Livreddande krefttest fyller 70 år

Testen som gav 60 prosent reduksjon i livmorhalskreft i USA, starta som eit forskingsprosjekt på marsvinets menstruasjonssyklus.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ei enkel underlivsundersøking kan avsløre spiren til kreft i livmorhalsen. Det vart oppdaga for 70 år sidan. (Foto: praisaeng/Colourbox)

I samarbeid med:


 

Denne saken er produsert av NRK.

Livmorhalskreft

Livmorhalskreft er ein ondarta svulst som veks ut frå slimhinna i livmorhalsen.

Infeksjon med humant papillomavirus (HPV), som overførast ved seksuell omgang, har vist seg å vere ein viktig faktor for utviklng av denne krefttypen.

Om lag 300 norske kvinner får konstatert livmorhalskreft kvart år.

Masseundersøkinga mot livmorhalskreft har som føremål å redusera førekomsten av denne krefttypen, ved å ta celleprøvar av alle kvinner mellom 25 og 69 år kvart tredje år.

Det er også utvikla ei vaksine mot dei HPV-typane som er forbunde med kreftrisiko.

Kjelde: Kreftforeningen

Med utgiving av boka Diagnosis of Uterine Cancer by Vaginal Smear i 1943 vann celleprøven fram som ein enkel test for å påvise forstadium til kreft i livmorhalsen.

Krefttypen råkar årleg ein halv million kvinner i verda, mange av dei er unge kvinner i utviklingsland.

–Bruken av testen har redusert førekomsten av livmorhalskreft betydeleg i den vestlege verda, seier overlege, dr.med. Rita Steen ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus til NRK.no.

Steen fortel at testen er like viktig som då han kom, sjølv om han i dag kan bli brukt på andre måtar, saman med testar for HPV-virus.

Likevel var det ein langdryg fødsel for suksesstesten, som vart funne opp av ein gresk innvandrar til USA.

_____________________

Les hele saken på NRK.no

Powered by Labrador CMS