Fly forurenser mer

Oslo (NTB): Klimagassutslipp fra fly er trolig mye høyere enn tidligere antatt, ifølge en fersk rapport fra NTNU.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Studien viser at nordmenns flyreiser står for 1.250 kg CO2-ekvivalenter per person årlig.

Det betyr at utslipp fra fly utgjorde omtrent 10,1 prosent av Norges totale utslipp av klimagasser i 2005. Det «offisielle» tallet oppgis å være 2,6 prosent.

- Klimautslipp fra internasjonal flytrafikk er ikke inkludert i SSBs (Statistisk sentralbyrå) klimaregnskap og er holdt utenfor Kyotoprotokollen, sier Anders Arvesen til Aftenposten.

Han er sivilingeniørstudent i Energi og miljø ved NTNU og har skrevet studien «Utslipp av klimagasser fra flytrafikk» under veiledning fra professor Edgar Hertwich ved Institutt for energi- og prosessteknikk.

NTNU-studien justerer dessuten CO2-utslippene for også å ta hensyn til tilleggsvirkninger.

- Norske myndigheter snakker oftest om et årlig totalt utslipp på 2,6 prosent. Det tallet får man dersom man bare tar med innenlandstrafikk i beregningene.

Samtidig er det et faktum at flyutslipp bidrar mer til menneskeskapt global oppvarming enn utslippene av CO2 alene tilsier, selv om den vitenskapelige forståelsen av dette fortsatt er begrenset, sier Arvesen.

NTNU-forskerne understreker at det kan diskuteres om klimavirkningen fra andre utslipp enn CO2 skal regnes med eller ikke.

Arvesen sier at uten denne tilleggsvirkningen, utgjorde flytrafikkens utslipp av CO2 omtrent 7,5 prosent av Norges totale CO2-utslipp i 2005.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS