Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Medisiner som skal forebygge epilepsi-anfall, kan påvirke hvordan folat fungerer i kroppen og derfor gi økt behov for folat i svangerskapet.

Høyt folsyreinntak hos gravide med epilepsi kan øke risikoen for barnekreft

Funnene må tolkes med varsomhet, mener forskerne.

Kvinner med epilepsi som bruker legemidler for å forebygge anfall er anbefalt å ta høye doser folsyre (4–5 milligram daglig) før og under svangerskapet.

Dette er for å redusere risikoen for at barnet blir født med misdannelser.

Nå viser ny forskning fra Universitetet i Bergen en forhøyet risiko for barnekreft hos barna dersom mor har hentet ut resept på høydose folsyre i løpet av svangerskapet.

Dette ble sammenlignet med mødre som ikke hentet ut en slik resept.

– Risikoen endret seg ikke selv om vi tok høyde for andre faktorer, slik som samtidig bruk av antianfallsmedikasjon. Vi fant ikke en tilsvarende økt risiko hos barn født av mødre uten epilepsi, sier forsker og lege Håkon Magne Vegrim ved Universitetet i Bergen.

Lege og forsker Håkon Magne Vegrim ved Universitetet i Bergen.

Brukte data fra helseregistre

Studien har basert seg på Skandinaviske registre og er en del av SCAN-AED prosjektet. Dette er en stor internasjonal studie med informasjon fra landsomfattende helseregistre fra de nordiske landene.

Forskerne fulgte kvinnene fra datoen de hentet ut reseptene på høydose folsyre fra apoteket, fra tre måneder før kvinnen ble gravid og frem til fødsel.

Hvert barn ble deretter fulgt fra fødselen og frem til 20-års alder.

Totalt omfattet studien 3.379.171 barn, hvorav 27.784 barn ble født av mødre med epilepsi og hvor 5.933 mødre hentet ut en resept på høydose folsyre.

Ikke påvist tidligere

Det har tidligere blitt gjort mye forskning på effekten av folsyre. Blant annet viste en UiB-studie fra 2020 at inntak av folsyre hos gravide ikke hindret hjertefeil hos fosteret.

Det er imidlertid første gangen man har kunnet påvise en kobling mellom høyt inntak av folsyre og barnekreft hos enkelte barn.

Ifølge forskerne kunne dette funnet heller ikke forklares av mors epilepsi eller andre sykdommer som tuberøs sklerose, diabetes, tidligere kreftsykdom eller utvalgte epilepsimedikament som valproat eller karbamazepin.

– Selv om dette er unike og bekymringsverdige funn som kan påvirke dagens behandlingsveiledere for kvinner med epilepsi, bør funnene tolkes varsomt.

Det sier Marte Helene Bjørk, professor i nevrologi ved Universitetet i Bergen.

– Selv om dette er funn som kan påvirke dagens behandlingsveiledere for kvinner med epilepsi, bør funnene tolkes varsomt, sier professor Marte Helene Bjørk.

– Flere studier har påvist fordeler ved folsyrebruk for barn som er eksponert for anfallsforebyggende medisiner under fosterutviklingen. Folat er viktig for normal vekst og hjerneutvikling hos det ufødte barnet. Det er vist at lavdose folsyre (0,4 mg) ikke gir økt risiko for kreft for mor og barn, understreker Bjørk.

Vil finne ut mer om årsakene

Medisiner som skal forebygge epilepsi-anfall, kan påvirke hvordan folat fungerer i kroppen og derfor gi økt behov for folat i svangerskapet.

Bjørk sier forskerne nå vil jobbe for å finne ut mer om de bakenforliggende årsakene til hvorfor man ser økt forekomst av kreft hos disse barna.

– Det er viktig å avklare hva som er den gunstigste dosen av folsyre, balansert for risiko og fordeler ved bruk, sier Bjørk.

Referanse:

Håkon Magne Vegrim mfl.: Cancer Risk in Children of Mothers With Epilepsy and High-Dose Folic Acid Use During Pregnancy. JAMA Neurology, 2022. Doi:10.1001/jamaneurol.2022.2977

Powered by Labrador CMS