Etter forskningsprosjektet gjennomført av Ahus, har forskerne konkludert med at skanning er et fornuftig tiltak for å avdekke lungekreft tidligere.

Forskere tror screening av røykere kan avdekke kreft tidlig

Forskere fant flere krefttilfeller enn ventet etter et forskningsprosjekt med røykere.

– Vi ser at lungekreftscreeningen avdekker krefttilfeller tidlig nok til å operere og før kreftsykdommen sprer seg, sier overlege og forsker ved Ahus (Akershus universitetssykehus), Haseem Ashraf, i en pressemelding.

En gruppe på 2.000 røykere og eksrøykere deltok i et forskningsprosjekt hvor det ble gjennomført en lungekreftstudie i mars. Studien er ennå pågående, men av de rundt 500 skannede deltakerne er det foreløpig avdekket lungekreft hos ti personer.

Andelen som har fått påvist lungekreft i den pågående gjennomførbarhetsstudien, har så langt vært større enn forventet.

Ashraf viser til at de har funnet en høyere andel av krefttilfeller enn tidligere europeiske screeningsstudier, blant annet fra Danmark.

– Kunnskap om effekten av screening har vært kjent i flere år. Resultatene så langt gjør oss bare enda sikrere på at screening av røykere er et fornuftig tiltak, sier Ashraf.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS