Den globale oppvarmingen kan skje betydelig raskere enn det som til nå har vært oppfatningen, ifølge forskerekteparet Thomas Leirvik ved Handelshøgskolen og Trude Storelvmo ved Nord universitet (Foto: Nord universitet)

- Klimaendringer skjer raskere enn beregnet

Myndighetene må gå hardere til verks for å bremse klimaendringene, mener forskerektepar. 

I en ny studie konkluderer forsker Thomas Leirvik ved Handelshøgskolen og gjesteforsker Trude Storelvmo ved Nord universitet med at den globale oppvarmingen kan skje betydelig raskere enn det som til nå har vært oppfatningen.  

Dette skyldes ifølge forskerne at temperaturen på jorda er mer sensitiv for klimaendringer enn det som er kommet frem tidligere. 

Påvirker klimapolitikken

– Vår konklusjon er kort fortalt at landene må ty til langt langt tøffere reguleringer enn det som nå har vært kjent om vi skal nå FNs klimamål, sier Trude Storelvmo. 

– Dette fordi temperaturen på jorda reagerer mye kjappere på drivhusgassene enn det som tidligere er lagt til grunn. 

FN`s klimamål er at temperaturen på jorda i gjennomsnitt ikke skal øke mer enn to grader og helst mindre enn 1.5 grader sammenlignet med nivået i 1850. 

Ny metode

De to forskerne har brukt økonomiske og statistiske metoder til å analysere data fra mange ulike observasjoner som er av betydning for klimaendringer.

Det er en relativt ny måte å analysere klimaobservasjoner på. Tradisjonelt har forskere brukt komplekse klimamodeller til å simulere hvordan global oppvarming vil utvikle seg basert på fysiske lover.

En konsekvens av disse funnene vil være at temperaturen på jorda vil øke raskere enn det FNs klimapanel har lagt til grunn.

– Vi har allerede hatt en global temperaturøkning på cirka én grad siden 1850. Målet om at temperaturen ikke skal overstige 1.5 grader i forhold til førindustrielt nivå, vil vanskelig kunne nås, sier Storelvmo. 

Temperaturenøkningen vil trolig overstige 1.5 grader innen 2050 med mindre vi får redusert utslippene av klimagasser, mener de to forskerne. 

Siden 2012 har de forsket på hvor raskt temperaturen på jorda endres i forhold til mengden klimagasser i atmosfæren. Nå håper begge at funnene skal få oppmerksomhet blant klimapolitikerne både her til lands og i utlandet.  

Referanse: 

Trude Storelvmo, mfl. Disentangling greenhouse warming and aerosol cooling to reveal Earth’s climate sensitivity, Nature geoscience, mars 2016. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS