Torsdag ble det offentliggjort en rapport om en såkalt «ventestudie» for behandling av endetarmskreft.
Torsdag ble det offentliggjort en rapport om en såkalt «ventestudie» for behandling av endetarmskreft.

Åtte pasienter har søkt erstatning etter kreftstudie – NPE tror det blir flere

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har mottatt søknad om menerstatning fra åtte deltakere i den kontroversielle kreftstudien på Haukeland universitetssjukehus.

– Fire av disse har fått medhold. De vi har sett så langt, har fått dårligere prognoser fordi de ble innlemmet i denne studien, og fått tap av livskvalitet på grunn av det, sier fungerende kommunikasjonssjef Torill Svoldal Stæhr i NPE til Bergensavisen.

Torsdag ble det offentliggjort en rapport om en såkalt «ventestudie» for behandling av endetarmskreft. Rapporten viste at urovekkende mange pasienter i Bergen fikk tilbakefall og kreftspredning som følge av studien.

Det har ført til krass kritikk fra Statens helsetilsyn. Totalt 95 pasienter fra hele landet deltok. I Bergen var imidlertid 31 pasienter inkludert, som var langt flere enn ved andre sykehus.

Pasienter skulle velges etter strenge kriterier og følges opp for å undersøke om det var mulig å unngå belastende operasjoner etter strålebehandling.

NPE ønsker ikke å kommentere sakenes størrelse av hensyn til personvernet, men det er hittil ingen som har fått avslag på sin søknad.

– Skulle det bli avslag for noen, betyr ikke det at det de har blitt utsatt for, ikke er kritikkverdig, men det handler i så fall om at det å delta i studien ikke har gitt noen negative konsekvenser for dem, sier Stæhr til avisen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS