Vannet vårt blir brunere

Klimaendringer gjør ferskvann i Norge brunere. Konsekvensene kan bli dramatiske.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Summen av mer vann og mer vegetasjon i nedbørsfeltene rundt innsjøer, er mer humusavrenning. Eller for å si det enkelt: Brunere vann. Det kan blant andre røya få merke - her avbildet i gyllent sollys. (Foto: Anders G. Finstad)

Varmere klima og mer nedbør endrer ferskvannet vårt. Endringen kan sees både med satellitter og med det blotte øye.

– Dette er en pågående endring som foregår relativt raskt. Endringene kan bli ganske dramatiske, sier Anders G. Finstad, forsker ved NINA i Trondheim.

Brunere ferskvann får konsekvenser både for drikkevann og fiskebestander.

Nedbørsfelter blir grønnere

Den direkte påvirkningen som klimaendringer har på ferskvann – med høyere gjennomsnittstemperatur og økt nedbør – er mer vann, varmere vann og mindre vinteris.

De mer indirekte effektene av klimaendringene kan bli mer alvorlige, mener forskeren.

– Landskaper i nedbørsfeltet rundt innsjøer og elver ”grønnes” stadig mer. Det gjør igjen at det kommer stadig mer næringsstoffer ut i ferskvannet, med de ulike konsekvenser det får for vannet, sier Finstad.

Atnsjøen i Hedmark

Han jobber med et prosjekt hvor forskerne ved NINA har fulgt Atnsjøen i Hedmark. Forskerne har satellittbilder av vegetasjon i nedbørsfeltet siden 1980-tallet, og NINA har selv målt biologien i sjøen siden 1999.

– Atnsjøen er i utgangspunktet en næringsfattig innsjø. Men vi registrerer at den blir stadig brunere med dårligere sikt ned i vannet. Dette sammenfaller med at nedbørsfeltet rundt Atnsjøen er blitt grønnere med mer biomasse. Og stadig mer organisk karbon finner veien ut i sjøen.

Forskerne mener at den samme utviklingen kan foregå over store deler av Norge, selv om det helt sikkert er regionale forskjeller.

I Norge er det aller meste av drikkevannet vårt overflatevann hentet fra innsjøer og elver. Brunere vann får konsekvenser for vannkvaliteten. Det betyr i neste omgang dyrere vannrensing for kommunene.

Ferskvann i Norge kan bli enda brunere enn i dag. (Foto: Dag O. Hessen)


Endret økologi

– Også økologien i vannet kan bli sterkt påvirket. Mer næringsstoffer og mer brunfarge påvirker ikke minst fisken.

I veldig næringsfattige innsjøer, som stort sett ligger i høyden, kan effekten på fiskebestandene bli positiv.

Men i lavereliggende innsjøer blir effekten negativ, fordi mørkere vann bremser sollyset og dermed primærproduksjonen i vannet. Lysmangelen gjør sånn at det blir mindre fisk.

Forskerne ser at dybden på innsjøer også har stor betydning.

I grunne innsjøer fører en viss økning i karboninnholdet til at det blir mer fisk. I dype innsjøer fører mer organisk karbon umiddelbart til en reduksjon i fiskebestanden.

Forskere har beregnet hvordan mengden organisk karbon (%) vil endres i norske innsjøer, fra årene 1971-1990 til årene 2071-2100. (Foto: (Figur: Larsen m.fl. Glob. Change Biol. 17, 2011, s. 1186–1192))

Doktorgrad om brunt vann

Ved Biologisk Institutt på Universitetet i Oslo har Søren Larsen skrevet en doktorgradsavhandling på bruning av vann i Norge.

Hans konklusjon er også at klimaforandringer fører til en drastisk økning i mengden organisk karbon i innsjøer.

Derfor går vi mot en framtid med stadig brunere vann.

Larsen har kombinert en rekke fagfelter i forskningen sin – blant annet biogeokjemi, limnologi og statistikk – og han fant klare sammenhenger mellom endringer i innsjøer og forutgående endringer i nedbørsfeltene rundt innsjøen.

Avhandlingen hans viser også at mer vegetasjon i nedbørsfeltet rundt en innsjø, er den klart viktigste årsaken til endringer i mengden av organisk karbon i innsjøen.

Referanse:

Catchments, Carbon, and Climate Connections : a Limnological Perspective” Søren Larsen, doktorgrad ved Biologisk institutt, UiO, 2010

Powered by Labrador CMS