Bildet viser minimumsutbredelsen av is i rekordåret 2012 (venstre) og 2020, som er det nest laveste målt.

Utbredelsen av sjøisen i Arktis har nesten aldri vært lavere

2020 er kun slått av 2012 - året med lavest sjøisutbredelse i Arktis siden målingene startet.

Havisen som ligger over Nordpolen og i de nordlige arktiske strøkene varierer gjennom året. Om sommeren blir det varmere, og isen trekker seg tilbake. Når temperaturene begynner å synke igjen, begynner isen å vokse.

Nå melder både Nansensenterets Arctic Regional Ocean Observing System (Arctic ROOS) og National Snow & Ice Data Center (NSIDC) i USA om den nest laveste utbredelsen av sjøis i Arktis siden satellittmålingene begynte - over 40 år siden.

Dette blir delvis forklart med svært varm luft over Sibir i mai. Lasse H. Pettersen ved Nansensenteret sier i en pressemelding at middeltemperaturen for mai i Sibir var 12 grader over normalen.

Varm luft og varmt hav har dermed bidratt til denne store nedsmeltingen som forskerne har sett.

Og smeltingen har gått fort.

Bildet viser den maksimale utbredelsen av isen i 2019, til sammenligning. Og det er bare syv år under 2019 som har hatt lavere utstrekning om vinteren.

Rekord?

Ifølge Nansensenteret var det kraftig smelting i juli og august, og det smeltet mer enn normalt enn i foregående ti årene. Den første delen av september har også brakt med seg rask smelting, og smeltingen har vært størst i de asiatiske og europeiske delene av Arktis.

NSIDC melder om ekstremt kraftig smelting i de første ukene av september. De hevder at det smeltet rundt 80 000 kvadratkilometer i snitt hver dag mellom 31.8 og 5.9, som er den raskeste smeltingen de noen gang har målt for disse dagene.

Både NSIDC og Arctic ROOS melder om at det står bedre til med isen i Vest-Arktis, rundt for eksempel Canada. Der har ikke smeltingen vært like voldsom.

Rekordtap fra Grønlandsisen

Rekordåret er fortsatt 2012, hvor havis-utstrekkelsen var på rundt 3,41 millioner kvadratkilometer - det laveste som er målt i satellitt-æraen, ifølge NOAA.

Et annet område med mye is i Arktis er Grønland. Nylig meldte en forskergruppe om at Grønlandsisen mistet rekordmye is i 2019 - det største tapet siden målingene begynte.

I løpet av 2019 forsvant det rundt 532 milliarder tonn is fra Grønlandsisen, mens til sammenligning mistet Grønlandsisen 255 milliarder tonn is i snitt i året mellom 2003 og 2016, ifølge studien.

Powered by Labrador CMS