Dette er Dig Tsho-innsjøen i Nepal. Den har allerede forårsaket katastrofale flommer flere ganger, i blant annet 1985..

Mange mennesker lever i fare for plutselige flommer fra isbreer

Fenomenet kalles GLOF.

Isbreer over hele verden trekker seg tilbake, og et av resultatene er at det danner seg nye, mindre innsjøer med smeltevann – blant annet i groper som isen har gravd

Disse nye innsjøene kan være ustabile og vannet holdes tilbake av isvegger eller morene, som er en løs samling med blant annet stein, sand og leire og har sitt opphav i en isbre, ifølge SNL.

Og veggene som holder vannet på plass, kan gi etter. Det kan føre til store ødeleggelser, og slike plutselige flommer kalles glacial lake outburst floods eller GLOF på fagspråket.

Mange tusen mennesker har mistet livet i slike hendelser i løpet av de siste 70 årene. Isdemningen kan plutselig briste, og flommen kan ødelegge mye infrastruktur og bebodde områder, ifølge en ny studie i tidsskriftet Nature Communcations.

I Cordillera Blanca i Peru har slike flommer skjedd flere ganger, blant annet i 1962 og i 1970. Rundt 7.000 mennesker skal ha dødd fordi flommen gikk ned til tettbygde strøk, ifølge denne studien fra 2009.

I den nye studien prøver forskerne å anslå hvor mange som lever i fare for denne type flommer og hvor de lever.

Bildet viser en naturlig demning og en smeltevannsinnsjø med lav vannstand i Bhutan, i foten av fjellet Jomolhari i Buhtan. Dette er et eksempel på et sted som kan danne farlige forhold for en GLOF.

Andesfjellene

Forskerne har funnet ut at rundt 15 millioner mennesker lever i områder hvor plutselige flommer fra isbrevann kan utgjøre en fare.

De aller fleste lever ikke overraskende i land med høye fjell. Landene med flest mennesker i fare for slike flommer er India, Pakistan, Peru og Kina.

I Andes-fjellene i Sør-Amerika har store ismengder gått tapt de siste tiårene. Dermed har også innsjøene som forårsaker slike flommer vokst, og de vil kanskje fortsette å vokse i årene framover.

Men det er andre steder på jorden med langt flere innsjøer med smeltevann som kan forårsake plutselige flommer.

Grønland har for eksempel langt flere smeltevannsinnsjøer enn noen av stedene som er med i denne studien, skriver forskerne. Men det er ingen på Grønland som bor slik at en flom fra disse innsjøene kan være farlig.

Forskerne er klare på at risikoen er usikker. Mange nye smeltevannsinnsjøer vil dannes etter hvert som isbreer smelter, men samtidig vil kanskje framtidens bosetningsmønstre være annerledes, slik at ikke like mange mennesker er i fare for plutselige isbre-flommer.

Store isdemninger

Det finnes noen dramatiske eksempler på hva som kan skje når slik isdemninger brister.

Jutulhogget i Innlandet i Norge er et stort juv som ble gravd ut på svært kort tid på grunn av en ispropp som sprakk. En gigantisk innsjø slapp ut vannet sitt nedover dalen hvor dagens Glomma går. Her kan det ha fosset en rundt 90 meter høy flodbølge for rundt 10.400 år siden, som du kan lese mer om på forskning.no.

Hubbard-isbreen har stengt av Russel-fjorden, og vannet bak proppen steg raskt. Noen uker senere brast demningen.

Et annet eksempel stammer fra Hubbard-isbreen i Alaska. Her ble en kjempeflom utløst av at isbreen demmet opp en fjordarm. I løpet av kort tid bygget det seg opp en innsjø før isbreen ga etter. Enorme mengder vann fosset ut da demningen brast, og det er en av de største, moderne plutselige flomhendelsene fra en isbre, ifølge denne studien fra 2007.

Bildet viser kjempe-flommen da demningen brast den 14. august 2002.

Referanse:

Taylor mfl: Glacial lake outburst floods threaten millions globally. Nat Com, 2023. DOI: /10.1038/s41467-023-36033-x. Sammendrag

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS