Røntgen skader barns hjerner

Strålingsdoser som rutinemessig anvendes ved sykehus kan hemme barns intellektuelle utvikling. Svensk studie er den første som har kunnet vise at selv små strålingsdoser kan påvirke hjernens funksjon

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Studien ble ledet av forskere fra Karolinska institutet og ble gjennomført i samarbeid med forskere fra blant annet Harvard. Den er publisert i British Medical Journal.

Stor studie

Studien omfatter 3 094 guttebarn som har blitt strålebehandlet for å ta bort fødselsmerker. Strålebehandlingen skjedde fra 1930 til 1959, og før barna var 18 måneder gamle. Disse barnas resultater senere i livet har blitt sammenlignet med ubehandlede barns resultater.

Lav stråling

Den strålingen disse barna ble utsatt for tilsvarer den dosen en i dag får ved for eksempel computertomografi (CT). CT brukes stadig oftere for å undersøke små barn med mindre hodeskader.

Per Hall, som ledet studien, sier til Svenska Dagbladet at resultatene bør lede til en oppstramming av rutinene og en minimering av dosene ved bruk av CT. Dette gjelder særlig små barn hvor hjernen fremdeles er under utvikling.

"Strålingen er farligst for de minste barna."

- CT er et utmerket hjelpemiddel, men i dag gjøres disse undersøkelsene rutinemessig og litt for slepphendt. Det hadde vært bedre å være litt mer tilbakeholdne og la barnet ligge for observasjon i stedet, sier Hall.

Øker kreftfaren

Vanligvis settes stråling sammen med økt risiko for kreft. Det har en også funnet i denne studien, selv om strålingsdosene har vært svært lave. Strålingen ga en viss økt risiko for kreft i brystet, i skjoldbruskkjertelen og i bindevevet.

Det som likevel overrasket ved denne studien, var strålingens effekt på intellektet. De små barna som ble bestrålt før de var 18 måneder gamle for å ta bort fødselsmerker, presterte senere betydelig dårligere skoleresultater enn andre barn.

Strålingen skadet hjernen

Langt færre av de barna som hadde blitt bestrålt gikk videre på gymnaset enn tilfellet var i kontrollgruppen. Også læringsevne og evne til å tenke logisk var dårligere.

Resultatet av intelligenstester viste også, at jo høyere strålingsdose, jo dårligere prestasjon. Disse testene ble gjort da personene var blitt så gamle at de gikk i førstegangstjenesten.

Urovekkende

Per Hall ser resultatene som urovekkende, særlig når en tenker på det store antallet CT-undersøkelser som gjøres på barn hvert år. Og den stråledosen barna da utsettes for, ligger vanligvis over den dosen som i studien har vist seg farlig.

I Sverige tas cirka 20 - 30 000 CT-undersøkelser av barn hvert år. En drøy tredjedel av disse gjelder kraniet.

- I mange tilfeller gjelder dette barn som har fått relativt overfladiske hodeskader. Da er det usikkert om CT virkelig behøver å gjennomføres, sier Hall.

EurekAlert:Low dose radiation in infancy may affect intellect

Svenska Dagbladet:Hjernerøntgen skadar små barns intellekt

Hele undersøkelsen finner du i British Medical Journal: Effect of low doses of ionising radiation in infancy on cognitive function in adulthood: Swedish population based cohort study

Powered by Labrador CMS