Naturlige klimaendringer er undervurdert i norsk forskning

Dette kommer fram i en ny stor evaluering av norsk klimaforskning. Konklusjonene og anbefalingene er interessant lesning, skriver Ole Humlum.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

Evalueringen deler norsk klimaforskning opp i tre hovedområder; klimasystemet og klimaendringer, effekter av og tilpasning til klimaendringer og virkemidler og politikk for utslippsreduksjon og tilpasning.

Den er allerede kommentert av flere, som fremhever at norske klimaforskere publiserer mye, siteringsraten er høy, og deltakelsen i FN’s klimapanel (IPCC) imponerende stor.

Disse forholdene omhandler all forskning som er gjort fram til nå, men evalueringen inneholder også en markant anbefaling vedrørende fremtiden for norsk klimaforskning.

Denne anbefalingen har ikke fått tilsvarende oppmerksomhet som fortidens meritter, men kan leses i den delen av rapporten som tar for seg selve klimasystemet og dets dynamikk; ‘klimasystemet og klimaendringer’.

Her anbefales det at norsk klimaforskning i tiden fremover bør ha større fokus på naturlige klimaendringer, da disse synes å være undervurdert i analysen av nåtidens klimaendringer.

En bedre forståelse av de naturlige klimaendringene er viktig, også sett fra IPCC’s eget synspunkt. En sentral argumentasjon for klimamodellenes troverdighet er i kort form denne:

1. Vi kjenner godt den globale temperaturutvikling siden 1900.
2. Vi kjenner godt den naturlige temperaturutvikling i samme tidsrom, uten menneskeskapte effekter.
3. Disse to temperaturkurver stemmer ikke overens.
4. Kun med inkludering av menneskapt CO2 med antatte følgeeffekter kan en modelert temperaturutvikling bringes overens med den målte.
5. Derfor er menneskapt CO2 viktig for å forstå nåtidens klimautvikling.  

Dette høres umiddelbart ut som en besnærende argumentasjon, og er for mange selve grunnlaget for tiltro til klimamodellene. Imidlertid forutsetter argumentasjonen at de naturlige klimavariasjonene (punkt 2) er godt kjent.

Klimaevalueringen fremhever at dette ikke er tilfellet, hvorav hele den etterfølgende argumentasjon for CO2’s store betydning logisk bryter sammen.

Innen vi kjenner til karakteren av de naturlige klimaendringene, og helst også deres sannsynlige årsaker, kan det ikke konkluderes med at temperaturstigningen siden 1970 i hovedsak skyldes menneskeskapt CO2 med formodede følgeeffekter.

Det er en innlysende alternativ mulighet, at temperaturstigningen hovedsakelig er resultatet av helt naturlige variasjoner. I så fall er nettoeffekten av CO2 med følgeeffekter tilsvarende liten.

Klimaforskning i Norge og andre land har inntil nå hatt mye fokus på teoretiske effekter av atmosfærisk CO2, og man har ment at etter 1970 er effekten av naturlige klimaendringer på temperaturutviklingen liten.

Evalueringen av norsk klimaforskning fremhever imidlertid at de naturlige klimaendringer ennå er dårlig kjent. I så fall holder det overenstående resonnement til støtte for dagens klimamodeller naturligvis ikke.

Det vil derfor være gledelig hvis det fremover satses tilsvarende mye på forskning i karakteren av og årsaker til naturlige klimaendringer som på de teoretiske effekter av CO2 og andre drivhusgasser.

Last ned hele evalueringen her.

Powered by Labrador CMS