jevnt over er strålingen fra solarier sterk, og det er store forskjeller i styrken fra ett solarium til et annet, viser studien.

Hele 77 prosent av norske solarier har for sterk stråling, det vil si at de bryter regelverket.

– Dette er et høyt tall, men jevnt over ligger de norske solariene ikke veldig mye over de tillatte grensene. Mange andre land, for eksempel England, har betydelig sterkere solarier enn Norge, sier Nilsen.

At det ikke står like ille til i Norge kan henge sammen med at vi har hatt en streng regulering av solariene i mange år. Europa har i flere år hatt felles grenseverdier for UV-nivået i solarier, men det er store forskjeller både i Europa og i verden ellers når det gjelder å kontrollere at grenseverdiene overholdes. Norge er et av få land hvor det blir ført tilsyn med solarier.

Australia som topper hudkreftstatistikken, tillot tidligere svært sterk stråling i solariene sine. Nå er solarier blitt forbudt her. 

Kreftfremkallende

Ultrafiolett stråling (UV) som fins i solarium er elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn det synlige lyset. UV-stråling i solarium deles i UVA- og UVB-stråler.

Det har vært mye fokus på UVB-strålene fordi man lenge trodde det var disse strålene alene som forårsaket hudkreft. UVB-strålene er de som mest effektivt gjør oss solbrente – og solbrenthet er en kjent bidragsyter til utvikling av hudkreft.

UVA-strålene gjør oss brune og fører til at huden eldes raskere. Vi blir også solbrente av UVA fordi det er så mye av disse strålene i et solarium. De senere årene har forskerne avdekket at også UVA kan gi hudkreft. Nyere forskning viser også at du ikke trenger å ha blitt solbrent for å ha økt risiko for hudkreft.

Mye UVB-stråling i England

Norske solarier gir omtrent fem ganger mer UVA enn sydensola og omtrent like mye UVB. UVB-strålingen fra solariene ellers i verden er også omtrent som fra sydensola, men noen land, som England og Hellas, har solarier med veldig mye UVB-stråler, viser studien.

Referanse:

Nilsen, Hannevik og Veierød: UV exposure from indoor tanning devices: A systematic review. British Journal of Dermatology, januar 2016, doi: 10.1111/bjd.14388. Sammendrag

Powered by Labrador CMS