Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Årsaken til kreft i livmorhals er i over 99 prosent av tilfellene langvarig infeksjon med HPV-virus.
Årsaken til kreft i livmorhals er i over 99 prosent av tilfellene langvarig infeksjon med HPV-virus.

Nyttig å vite om Humant papilloma­virus og livmorhalskreft

I Norge rammes rundt 350 kvinner årlig av livmorhalskreft. Oftest rammer den kvinner i 30- og 40 årene.

I Norge rammes rundt 350 kvinner årlig av livmorhalskreft. I motsetning til de fleste andre kreftformer der forekomst øker med alder, så er livmorhalskreft ifølge Kreftregisteret oftest påvist hos kvinner i 30- og 40 årene.

Podcast: Om HPV-viruset

I denne episoden av Vaksinepodden fra Universitetet i Oslo kan du høre med om HPV-viruset, livmorhalskreft og vaksinene mot dette.

Hør hele episoden her.

En krefttype forårsaket av et virus

Så godt som alle tilfeller av livmorhalskreft er forårsaket av humant papillomavirus (HPV).

Til tross for at det er beskrevet over 200 ulike HPV-varianter, så er det kun 15 av dem som anses som høyrisikovarianter og som kan føre til celleforandringer og kreft etter smitte.

Av disse er de to variantene HPV-16 og HPV-18 ansvarlig for rundt 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft.

De fleste nordmenn smittes av HPV en eller flere ganger i løpet av livet. Smitte er vanligst hos unge mennesker, og studier har vist at rundt 30 prosent av alle kvinner under 30 år har en positiv HPV-test.

Rammer begge kjønn

Andelen med positiv HPV-test faller til rundt 6 prosent for kvinner over 35 år og er en konsekvens av at immunforsvaret som oftest klarer å eliminere viruset i løpet av 6–24 måneder.

For enkelte vil derimot infeksjonen vedvare, og det er disse tilfellene som kan utvikle seg til livmorhalskreft over tid.

Gjennom Kreftregisterets Livmorhalsprogram får kvinner i alderen 25–69 år regelmessige innkallinger til å ta en celleprøve av livmorhalsen som undersøkes for HPV-infeksjon og forstadier til kreft.

Forekomsten av HPV-smitte er forholdsvis lik mellom kvinner og menn.

Hos menn kan HPV infeksjon blant annet føre til anal- og peniskreft, i tillegg til munn – og halskreft som kan ramme begge kjønn.

Gunnveig Grødeland, Sveinung Wergeland Sørbye og Even Fossum snakker om HPV, livmorhalskreft og vaksiner mot dette.
Gunnveig Grødeland, Sveinung Wergeland Sørbye og Even Fossum snakker om HPV, livmorhalskreft og vaksiner mot dette.

Hvorfor kan HPV-infeksjon føre til kreft?

HPV er et av flere virus der kroniske infeksjoner kan forstyrre normal celledeling og føre til kreft. Andre eksempler er Hepatitt B-virus som kan føre til leverkreft, og Epstein-Barr-virus som blant annet kan føre til lymfekreft.

HPV inneholder to proteiner, E6 og E7, som hemmer bestemte sjekkpunkter cellen gjennomgår når den deler seg. I fravær av disse sjekkpunktene kan cellene dele seg ukontrollert.

Her bør det spesifiseres at HPV ikke er tjent med at cellene omdannes til kreftceller, men viruset er avhengig av at cellene er i aktiv celledelingsfase for å danne nye viruspartikler.

Kreftdannelse er derfor en uheldig bieffekt av virusets strategi for effektivt å formere seg.

Effektive vaksiner

Siden høsten 2009 har alle jenter i 7. klasse fått tilbud om HPV-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Tilbudet ble utvidet til gutter på samme alderstrinn fra 2018.

I Norge brukes hovedsakelig vaksinen Cervarix som inneholder HPV-16 og HPV-18. Den dekker dermed de to dominerende variantene som fører til livmorhalskreft.

I tillegg er vaksinen Gardasil-9 godkjent for bruk i Norge og kan kjøpes på apotek. I tillegg til HPV-16 og HPV-18 så inneholder Gardasil-9 høyrisikovariantene 31, 33, 45, 52 og 58 og lavrisikovariantene 6 og 11 som gir kjønnsvorter.

Færre tilfeller av livmorhalskreft

Siden HPV-vaksinene ble tatt i bruk, så har flere store studier vist at både Cervarix og Gardasil beskytter mot smitte og gir lavere forekomst av celleforandringer hos kvinner som ble vaksinert i ung alder.

Med tid vil dette føre til færre tilfeller av livmorhalskreft.

Den fulle effekten av vaksinene på forekomsten av livmorhalskreft vil ikke være synlig i Norge før nærmere 2040, da det første årskullet som ble vaksinert, er i 40-årene.

I denne episoden av Vaksinepodden snakker Gunnveig Grødeland og Even FossumS med Sveinung Wergeland Sørbye, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge og forfatter av boka «Alt om HPV» om livmorhalskreft, HPV og vaksinene som er tilgjengelige:

Powered by Labrador CMS