Nordmenn er blant de mest klimaskeptiske i en ny EU-undersøkelse. Her en regnbue over Oslo mandag kveld.

EU-studie: En av fire nordmenn tror ikke klimaendringene er menneskeskapt

Mens åtte av ti italienere mener at klimaendringene er menneskeskapt, er det bare seks av ti nordmenn som mener det samme, viser en EU-studie.

Studien har tatt for seg innbyggernes holdninger til klimaforskning og klimaendringer i seks europeiske land. Nordmenn skiller seg ut som de mest klimaskeptiske.

Hele 24 prosent av nordmennene som er spurt, sier at de ikke tror klimaendringene er menneskeskapt. Kun ti prosent av italienerne sier det samme.

Tallene samsvarer med en meningsmåling Bergens Tidende publiserte i 2019, der 22 prosent sa de tror klimaendringene er naturlige svingninger.

– Oppsiktsvekkende

– Det er oppsiktsvekkende at Norge skiller seg ut som landet med flest klimaskeptikere i undersøkelsen, sier professor Cathrine Holst og postdoktor Torbjørn Gundersen, begge ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, i en uttalelse.

Forskerne påpeker at nordmenn generelt har høy tillit til forskere.

– I klimaspørsmålet er alt snudd på hodet, sier de.

EU-studien er del av EU-programmet Horisont 2020. I tillegg til Norge og Italia, er Irland, Polen, Tyskland og Storbritannia med i studien.

Lite klimafrykt i Norge

Kun 49 prosent av nordmennene mener at temperaturstigningen det siste århundret er større enn på 1.000 år. For de andre landene ligger samme tall mellom 62 og 74 prosent.

Nordmenn er også dem som har klart høyest tiltro til oljeselskapene. Kun 29 prosent tror oljeselskaper skjuler teknologi som kunne gjort at flere biler kjørte uten bensin eller diesel. For de andre landene er samme tall rundt 50 prosent.

Det er også klart færrest nordmenn som sier at klimaendringene truer dem nå. Kun 16 prosent sier det, mens ytterligere 40 prosent sier klimaendringene kommer til å true dem de neste tiårene.

Hele 17 prosent av nordmennene i studien sier at klimaendringene aldri kommer til å true dem.

18 prosent sier at de ikke på noe vis er bekymret for klimaendringene, noe som kun fem prosent av italienerne sier.

Kun 11 prosent av nordmennene sier de er veldig bekymret, mens 35 prosent er noe bekymret og like mange ikke veldig bekymret.

Avhengig av olja

Forskerne ved Universitetet i Oslo vil nå se på årsakssammenhengen bak tallene.

– De er vanskelig å se for seg at det mønsteret blant nordmenn ikke har noe med vår avhengighet av olje å gjøre, sier Holst og Gundersen.

– Vår økonomi, arbeidsplasser og finansiering av velferdsstat står på spill, og vi i Norge har slik sett ingen umiddelbar interesse av å ta dystre klimabudskap innover oss, sier de.

------

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS