Den nye studien viser at risikoen for å rammes av kreft øker jo større vektøkningen er, og jo høyere BMI personen har.

(Illustrasjonsbilde: feelartfeelant / Shutterstock / NTB scanpix)
Den nye studien viser at risikoen for å rammes av kreft øker jo større vektøkningen er, og jo høyere BMI personen har. (Illustrasjonsbilde: feelartfeelant / Shutterstock / NTB scanpix)

Å være overvektig før 40 øker risikoen for kreft

Hos kvinner er det spesielt risikoen for livmorkreft som øker, mens menn blir spesielt utsatt for nyrekreft og tykktarmskreft, ifølge ny forskning.

Fedme er en kjent risikofaktor for mange kreftsykdommer. I en ny studie har forskerne sett nærmere på om endring i vekten, og når endringen eventuelt skjer, har betydning for kreftrisikoen.

– Studien vår bekrefter at vektøkning i voksen alder øker risikoen for kreft. Å være overvektig før man er 40, øker risikoen for en fedmerelatert kreftsykdom med 16 prosent for menn og 15 prosent for kvinner, forteller Tone Bjørge, hovedforsker bak den nye studien og professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen.

Dette er en såkalt epidemiologisk studie, som betyr at det er en studie av befolkningsgrupper. I slik forskning er det vanlig å for eksempel sammenligne en frisk gruppe med en syk gruppe. I denne studien har forskerne fulgt over 220 000 personer fra Norge, Østerrike og Sverige.

Alle disse har tidligere deltatt i helseundersøkelser der de har målt BMI ved minst to anledninger. Så har forskerne undersøkt hvor mange som senere har fått kreft. De har sett spesielt på de som ble overvektige før de var 40 år.

Kraftig økt risiko for livmorkreft

Tidligere forskning har vist at overvekt øker risikoen for flere typer kreft, blant annet tykktarmskreft, endetarmskreft, nyrekreft, livmorkreft og brystkreft etter menopausen.

  • Les mer om overvekt og kreft i denne saken: Overvekt tungtveiende årsak til kreft i hele verden

    Denne ferske studien viser at for kvinner som blir overvektige før de er 40, øker risikoen for livmorkreft med hele 70 prosent, sammenlignet med de som ikke var overvektige før 40.

    For menn er det spesielt risikoen for renalcellekreft – en type nyrekreft- og for tarmkreft, som øker. Overvektige menn har 58 prosent høyere risiko for å få denne typen nyrekreft, og 29 prosent høyere risiko for å få tykktarmkreft.

Studien fant ingen sammenheng mellom overvekt og kreftformer som ikke tidligere er antatt å være koblet til overvekt.

Fem kilo opp økte risikoen

Studien viser også at risikoen for å rammes av kreft øker jo større vektøkningen er, og jo høyere BMI personen har.

– Vi har tilgang på data fra store helseregistre, og kan dermed se på mange typer kreft. Resultatene er litt ulike for de ulike kreftformene, forteller Bjørge.

En økning i vekt på fem kilo, medførte økt risiko for alle typer fedmerelatert kreft for kvinner.

Menn med fedme ved de to første målingene, altså BMI over 30, hadde 64 prosent høyere risiko for å få fedmerelatert kreft, sammenlignet med normalvektige.

Ulike faktorer påvirker kreftrisikoen

Årsaken til at en del krefttyper påvirkes av overvekt, er trolig sammensatt.

– Det er nok litt ulike mekanismer som slår inn for ulike kreftformer. Kjønnshormoner, vekstfaktorer og underliggende betennelsestilstander er faktorer som er forbundet med overvekt. Og disse vil trolig påvirke de forskjellige kreftformene i ulik grad, sier Bjørge.

Brystkreft er en kreftform der overvekt i ung alder ikke ser ut til å øke risikoen.

– Her er bildet litt annerledes – faktisk ser det ut til at fedme reduserer risikoen for brystkreft før menopausen, men man ser at fedme øker risikoen for brystkreft etter menopausen, forteller Bjørge.

I studien viser forskerne til at stadig flere mennesker er overvektige, og at dette har store følger for folkehelsen – blant annet på grunn av økt kreftrisiko.

– Hvis man greier å holde vekta, har man mindre risiko for mange kreftformer. Å unngå overvekt er forebyggende! Dette er interessant, fordi vekta er noe man iallfall til en viss grad kan styre selv, sier Bjørge.

– Myndighetene må gjøre mer

Overlege Bård Kulseng, leder av Senter for fedmeforskning og innovasjon ved St. Olavs hospital i Trondheim, sier studien bekrefter at risikoen for kreft øker ved overvekt.

– Stadig mer forskning de siste årene peker på dette. Nå når færre røyker, ser det ut til at fedme kan være den viktigste risikofaktoren for kreft som man faktisk kan gjøre noe med, sier Kulseng.

Han mener helsemyndighetene må gjøre mer i arbeidet for å motvirke overvekt.

– Overvekt betyr så mye for folkehelsa at myndighetene bør sette inn kampanjer mot det. Kampen mot overvekt er like viktig som kampen mot trafikkdød og røyking, sier Kulseng.

Sykt fettvev

Han sier man i dag vet altfor lite om hvorfor overvektige har økt risiko for en del kreftformer.

– Vi trenger mer forskning for å få vite mer om risikoen for den enkelte, slik at vi kan opplyse pasientene bedre. Vi vet for eksempel ikke hvordan andre risikofaktorer påvirker den risikoen som følger med overvekten, sier overlegen.

– Studien viser at det å øke vekta, og det å ha BMI over 30, medfører ekstra stor kreftrisiko. Hva kan det tyde på?

– Vi tror at fettvevet er av betydning. Når fettvevet blir sykt, altså når det vandrer inn i andre organer som lever, hjerte og muskulatur, kan det gi hormonelle endringer og lavgradig betennelse i kroppen, sier Kulseng.

Dette kan igjen få konsekvenser som for eksempel kreft, hos endel pasienter.

– Dette betyr at vi ikke bare må se på BMI, men også på om fettvevet er sykt. Genetikk er nok også av betydning for hvilke konsekvenser sykt fettvev kan få for den enkelte, sier Kulseng.

Referanse:

Tone Bjørge m.fl: BMI and weight changes and risk of obesity-related cancers: a pooled European cohort study, International Journal of Epidemiology, september 2019

Powered by Labrador CMS