Kreftrammede har økt risiko for en rekke skader. Randi Englund fikk en alvorlig infeksjon etter den andre brystkreftoperasjonen og var syk i flere uker for fire år siden. Men også andre typer skader rammer personer med kreft mer enn før de fikk diagnosen. (Foto: privat)

Kreftrammede skader seg mer enn andre

Risikoen for å bli skadet øker hvis du får en kreftdiagnose, viser svensk studie. Randi Englund fikk infeksjon etter operasjon, men mange rammes også av andre uhell og ulykker.

Slik ble studien gjort

I alt 720 000 svenske pasienter som fikk kreftdiagnose i løpet av 19 år inngikk i studien. 52 prosent var menn, og gjennomsnittsalderen var 69 år.

For å utelukke bakenforliggende årsaker til skader, sammenlignet forskerne også skaderisikoen i de samme personene i tilsvarende periode året før.

I Sverige er gjennomsnittlig ventetid to måneder fra første konsultasjon om mulig kreft til behandling starter. Mistanke om mulig kreft oppstår hos pasienten en tid før dette, derfor omfattet perioden forskerne undersøkte 16 uker før og 16 uker etter diagnose. Referanseperioden var tilsvarende periode året før hos hver pasient.

Drøyt 15 630 personer var behandlet på sykehus for skader i perioden. Det vil si over to prosent av kreftpasientene. Under halvparten av skadene var pasientskader, resten var skader som følge av uhell, ulykker og selvpåførte skader.

13 personer døde før diagnosetidspunkt, derfor ble de utelukket fra studien.

Det er ille nok i seg selv å få en mistanke om at vi har kreft. Men i tillegg er vi ekstra utsatt for å bli skadet med en mulig kreftdiagnose hengende over oss, og rett etter diagnosen.

Skader er en av de største dødsårsakene til kreftpasienter. Bare halvparten av skadene skyldes komplikasjoner og feil behandling.

De har også økt risiko for å skade seg etter fallulykker, bilulykker og selvmordsforsøk i tiden før og etter en kreftdiagnose, viser en ny studie som er publisert i tidsskriftet BMJ.

– Det var et lite sjokk å få diagnosen, sier Randi Englund som fikk diagnosen brystkreft for fire og et halvt år siden. Hun fikk en alvorlig infeksjon etter en av operasjonene, men er nå tilbake i full jobb igjen. 

To til syv ganger så høy risiko

Forskerne fant ut at personenes risiko for å bli påført en behandlingsskade er syv ganger så stor i perioden rundt en kreftdiagnose.

Dette er typisk blødninger, infeksjoner og andre komplikasjoner som kan oppstå. Det er kanskje ikke så rart, siden mange skader kan oppstå i forbindelse med prøvetaking og medisinsk behandling.

Men mer merkelig er det kanskje at risikoen for helt andre skader også øker markant.

– Risikoen for å få andre skader dobles nesten i forhold til i samme periode året før, sier doktorgradsstipendiat Qing Shen ved Karolinska Institutet i Sverige.

Dette gjelder både selvpåførte skader og utilsiktede skader som følge av uhell og ulykker. Den totale risikoen er to prosent sammenlagt. 

Tarmbakterier i såret

Randi Englund (62) var sykmeldt i noen måneder før hun fikk diagnosen fordi hun var utslitt etter et samlivsbrudd. Men hun slapp å vente lenge i uvisshet på svar da kulen ble funnet.

Vevsprøve ble tatt med en gang. Hun fikk diagnosen etter en halvtime og ble operert to uker senere på St. Olavs hospital i Trondheim.

– Jeg var selv overrasket over hvor raskt det gikk. Jeg fikk vite at jeg hadde gode odds og var i fin form. Tenkte umiddelbart at dette skal jeg klare, forteller hun. Men så måtte hun opereres på nytt. 

Da fikk hun en kraftig infeksjon med høy feber i flere uker uten at antibiotika virket.

– Det var tarmbakterier i såret, fant de ut. Jeg synes det bør være unødvendig. Man forventer at det er helt rent på et sykehus, sier hun. Englund sendte klage på kirurgen til pasientombudet.

Det tok syv uker til hun var frisk nok til å få cellegiftbehandling. Nå er hun tilbake i full jobb som butikksjef på Coop på Frøya.

Trøtthet et symptom

At risikoen for skader øker så krasftig rundt en kreftdiagnose er interessante funn, mener assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen. 

-Studien er interessant, men gir ikke svar på årsakene. Her trengs det mer forskning for å finne ut om skadene kan forebygges, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen. (Foto: Kreftforeningen)

– En ting er at risikoen for behandlingsskader øker. Men det å få diagnosen kreft er dramatisk og kan for mange være psykisk utfordrende.

Noe av årsaken til de andre skadene kan være økt stress som kan gjøre at man blir mer uoppmerksom i dagliglivet, fordi man er usikker på hvordan det vil gå, sier han. 

– Studien gir ikke svar på hva som er årsakene til den økte risikoen for skader, så her trengs det mer forskning for å finne årsakene for i neste steg å se om skadene kan forebygges. 

Blir raskere sliten 

At man er sliten, utmattet og trøtt, er viktige, diffuse symptomer på kreft, påpeker Opdalshei. Da er det fort gjort å falle og slå seg, for eksempel.

Randi Englund har ikke hørt om at kreftpasienter har økt risiko for andre skader enn pasientskader.

– Men jeg opplever selv at energien ikke er slik den var. Jeg blir raskere sliten, og da merker jeg at konsentrasjonen blir dårligere, sier hun til forskning.no.

Over 700 000 pasienter

Den nye studien omfatter hele 721 000 pasienter fra det svenske kreftregisteret som fikk en kreftdiagnose i årene mellom 1991 og 2009. Forskerne koblet disse personopplysningene mot pasientregisteret som viser utskrivinger fra sykehus.

For å isolere om kreftdiagnosen kunne ha innvirkning på skadeomfanget, sjekket de forekomsten av ulike skader før og etter diagnosen med samme tidsperiode året før for de samme personene.

I alt 7300 av personene hadde pasientskader i denne perioden av dem som fikk eller hadde fått en kreftdiagnose. Og hele 8330 ble rammet av andre skader i perioden.

Det vil si at i alt to prosent av de kreftrammede rammes av skader av en eller annen art i løpet av de åtte månedene rundt diagnosetidspunktet.

Behandlingsskader

Pasientskader er typisk en følge av behandlingsuhell eller bivirkninger av medisiner. Her var økningen størst før pasienten var ferdig utredet.

Infeksjoner, sårkomplikasjoner og blødninger var mest utbredt. Det er tidligere vist at dette er et vanlig problem særlig ved tarmkreft, prostatakreft og brystkreft.  

Men i denne studien var risikoen størst hvis pasienten var ung, hadde høy sosioøkonomisk status, hadde kreft i sentralnervesystemet eller tidligere hadde hatt psykiatrisk sykdom.

Kutt og bilulykker

Andre typer skader omfattet både hjemmeulykker, utendørs ulykker og selvpåførte skader. Skader som ikke var påført med vilje, var mest hyppig. 

Den blå kurven den røde kurven (Foto: (Ill.: BJM))

Typiske skader var kutt- og stikkskader, blåmerker eller at skulderen går ut av ledd.

– I tillegg er det er skader etter fallulykker eller bilulykker, forteller doktorgradsstipendiat Qing Shen som er en av forfatterne av studien.

Risikoen for slike skader økte markant fra fire uker før til to uker etter diagnosen.

Av alle pasientene var det dem med kreft i sentralnervesystemet, blodkreft eller lungekreft. Minst risiko hadde de med hudkreft-diagnose som ikke var føflekkreft.

Særlig var eldre utsatt, samt dem med lav sosioøkonomisk status eller som tidligere hadde hatt psykiske problemer eller andre skader. Risikoen var størst de siste to ukene før diagnosen ble stilt.

Svelger gift og kutter seg

Men det er også noen som har skadet seg selv med vilje.

Noen pasienter kom inn til behandling for å ha svelget skarpe gjenstander eller ulike former for gift.  

Pasienter med en ny kreftdiagnose har en økt risiko for selvmord og død som følge av ulykker. 

Snittalderen på kreftpasientene var 69 år.

Hva er årsaken?

Forskerne vet lite om årsakene til den forhøyede skaderisikoen.

– Men vi antar at en mulig kreftdiagnose og det å få en endelig beskjed, kan føre til dårlig konsentrasjon og redusert kognitiv funksjon, skriver Shen i en epost.

Også en norsk professor i psykiatri bekrefter dette.

– Slike skader er trolig en følge av stressreaksjoner hos pasienter som utredes for mulig kreftsykdom, sier psykiater og professor emeritus Øyvind Ekeberg ved Universitetet i Oslo til Tidsskrift for den norske legeforening. De omtalte først studien.

Også prosessen før en diagnose kan gi store stressrelaterte psykiske symptomer, uavhengig av om pasienten får beskjed om at det er kreft eller ikke. Risikoen for andre skader enn pasientskader var størst før de fikk diagnosen. 

Usikkerhet verst

– Dette kan tyde på at usikkerheten rundt diagnosen kan være mer belastende enn selve det å få et negativt budskap, sier Ekeberg til tidsskriftet.

Røyking og alkohol kan ha spilt en rolle for ulykker, derfor analyserte forskerne kreftformer som kan være forårsaket av alkohol eller røyking spesielt.

Han mener studien gir grunn til å anbefale en mer systematisk kartlegging av mulige psykiske problemer hos kreftpasienter både før og i den første tiden etter diagnosen.

Referanse:

Q. Shen mf: Injuries before and after diagnosis of cancer: nationwide register based study. BMJ. 31. august 2016.doi: 10.1136/bmj.i4218.

Powered by Labrador CMS