Brystkreft er den mest utbredte kreftformen blant kvinner. Rundt 3000 kvinner rammes av denne sykdommen årlig i Norge. (Foto: Reuters)

Nattarbeid øker risiko for brystkreft

Kvinner som jobber nattevakt store deler av arbeidslivet, har økt risiko for brystkreft.

Dette er nattarbeid

Definisjonen av nattarbeid i denne studien, er arbeidstid som innebærer de fire timene mellom midnatt og klokken fire om natten. Både permanent nattarbeid og veksling mellom nattevakter og dagvakter er omfattet i denne gruppe

Er du kvinne og arbeider nattskift, bør du slutte i tide. Kvinner som jobber nattevakter i store deler av yrkeslivet, har en betydelig økt risiko for å rammes av brystkreft, viser en svensk studie.

Studien føyer seg inn i rekken av tidligere forskning på arbeidstider, som viser at nattarbeid ikke er særlig sunt for helsen. Også en kanadisk studie fra 2013 viste at langvarig skiftarbeid kunne doble risikoen for brystkreft. 

Nattarbeid over kortere perioder ser riktignok ikke ut til å gi en tydelig økning i brystkreftrisikoen.

Over 20 år

De som er i høyrisikogruppen, er kvinner opp til 60-årsalderen som har arbeidet om natten i 20 år eller mer. Studien er utført av professor Torbjørn Åkerstedt ved Karolinska Institutet.

Studien ble gjort over flere år. 

Forskerne tok utgangspunkt i 13 000 svenske kvinner fra det såkalte tvillingregisteret, og sjekket hvor mange av disse som arbeidet om natten.

For å kartlegge forekomsten av brystkreft, sammenlignet de nattarbeiderne med kreftregisteret og justerte for en rekke kjente variabler.

75 prosent økning

Da forskerne sammenlignet nattskiftarbeidere med alle som hadde fått brystkreft, var det i utgangspunktet ingen tydelig forskjell. Det var først da de skilte ut gruppen som hadde jobbet nattskift i årtier, at de oppdaget den økte risikoen for brystkreft.  

Risikoen for brystkreft blant dem som jobbet nattevakt over lang tid, øker med 75 prosent i forhold til normal risiko.

Mens risikoen for brystkreft er 2 prosent for kvinner med normale arbeidstider, øker risikoen til 3,5 prosent ved nattarbeid.

Powered by Labrador CMS