Det vil bli flere dager med økt sjanse for å bli overopphetet eller få heteslag ettersom den globale gjennomsnittstemperaturen stiger.
Det vil bli flere dager med økt sjanse for å bli overopphetet eller få heteslag ettersom den globale gjennomsnittstemperaturen stiger.

Så ofte blir det farlig varmt i fremtiden

Mange i tropiske regioner vil kunne oppleve farlig hete på et flertall av årets dager innen 2100.

Forskere ved University of Washington har undersøkt hvor mange dager det blir risikabelt varmt i 2050 og 2100.

De skriver at mange som lever i tropiske regioner, vil kunne oppleve farlig hete i et flertall av årets dager innen slutten av dette århundret.

På mildere breddegrader vil kraftige hetebølger som i dag er sjeldne, bli årlige hendelser.

Studien er publisert i tidsskriftet Communications Earth & Environment.

Temperaturen slik den føles

Forskerne har definert farlig hete ut fra varmeindeks.

Det er et mål som kombinerer temperatur og luftfuktighet. Skalaen sier noe om hvordan en temperatur oppleves for menneskekroppen i ulik luftfuktighet.

Når det er varmt og det i tillegg er høy luftfuktighet, fungerer det dårligere å svette for å kjøle seg ned.

Temperaturen og luftfuktigheten kan bli så høy at det er fare for å bli overopphetet eller å få heteslag.

Mellom 40 og 50 grader

Forskerne har sett på to terskler, beskrevet hos amerikanske National Weather Service (NWS). En varmeindeks på mellom cirka 40 og 50 grader i skyggen betegnes som farlig.

Hvis temperaturen er 36 grader, mens luftfuktigheten er på 55 prosent, vil det føles som om det er 44 grader, ifølge indeksen.

Da er det sannsynlig at du blir overopphetet dersom du er ute over lengre tid og/ eller driver med fysisk aktivitet. Da kan du også få heteslag.

Varmeindeks-tabell.
Varmeindeks-tabell.

Symptomer på overoppheting er hodepine, svimmelhet, tørste, muskelsvakhet eller muskelkramper, kvalme og brekninger, ifølge Norsk Helseinformatikk.

Forskerne har også sett på det som betegnes som «ekstremt farlig» temperaturindeks. Det er opplevd temperatur på 51 grader og oppover i skyggen.

Da er det stor risiko for å få heteslag.

Heteslag er en livstruende tilstand der kroppstemperaturen har steget til over 40 grader.

Sammenlignet med tidligere periode

Forskerne har sett på hvor ofte det var farlig og ekstremt farlig varmt mellom 1979 og 1998.

I tropiske og subtropiske områder (mellom 30 grader nord og 30 grader sør) ble grensen for farlig hete på indeksen brutt i rundt 5 prosent av årets dager, ifølge studien.

I deler av Afrika, på det indiske subkontinentet og den Arabiske halvøy, skjedde det oftere, 10 til 15 prosent av dagene.

På mildere breddegrader, som i store deler av USA og Europa, var det sjeldnere at varmen kom over denne terskelen. Mange steder skjedde det sjeldnere enn en gang i året.

To, tre eller fire grader

Forskerne brukte en statistisk metode for å beregne hvor mange dager med farlig hete folk sannsynligvis vil oppleve.

De viser resultatene for tre scenarioer fra best til verst i 2050 og 2100:

  • Økt global gjennomsnittstemperatur på 1,5, 1,8 og 2,3 grader i 2050
  • Økt global gjennomsnittstemperatur på 2,1, 3,0 og 4,3 grader 2100.

Forskerne beregnet at det var lite sannsynlig at temperaturøkningen bare blir på 1,5 grader i 2100. Sannsynligheten for det var 0,1 prosent i deres studie.

– En utfordring å jobbe ute

Ifølge studien vil mange i tropiske og subtropiske regioner oppleve farlig hete på mellom en fjerdedel og halvparten av årets dager i 2050.

Innen 2100 vil den farlige temperaturindeks overskytes i de fleste av disse regionene i et flertall av årets dager, ifølge forskerne. Det er dersom det midtre scenarioet slår til. Altså en temperaturøkning på 3 grader.

– Selv for de svært lave estimatene av karbonutslipp og klimarespons vil mye av tropene oppleve «farlige» nivåer av varmestress nesten halve året, sier David Battisti, professor i atmosfærevitenskap ved University of Washington i en pressemelding.

Lucas Vargas Zeppetello, som også var med på studien, kommenterer i pressemeldingen hva det betyr.

– På mange steder nær ekvator vil det innen 2100 mer enn halve året være en utfordring å jobbe ute, selv om vi begynner å dempe utslippene, sier Zeppetello, som nå er postdoktor ved Harvard University.

Forskerne skriver at dersom det ikke gjøres klimatilpasninger, vil det bety en stor økning i heterelaterte sykdommer i disse områdene. Det vil bli mye vanskeligere å jobbe ute.

Fargene angir hvor mange dager med farlig hete på et år ulike regioner kan oppleve i 2050 (til venstre) og 2100 (til høyre). Øverst til nederst viser resultatene for det beste til det verste scenarioet. Kartet på toppen viser antall dager med farlig varmeindeks fra et typisk år i 1979 til 1988.
Fargene angir hvor mange dager med farlig hete på et år ulike regioner kan oppleve i 2050 (til venstre) og 2100 (til høyre). Øverst til nederst viser resultatene for det beste til det verste scenarioet. Kartet på toppen viser antall dager med farlig varmeindeks fra et typisk år i 1979 til 1988.

Tre til ti ganger så oftere

På mildere breddegrader vil antallet dager med farlig hete øke tre til ti ganger i mange regioner, selv om togradersmålet nås. Det er i områder som USA, Europa, Kina og Japan.

I 2050 er det for eksempel sannsynlig at det sørvestlige USA og deler av Kina vil oppleve en måned eller to med farlig hete årlig, skriver forskerne i The Conversation.

Ekstremt farlig hete

Forskerne har også beregnet hvor ofte det er sannsynlig at varmeindeksen vil krysse terskelen for «ekstremt farlig» i fremtiden. Det skjer svært sjeldent i dag.

Ved en økning på tre grader i 2100, vil ekstremt farlig hete forekomme flere dager årlig i deler av det sentrale Afrika, Den arabiske halvøy og mye av India.

«Den ekstremt farlige varmeindeksterskelen vil sannsynligvis bli overskredet på mer enn 15 dager hvert år innen slutten av århundret i disse regionene. Dette vil sannsynligvis kreve massive tilpasningstiltak for et stort antall mennesker.», skriver forskerne.

Antall dager med ekstremt farlig hete. a) viser antall dager med slike dager årlig i et gjennomsnitt av perioden 1979 til 1998. Resten av kartene viser scenarioene for 2050 og 2100.
Antall dager med ekstremt farlig hete. a) viser antall dager med slike dager årlig i et gjennomsnitt av perioden 1979 til 1998. Resten av kartene viser scenarioene for 2050 og 2100.

– Ikke noe nytt

Erik Kolstad er klimaforsker ved NORCE og Bjerknessenteret for klimaforskning.

Han sier til forskning.no at det ikke er noe særlig nytt eller overraskende ved resultatene i den nye studien. At vi vil se en slik økning i varme dager når gjennomsnittstemperaturen stiger, er noe forskere har visst lenge, ifølge han.

Kolstad tenker det er nyttig med en konkretisering av antall dager vi kan forvente at det blir veldig varmt, slik forskerne har gjort her.

– Hva slags konsekvenser vil det få om det blir farlig hete i et flertall av årets dager i tropiske regioner?

– Da går det ikke egentlig an å bo der, svarer Kolstad.

– Mange må likevel fortsette å bo der. Hva skal de ellers gjøre? Men det vil bli en økning i helseproblemer som skyldes varme.

Denne studien fokuserer på temperaturens virkning på mennesker. Men det er ikke bare mennesker som blir påvirket, sier Kolstad. Hetebølger tørker også ut jordsmonnet og avlinger kan bli ødelagt.

Referanse:

Lucas R. Vargas Zeppetello, Adrian E. Raftery & David S. Battisti: «Probabilistic projections of increased heat stress driven by climate change», Communications Earth & Environment, 25. august 2022.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS