Global Carbon Project anslår at de globale utslippene vil øke kraftig i år på grunn av økt forbruk av olje og kull. Bildet viser et kullkraftverk fra Niederaussem i Tyskland.
Global Carbon Project anslår at de globale utslippene vil øke kraftig i år på grunn av økt forbruk av olje og kull. Bildet viser et kullkraftverk fra Niederaussem i Tyskland.

Rapport: Kraftig økning i CO2-utslipp i år

Globale CO2-utslipp fra fossile kilder er ventet å øke med 1 prosent i 2022, ifølge rapport. De siste ti årene har økningen i snitt vært 0,6 prosent årlig.

Med det ligger verden an til å slippe ut 37,5 milliarder tonn CO2 i år, viser beregninger som Global Carbon Project offentliggjør fredag.

Årsaken knyttes til vekst i oljeforbruk og kullforbruk.

– Mange land, byer, selskaper og individer har kommet med løfter om å redusere utslippene sine. Men utslippstallene vi presenterer, er en sterk påminnelse om at til tross for alle løftene er de globale CO2-utslippene fra fossile kilder mer enn 5 prosent høyere enn i 2015 da Parisavtalen ble vedtatt, sier Glen Peters i en pressemelding.

Han er forskningsleder ved Cicero Senter for klimaforskning i Oslo og del av lederteamet i Global Carbon Project.

CO2-utslippene fra olje er ventet å øke med 2,2 prosent, først og fremst på grunn av en økning i internasjonal luftfart. Oljeforbruket er fortsatt under 2019-nivå og har ennå ikke kommet helt tilbake til nivåene før koronapandemien i 2020.

Også utslippene fra kull er ventet å øke – anslagsvis med 1 prosent. Det vil i så fall overstige den forrige toppen i 2014.

Utslippsberegningene fra Global Carbon Project er basert på månedlige tall for energibruk med antakelser om hvordan utslippene trolig vil utvikle seg resten av året.


LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS