Regnskog i Thailand. Det blir mer av den, ifølge en ny studie. (Illustrasjonsbilde: Shutterstock/NTB Scanpix)
Regnskog i Thailand. Det blir mer av den, ifølge en ny studie. (Illustrasjonsbilde: Shutterstock/NTB Scanpix)

Verden blir grønnere

Mer CO2 i atmosfæren gir en grønnere jordklode, men hvor mye grønnere?

Det blir mer og mer planter over hele jorden, og menneskeskapte CO2-utslipp får mesteparten av æren for å få plantene til å spire og gro, ifølge en ny studie i Nature Climate Change.

Vi har lenge visst at det blir mer planter på jorden. I den nye studien har forskerne prøvd å finne ut hva som egentlig er årsakene til veksten.

De har undersøkt satellittbilder og målinger fra de siste 33 årene, og brukt målingene til å kjøre datasimuleringer av verdens plantevekst.

De finner mange forskjellige årsaker til det grønne skiftet, men hevder at menneskeskapte utslipp er den viktigste faktoren.

Ekstremt mye løv

Forskerne har regnet ut hvor mye mer løv som har kommet til verden siden 1982, og det er enorme mengder. Økningen tilsvarer et nytt kontinent, dobbelt så stort som USA, som er dekket med planter og trær.

Når det er mer CO2 i lufta, kan plantene gjøre bedre nytte av fotosyntesen de bruker for å produsere energi. Plantene bruker sollys, vann og CO2 for å overleve, og de produserer oksygen.

Mer CO2 betyr økt sukkerproduksjon, og plantene får mer energi.

Det har blitt mer planter på mellom 25 og 50 prosent av verdens plantedekte områder, og bare noen få steder har vist tegn på dårlig plantehelse, ifølge forskerne.

De brukte satellittdataene til å undersøke hva som ligger bak denne enorme økningen, og de brukte målingene i datamodeller for å simulere planteveksten gjennom de siste tiårene.

De mener at 70 prosent av den økte planteveksten kan forklares med CO2-gjødsling. Mer nitrogen i lufta og andre klimaendringseffekter kan også ha spilt en viktig rolle for plantene.

Ikke bare gode nyheter

Selv om plantene tar opp mer CO2 fordi det er mer av gassen i atmosfæren, trenger ikke dette bety at de vil fortsette å gjøre det i framtiden.

Før jul kom det nemlig en studie som sier at fotosyntesen vil bli mindre effektiv etter hvert som temperaturen stiger på jorden. Når det blir varmere, vil plantene kanskje bruke mer oksygen i istedenfor CO2, noe som gjør fotosyntesen dårligere. Du kan lese mer om det her.

Samtidig understreker forskerne at den grønnere trenden gjelder i et globalt perspektiv.

Det kan være store forskjeller når man kommer ned på avgrensede områder, og dagens datamodeller er ikke gode på å simulere lokale effekter.

For eksempel er ikke beitende dyr, vanning, stormer og insektangrep med i modellene, og alt dette kan påvirke plantenes framtid.

– Det er mange negative effekter av klimaendringene som ikke er bra for plantene i framtiden, for eksempel tropiske stormer og stigende havnivåer, sier Philippe Ciais i en pressemelding. Han er forsker ved Laboratory of Climate and Environmental Sciences i Frankrike og medforfatter av artikkelen. 

Referanse:

Zhu mfl: Greening of the Earth and its drivers. Nature Climate Change, april 2016. DOI: 10.1038/nclimate3004. Sammendrag

Powered by Labrador CMS