Russlands skoger vokser, ifølge en ny Nature-studie. Det står i kontrast til tallene den russiske staten selv har rapportert.
Russlands skoger vokser, ifølge en ny Nature-studie. Det står i kontrast til tallene den russiske staten selv har rapportert.

Russiske skoger vokser

Det er positivt for Russlands klimaregnskap.

Det finnes ingen land i verden med mer skog enn vårt naboland Russland.

Mer enn en femtedel av skogen som finnes i verden, finnes der.

Klimaforskere er opptatt av skog. Kort fortalt er det fordi trær tar opp CO2 fra lufta i vekstprosessen og lagrer den som karbon. Mer karbon i trærne gir mindre CO2 i lufta. Det er positivt for temperaturen på kloden, mener de fleste forskere.

Et internasjonalt forskerteam har nå undersøkt hvor betydningsfulle de enorme skogområdene i Russland egentlig er. Studien deres er publisert i tidsskriftet Nature.

Sovjetunionen ble oppløst i 1991. Siden den gang har Russland rapportert om svært små endringer i skogområdene sine.

Det samsvarer ikke med andre fjernmålinger som er gjort.

Sprikende tall har skapt forvirring

Flere målinger har vist både økt tredekke og økt produktivitet.

Det har ført til usikkerhet om hvordan det egentlig står til med den russiske skogen, forklarer International Institute for Applied Systems Analysis i en pressemelding.

Klimaforskere syns det er fint at skogen i Russland bli større. Spørsmålet er bare om det vil vare.
Klimaforskere syns det er fint at skogen i Russland bli større. Spørsmålet er bare om det vil vare.

Noe av formålet med studien var å komme fram til sikrere tall.

Forskerne kunne ikke gå ut og telle alle trærne, så de skaffet tall fra både det nasjonale skogregisteret i Russland og det globale Forest Observation System.

Og i kombinasjon med fjernmåling, ble dataene brukt til å lage nye estimater av skogveksten.

Positive tall for Russland

Resultatet var til glede for forskerne. Og i Russlands favør. De kom fram til at Russlands skoger vokser og trives.

Den totale biomassen skal ha økt med om lag 40 prosent mer enn det som var rapportert i det statlige registeret over skoger.

Den nye studien estimerer også 47 prosent høyere karbonbinding enn det som er rapportert i International Greenhouse Gases Inventory.

Tallene gjelder for årene mellom 1988 og 2014.

Positive tall - men ...

Russlands grønne skoger er altså positive for klimaregnskapet. Og at skogen breier seg mer ut enn forventet, gir pluss i margen.

Men forskerne bak studien understreker at et mer ekstremt klima i fremtiden kan gå hardt ut over skogene. Slik kan de positive effektene fort gå i null.

Det samme kommenterte Jenni Nordén fra Norsk institutt for naturforskning i 2020. Det var i forbindelse med en artikkel på forskning.no om at trær som vokser fortere, også kan ha kortere levetid og dårligere evne til karbonbinding.

– Å stole på økt trevekst som en måte å øke karbonlagre og karbonopptak på, er en kortsiktig strategi, kommenterte hun i artikkelen.

– Ikke bare på grunn av denne observerte effekten, men også på grunn av risikoen for økt tredød som følge av et mer ekstremt klima i fremtiden; storm, tørke, høye temperaturer som dreper eller svekker trær og gjør dem mer utsatte for sykdom og skadedyr.

Referanse:

Schepaschenko, Dmitry., m.fl. (2021). Russian forest sequesters substantially more carbon than previously reported. Nature.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS