Kritt-tidens Antarktis var varmt og fuktig.

Slik kan det ha sett ut i Antarktis for 90 millioner år siden

Hauger av røtter, pollen og sporer viser at Antarktis hadde sumpaktig regnskog for 90 millioner år siden.

Klimaet på jorda har endret seg mye igjennom tidevervene. Tidligere forskning har vist at kloden var spesielt varm midt i perioden geologene kaller kritt, for mellom 115 og 80 millioner år siden.

Så hvordan så det ut i Antarktis på dette tidspunktet?

Hittil har forskerne hatt lite data fra disse områdene. Men nå har et internasjonalt team av forskere forsøkt å finne svar. Under et tokt til Amundsenhavet ved Vest-Antarktis, brukte de bor for å ta opp prøver av steinlagene i havbunnen.

Nå antyder analysene av disse borekjernene at Sørpolen har vært langt frodigere enn antatt, skriver Johann P. Klages fra Alfred-Wegener-Institut og kollegaene hans i siste utgave av Nature.

Røtter og pollen

Da forskerne undersøkte prøver fra lag som ligger mellom 27 til 30 meter under havbunnen, fant de ikke bare spor etter gammelt liv. De fant restene etter en hel skog. Sand og leire var gjennomvevd av et nettverk av røtter. Disse planterestene var så godt bevart at forskerne kunne se cellestrukturene.

I tillegg inneholdt prøvene pollen og sporer fra en rekke ulike karplanter – altså landplanter – inkludert blomsterplanter.

Planterestene antyder at det fantes en temperert, sumpaktig regnskog i dette området, for 90 millioner år siden, skriver forskerne.

Kanskje noe lignende av den som finnes på Sørøya på New Zealand i dag.

Det er en smule overraskende, ifølge forskerne.

Kontrasten til regnskog kunne ikke vært større: Det tyske forskningsfartøyet Polarstern, på tokt for å finne prøver som kan gi hint om hvordan det så ut på Antarktis i Krittida.

Varmt tross polarnatt

Selv om kloden har endret seg mye, er noen ting konstante. Som at områdene i Antarktis har en fire måneder lang polarnatt der sollyset er helt borte. Det betyr altså ingen oppvarming fra sola og ingen fotosyntese.

Likevel må den årlige gjennomsnittstemperaturen i området ha ligget rundt 12 grader Celcius. Det er omtrent like høyt som nåtidas årlige temperatur i Frankrike.

Forskerne mener dette sier noe om mer om forholdene på jorda på det tidspunktet.

For eksempel at CO2-nivået i atmosfæren må ha vært mye høyere enn tidligere antatt.

Grønn sørpol

Forskernes modeller tilsier at Antarktis må ha vært dekt av tett vegetasjon, at alle store ismasser på kontinentet var borte og at atmosfæren må ha inneholdt CO2-konsentrasjoner på mellom 1120 og 1680 ppm.

Dette står i kontrast til tidligere beregninger, som har har anslått at CO2-nivået var rundt 1000 ppm på denne tida. Til sammenligning ligger dagens nivå rundt 415 ppm.

Våre prøver viser at drivhus-klimaet på dette tidspunktet var i stand til å opprettholde tempererte forhold mye lengre sør enn tidligere dokumentert, skriver forskerne.

De mener slik ny kunnskap om det tidligere klimaet på jorda vil kunne gi oss bedre redskaper til å forstå utviklingen i dagens klima.

Referanse:

J. P. Klages, m.fl., Temperate rainforests near the South Pole during peak Cretaceous warmth, Nature, april 2020. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS