Matvarer som er stekt i over 120 grader, utvikler akrylamid, som også finnes i kaffe. Det kan være med på å øke effekten av andre kreftfremkallende stoffer. (Foto: Colourbox)

Cocktail av kjemikalier øker risikoen for kreft

De farlige stoffene blir enda farligere når de blandes.

Om studien

Forskerne undersøkte de tre stoffene akrylamid, 2,4-diklorfenoxy-eddiksyre (2,4-D) og maleinhydrazid. 

Akrylamid finnes blant annet i stivelsesholdige produkter som er varmet opp til over 120 grader. Det gjelder for eksempel bakte poteter og potetchips. 

2,4-D og maleinhydrazid er plantevernmidler.

Når det gjelder giftige kjemikalier, er det ikke slik at én pluss én alltid er to. 

– Hvis man ikke tar høyde for cocktaileffekten når man fastsetter grenseverdier, kan man tillate for mye, forteller forsker Kristian Syberg ved Roskilde Universitet.

Han har publisert en studie i Journal of Toxicology and Environmental Health

– Skremmende

Syberg kombinerte to plantevernmidler og stoffet akrylamid, som finnes i blant annet bakte poteter og potetgull. Den kreftfremkallende effekten ble mye større. 

Han undersøkte hvordan DNA-et i celler ble skadet av denne cocktailen. 

– Hvis man ikke tar høyde for denne effekten, undervurderer hvor giftige noen stoffer er. Det er skremmende, forteller Syberg. 

– Viktig tema 

Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen er professor i toksikologi og leder Center for Arktisk Sundhed ved Aarhus Universitet. Hun mener det er interessant at effekten ikke bare gjelder hormonforstyrrende stoffer, men også de som er kreftfremkallende. 

– Det er nytt og interessant, sier professoren. 

Bonefeldt-Jørgensen påpeker at dette er viktig kunnskap når man skal fastsette grenseverdier for kjemikalier. 

– Det er spesielt interessant å undersøke hva som skjer ved små konsentrasjoner, sier Bonefeldt-Jørgensen. 

Vet lite ennå

Kristian Syberg forteller at han har brukt høye konsentrasjoner fordi eksponeringen bare var på 48 timer. Han kan fortsatt ikke si om det er noen akutt risiko for befolkningen. 

– Dette området er lite undersøkt, så vi ville vise at det er viktig å forske på, sier Syberg. 

Grenseverdier for bruken av kjemiske stoffer fastsettes på bakgrunn av slik forskning. Forskere undersøker hvor mye det skal til av et stoff for å gi en skadelig effekt på mennesker eller dyr, for eksempel om det kan føre til kreft eller hormonforstyrrelser. Men da undersøkes hvert stoff for seg. 

– Noen stoffer kan for eksempel gjøre cellenes membran mer gjennomtrengelig. Det gjør at andre stoffer kan gjøre mer skade, sier Syberg. 

Referanse:

Kristian Syberg mfl: Mixture Genotoxicity of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid, Acrylamide, and Maleic Hydrazide on Human Caco-2 Cells Assessed with Comet Assay, Journal of Toxicology and Environmental Health, mars 2015, doi:10.1080/15287394.2014.983626 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS