Kvinner med føflekkreft har høyere overlevelse i resten av Norden enn i Norge. For menn er overlevelsen høyere i Sverige og Danmark enn i Norge.

Føflekkreft gir dårligere odds i Norge

Norge skiller seg negativt ut i Norden når det gjelder føflekkreft. Mens dødeligheten var stabil i resten av Norden, har den økt litt i Norge. - Viktig å gå til legen tidlig, sier Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret.

Det er færre som overlever føflekkreft i Norge enn i mange andre nordiske land.

Det viser en ny studie som ble publisert denne uken, der forskerne har sammenlignet overlevelsen av kreft i de nordiske landene de siste årene.

- Der har vi litt å jobbe med i Norge, bekrefter Tom Børge Johannesen, nestleder ved Kreftregisterets registeravdeling. Han har bidratt til studien fra norsk side.

Bedre overlevelse i tre naboland

Norske menn ligger høyest i Norden både når det gjelder forekomst og dødelighet.

- Vi vet ikke hvorfor nordmenn er i toppe i forekomst av føflekkreft. Men vi kan kanskje ikke utelukke at noen, kanskje særlig menn, ikke beskytter seg nok i solen, sier Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret. (Foto: Kreftregisteret)
  • På Island overlever 97 prosent av kvinnene føflekkreft i fem år, mens bare 93 prosent av norske kvinner lever like lenge.
  • Blant danske og svenske menn overlever 91 prosent i fem år, mens bare 86 prosent av islandske menn lever like lenge. Blant norske og finske menn overlever 87 prosent.

    Norge er helt i toppen i forekomst av føflekkreft, sammen med Australia.

    - Vi vet ikke hvorfor. Men vi kan kanskje ikke utelukke at noen, kanskje særlig menn, ikke beskytter seg nok i solen, sier Johannesen.

Viktig å starte behandling tidlig

Det viktigste er å fokusere på forebygging, mener Johannesen.

- Dernest er det viktig at føflekkreft oppdages så tidlig som mulig, mens melanomet er lite, forklarer han.

Grunnen er at det er viktig å starte behandling mens melanomet er tynt.

Derfor er det viktig å gå til legen så tidlig som mulig, om man får mistanke om at føflekker har endret seg, sier han.

Johannesen vil gjerne oppfordre til dette spesielt nå i covid-19-tiden, hvor undersøkelser viser at mange oppsøker lege sjeldnere enn før.

Pasienter bør også følge opp kontroller, og oppsøke lege om de mistenker tilbakefall.

Fjerner for lite i starten

En mulig årsak til at norske menn har høyere dødelighet enn svenske og danske, er at for få pasienter får fjernet svulsten helt ved første operasjon i Norge.

- I Norge får tre av fire fjernet svulsten helt med god avstand til friskt vev, mens andelen burde være på over 90 prosent, sier Johannesen til Kreftregisterets nettside.

En langt lavere andel får hele svulsten fjernet ved private klinikker og hos fastleger, enn ved norske sykehus.

- Vi bør øke kunnskapsnivået om melanomer hos fastleger og i private klinikker, for å sikre god behandling i starten av forløpet, sier Johannesen.

Overlevelse ved spredning bedret

Men et lite lyspunkt er det.

For dem som har får føflekkreft med spredning til andre organer, understreker Johannesen at overlevelsen i Norge likevel er på rett vei.

- Frem til 2011 var cellegift det eneste vi kunne tilby. Nå begynner vi så smått å se en god effekt av immunterapi på overlevelsen for denne gruppen, det er gledelig, sier han.

Referanse:

F. E. Lundberg mf: Trends in cancer survival in the Nordic countries 1990-2016: the NORDCAN survival studies. Tandfonline, 19. oktober 2020.

Powered by Labrador CMS