Hudkreft er den vanligste formen for kreft blant nordmenn, de fleste tilfellene kan lett behandles. [Foto: SERGEI PRIMAKOV / Shutterstock / NTB scanpix]

Mye brukt blodtrykksmedisin kan gi hudkreft

Ett av ti tilfeller kunne vært unngått, mener danske forskere. 

En blodtrykksmedisin som inneholder stoffet hydrochlorothiazide, ser ut til å kunne øke risikoen for hudkreft med opp til sju ganger, ifølge ny dansk studie. Denne typen medisin er en av de mest brukte mot høyt blodtrykk i USA og Vest-Europa. 

Forskere fra Det Sør-danske Universitet har tidligere funnet ut at det er en sammenheng mellom medisinen og økt risiko for leppekreft. De fattet da mistanke om at virkestoffet kunne være skyld i mer enn som så.

– Vi visste at medisinen gjør huden mer sårbar for skader fra solens UV-stråler, men det som er nytt og overraskende er at langtidsbruk fører til en så signifikant risiko for hudkreft, sier professor og initiativtager bak studien, Anton Pottegård i en pressemelding fra universitetet.

Statens legemiddelverk vurderer nå studien, og medisinsk fagdirektør, Steinar Madsen, er skeptisk til funnene.

– Først må vi i legemiddelverket få tid til å se over dataene grundig og vurdere forskningen. Men det jeg kan si er at denne studien neppe vil føre til noen endring i bruken.

Over 250 000 nordmenn bruker dette legemiddelet i dag. 

– Å skulle utelukke hydrochlorothiazide vil bety at vi mister en av våre viktigste medisiner mot høyt blodtrykk. Dette middelet brukes sjelden alene, men sammen med andre medisiner. Det er vanskelig å se for seg at vi kan tilby en fullgod behandling uten, sier Madsen.

Så på medisinbruken til 80 000 med hudkreft

For å undersøke om stoffet hydrochlorothiazide gjør at vi lettere får hudkreft, brukte forskerne pasientregistrene i Danmark. De så på medisinbruken til 80 000 dansker diagnostiert med hudkreft og sammenlignet funnene med 1,5 millioner pasienter uten denne kreftformen.

Resultatet var slående, mener de danske forskerne, risikoen for hudkreft økte jo lenger og jo mer en person hadde brukt blodtrykksmedisinen.

Som en del av prosjektet, har forskerne samarbeidet med amerikanske Armand B. Cognetta Jr. Han er leder for et av de største behandlingssentrene for hudkreft i USA, Florida. Han hadde også lagt merke til at bruken av hydrochlorothiazide var vanlig blant pasientene.

– Vi har sett og fulgt mange pasienter med forskjellige typer hudkreft hvor den eneste risikofaktoren bortsett fra eksponering for sollys ser ut til å være hydrochlorothiazide. Kombinasjonen av å bo i solrike Florida og ta dette legemiddelet ser ut til å gi en alvorlig risiko og kan til og med være livstruende for noen pasienter, sier Armand B. Cognetta Jr. i pressemeldingen

– Denne studien gjort av Pottegård og hans kolleger vil ha stor innflytelse på det forebyggende arbeidet mot hudkreft og på folkehelsen verden over, sier Cognetta Jr.

Steinar Madsen sier at man må være svært kritisk til slike studier. 

– Forskere legger ofte fram sine egne resultater som om de er veldig viktige. Vi trenger en uavhengig granskning som kan vurdere arbeidet nøye. Jeg er generelt skeptisk til denne typen studier som konkluderer ut fra pasientregistere. Ofte er det andre grunner til at de som bruker en bestemt medisin har høyere risiko for en type sykdom. Når man går slike studier i sømmene skjer det ofte at funn blir tilbakevist.

Advarer mot å endre behandling

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, tror ikke den nye studien vil føre til endret praksis. [Foto: Pressebilde]

Hydrochlorothiazide er et såkalt fotosensitivt stoff som kan reagerere med UV-stråler og kan skade cellene i huden. Det informeres om at stoffet er fotosensitivt i pakningsvedlegget. 

Hudkreft er den vanligste formen for kreft i dag og det er økende, spesielt blant eldre. De formene for hudkreft som medisinen ser ut til å gi økt risiko for er basalcelle - og spesielt plateepitelkreft. Det er få som dør av disse kreftformene og det finnes svært gode behandlingsmuligheter. I fjor var det beregnet å være omtrent 22 000 nye tilfeller av disse kreftformene, ifølge kreftforeningens nettsider

– Risikoen for hudkreft må, så klart, veies opp imot det faktum at hydrochlorothiazide er en effektiv og ellers trygg behandling for de fleste pasienter, sier den danske forskeren Pottegård.

Madsen fra legemiddelverket sier at de allerede har fått bekymrede telefoner fra pasienter. Han adverer sterkt mot å endre behandling. 

– Man må veie nytte og risiko her. Det er viktig å huske at disse typene hudkreft er relativt godartet. Konsekvensene av dårlig behandling av høyt blodtrykk kan bli mye mer alvorlig. Hadde det vist seg at medisinen gir høyere risiko for føflekkreft kunne situasjonen ha stilt seg annerledes.

– Bør man gå ut med bedre informasjon om risiko?

– Det er ikke nødvendig på nåværende tidspunkt. Det er allment kjent at man skal sole seg med forsiktighet, bruke solkrem, passe på å ikke bli solbrent osv. Men å derifra skulle gå til det å endre behandlingen for over 250 000 norske pasienter vil nok ikke skje. For mange finnes det ikke alternativer.

Referanse: Arnspang S, m.fl: Hydrochlorothiazide use and risk of non-melanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark, Journal of American Dermatology (2017), doi: 10.1016/j.jaad.2017.11.042.

Powered by Labrador CMS