Bildet viser en 3D- illustrasjon av prostatakreft som presser seg inn mot urinrøret.
Bildet viser en 3D- illustrasjon av prostatakreft som presser seg inn mot urinrøret.

Ny testmetode for prostatakreft senker infeksjonsfaren – gjør antibiotika unødvendig

Menn som blir undersøkt for mulig prostatakreft, løper høy risiko for infeksjoner. En ny måte å ta vevsprøver på via huden kan gjøre bruk av antibiotika overflødig, viser norsk studie.

Ved mistanke om mulig prostatakreft, tas det vevsprøver av prostata. Den tradisjonelle metoden dette gjøres på, gir risiko for infeksjon.

Derfor får alle pasienter antibiotika først, for å forebygge infeksjoner og blodforgiftning.

Med en ny metode kan vevsprøver tas på en rensligere måte.

Nå viser en ny, norsk studie at den nye metoden kan gjøres uten bruk av antibiotika. Studien er publisert i tidsskriftet The Lancet Infectious Diseases.

Prostatakjertelen

Prostata er en del av det mannlige kjønns- og urinveissystemet.

Det er et lite organ, en kjertel, som ligger like under mannens urinblære.

Kjertelen omgir urinrøret som fører urin fra blæren og ut av kroppen gjennom penis.

Prostatakjertelen produserer det meste av væsken som sæden består av, og en utførselsgang fra kjertelen munner i urinrøret slik at sæden kan tømme seg ut av penis.

(Kilde: NHI.no)

Biopsi ved mistanke om kreft

Ved mistanke om sykdom i prostatakjertelen er første skritt å ta blodprøve.

Prostataspesifikt antigen, PSA, øker markant ved sykdommer i prostata. Deretter blir mennene undersøkt med MR.

Men for å fastslå om pasienten har kreft, må legene ta biopsi – vevsprøve – av prostata.

Det gjøres vanligvis via slimhinnen i endetarmen.

– Dette er en uren prosedyre, og prøvetakingen påfører pasientene risiko for urinveisinfeksjon, sier doktorgradsstipendiat Maciej Jacewicz ved Oslo universitetssykehus (OUS) til forskning.no.

Hele fem til syv prosent av mennene får en infeksjon etterpå, viser tidligere studier. Noen får også blodforgiftning.

Den globale forekomsten av sepsis er mellom 0,3 og 9,4 prosent. I vestlige land har vi en sepsisrate opp mot 4 prosent.

Derfor gis det antibiotika på forhånd.

Ny metode henter ut vev via huden

En ny metode går ut på å ta prostata-vevsprøver gjennom huden i mellomkjøttet i stedet. Den gir lavere infeksjonstall og svært lav forekomst av sepsis.

En nål stikkes gjennom huden i området mellom endetarmen og pungen.

Pasienten får lokalbedøvelse, huden blir sterilisert og om nødvendig barbert.

Tidligere studier har vist at kreft oppdages like effektivt med denne metoden, som med den klassiske.

Likevel har ikke alle norske sykehus tatt i bruk metoden.

Den europeiske urologiske foreningen anbefaler å gå helt over til den nye biopsi-metoden gjennom huden.

Over 5.000 menn får prostatakreft i året

Totalt ble 5.188 menn diagnostisert med prostatakreft i 2021. Over halvparten var over 70 år. Nær 900 menn døde av prostatakreft i 2021. Relativ overlevelse etter fem år er 95,5 prosent. Årsaken til prostatakreft er ikke kjent. Det antas at arv spiller en rolle i opptil 10 prosent av tilfellene. Kroppsfett er den enkeltfaktoren som har vist klarest sammenheng med økt risiko for avansert prostatakreft. I tillegg har høye menn høyere risiko enn lave menn.

(Kilde: Kreftregisteret)

Kan redusere antibiotikaresistens

– Studien viser at infeksjonsraten hos dem som ikke fikk antibiotikaprofylakse ikke var høyere enn hos dem som fikk antibiotika, skriver Dag Berild, professor i medisin og spesialist i infeksjonssykdommer i en e-post til forskning.no.

Berild har med sin forskning bidratt til å sette trusselen av antibiotikaresistens på dagsordenen.

– På bakgrunn av det store antallet som får tatt denne formen for prostatabiopsi kan denne studien bidra til en reduksjon av anibiotika-bruken og derved reduksjon av antibiotikaresistens, kommenterer han.

Vil fase ut gammel metode

Det er doktorgradsstipendiat Maciej Jacewicz ved OUS som har utført studien, sammen med kolleger i Oslo og i Tyskland. Han jobber ved urologisk avdeling ved OUS.

– Vår studie på over 500 menn viser at forebyggende antibiotika er unødvendig hos pasienter som ikke har økt risiko for infeksjon, sier Jacewicz til forskning.no.

– Vårt ønske er å fase ut den gamle metoden og få slutt på unødvendig antibiotikabruk i forbindelse med utredning for prostatakreft, sier Maciej Jacewicz til forskning.no.

Han tar nå doktorgraden på temaet.

- Vi håper vår studie kan føre til at det blir et krav fra menn om at alle sykehus skal ta i bruk den nye, rensligere biopsi-metoden, sier Maciej Jacewicz ved OUS.
- Vi håper vår studie kan føre til at det blir et krav fra menn om at alle sykehus skal ta i bruk den nye, rensligere biopsi-metoden, sier Maciej Jacewicz ved OUS.

Renslig metode, gir likevel antibiotika

– Biopsi som tas gjennom huden, er en mye mer renslig metode, men likevel er det rutine å gi pasientene antibiotika for å forebygge infeksjon, sier Jacewicz.

Andre studier har også vist at risikoen for infeksjoner er lav. Men dette er den første randomiserte studien som bekrefter at forebyggende antibiotika neppe er nødvendig.

Tre menn av 276 som ikke fikk antibiotika, fikk riktignok infeksjon, mot én i kontrollgruppen som fikk antibiotika.

– Men ingen ble alvorlig syke og måtte innlegges. De fikk milde infeksjoner som de ble behandlet for med tablettkur, sier han.

Bare fire av 555 menn fikk lettere infeksjon. Det tilsvarer 0,7 prosent.

– Denne studien beviser dermed at det er overflødig å gi forebyggende antibiotika ved bruk av denne metoden, sier Jacewicz.

Det er europeiske retningslinjer som sier at antibiotika skal gis uansett.

Studien viste at antibiotika var overflødig

I alt var 555 pasienter som skulle ta biopsi med i studien. Pasientene ble undersøkt ved et norsk sykehus og et tysk sykehus. Halvparten ble tilfeldig plukket ut til å få antibiotika, resten fikk ikke.

Så ble de fulgt opp etter to uker og to måneder.

Målet var å finne ut hvor mange som fikk urinveisinfeksjon eller sepsis. Både infeksjon som krevde innleggelse og ikke, ble regnet med.

Ingen av pasientene ble innlagt for urinveisinfeksjon eller sepsis. Det gjaldt uansett om de fikk forebyggende antibiotika eller ikke.

Én pasient i gruppen som fikk antibiotika forebyggende, fikk urinveisinfeksjon som ikke krevde innleggelse. Tre pasienter i gruppen som ikke fikk antibiotika på forhånd, fikk senere urinveisinfeksjon.

(Kilde: Maciej Jacewicz mf: Antibiotic prophylaxis versus no antibiotic prophylaxis in transperineal prostate biopsies (NORAPP): a randomized, open-label, non-inferiority trial. Lancet Infectious Diseases, 12. juli 2022.

Stor innvirkning på mange menn

Drøyt 5.000 menn får årlig påvist prostatakreft i Norge.

Jacewicz har ikke tall på hvor mange som får tatt biopsi for å utredes for prostatakreft.

Men vevsprøver av prostata er en av de vanligste prosedyrene innen urologien og påvirker mange menn hvert år.

Bare i Europa og USA utføres det om lag to millioner slike vevsprøver hvert år.

– Prostata-biopsi har derfor stor innvirkning på veldig mange menn, og mange som får infeksjon, har ikke engang kreft, sier Jacewicz.

Derfor er det er på høy tid å ta i bruk den nye metoden over hele landet, mener han.

Antibiotika-resistens

Økende antibiotikaresistens i verden gjør at helsevesenet må prøve å redusere unødvendig antibiotikabruk.

Samlet forbruk av bredspektret antibiotika i norske sykehus ble redusert med 11,8 prosent fra 2012 til 2021.

Men forbruket var høyere i 2021 enn det var i 2020 og 2019, meldte Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) i mars.

Riktignok er antibiotikaresistensen i Norge relativt lav. Men i flere andre europeiske land er resistensen så høy at mange former for antibiotika ikke virker.

– Mennene som gjennomgår biopsi, får ofte bredspektret antibiotika over flere dager. Det er ekstra bekymringsfullt, når de ikke får økt risiko for infeksjoner med den nye metoden, sier Jacewicz.

Sterk støtte for endring

– Våre resultater vil forhåpentlig føre til et krav fra menn om ikke å bli utsatt for en prosedyre hvor det er høy risiko for infeksjon, sier han.

Det vil forhåpentlig føre til at den gamle metoden blir faset ut.

Ola Bratt ved Universitetet i Gøteborg skriver i en kommentar i Lancet Infectious Diseases at resultatene i studien er sterke nok til å støtte en endring i metoder.

– Konsistente resultater fra minst to randomiserte studier kreves vanligvis for å endre en klinisk praksis, skriver han.

Men siden de samme lave infeksjonstallene er vist i åtte observasjonsstudier med mer enn tusen pasienter, mener han resultatene er sterke nok for å støtte en endring.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Kilder:

Maciej Jacewicz mf: Antibiotic prophylaxis versus no antibiotic prophylaxis in transperineal prostate biopsies (NORAPP): a randomized, open-label, non-inferiority trial. Lancet Infectious Diseases, 12. juli 2022.

Maciej Jacewicz mf: Cancer Detection Rates in Targeted Transperineal MRI-TRUS Elastic Fusion-guided Prostate Biopsies Performed Under Local Anesthesia. Anticancer Research, september 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS