Røyk stiger fra en pipe på en papirfabrikk utenfor Vietnams hovedstad Hanoi. FNs klimakonvensjon tror utslippet av klimagasser per person vil reduseres med 8 prosent de neste ti årene. (Foto: Reuters)

Optimistisk FN-rapport om klimautslipp

 Det er fortsatt mulig å nå det globale togradersmålet, og utslippene per verdensborger kan reduseres med 8 prosent innen ti år, konkluderer en ny rapport fra FNs klimakonvensjon.

Rapporten, som ble publisert fredag, er en gjennomgang av de nasjonale klimaløftene, såkalte INDC-er, som er lagt fram foran klimatoppmøtet i Paris senere i år. Påvirkningen av 146 nasjonale klimaplaner er analysert, og FNs klimakonvensjon (UNFCCC) mener å ha funnet ut at de sammen kan senke de globale utslippene «dramatisk».

Blant funnene i rapporten er at summen av løftene vil redusere de globale utslippene av klimagasser per person med 8 prosent innen 2025, og med 9 prosent innen 2030.

Dessuten vil klimaløftene bremse den globale utslippsveksten med omtrent en tredel mellom 2010 og 2030, sammenlignet med perioden 1990 til 2010, ifølge rapporten.

– Mulig å nå togradersmålet

Videre hevdes det at det er mulig å nå togradersmålet for temperaturstigning som det ble enighet om under toppmøtet i København i 2009. Men da må løftene skjerpes i årene som kommer.

– Rapporten viser at INDC-ene på en kostnadseffektiv måte kan gi en vesentlig redusert vekst i utslippene. Det gjør det mulig og økonomisk overkommelig å holde seg under en temperaturstigning på to grader i 2030, heter det i rapporten.

– Klimaløftene kan begrense den ventede temperaturstigningen til rundt 2,7 grader fram til 2100. Det er på ingen måte nok, men mye lavere enn de fire-fem gradene mange spådde før klimaløftene ble introdusert, sier FNs klimasjef Christiana Figueres, som tidligere i måneden besøkte Norge.

FNs klimasjef Christiana Figueres mener klimaløftene må skjerpes dersom man skal nå det globale målet om to graders temperaturstigning. (Foto: Heiko Junge, NTB scanpix)

Flere andre uavhengige rapporter har landet på en temperaturøkning på mellom 2,7 og tre grader i sine analyser av klimaløftene.

– Må gjøre mer

Her hjemme er Naturvernforbundet optimistisk på lik linje med FNs klimakonvensjon, men leder Lars Haltbrekken sier at mer må gjøres for å redusere utslippene av klimagasser.

– Aldri har så mange land forpliktet seg til å redusere sine utslipp, det gjør oss til optimister. Samtidig er det svært viktig å understreke at utslippskuttene må bli langt større enn det som foreligger av planer nå. Det gjelder særlig for rike land som Norge, mener Haltbrekken.

– Verden har fortsatt mulighet til å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene. Under klimatoppmøtet i Paris må verdens statsledere sørge for at de framlagte planene om utslippskutt bare er en beskjeden start som raskt forsterkes, sier han.

Mange fordeler

Den ferske UNFCCC-rapporten tar stilling til alle klimaløftene som var levert innen 1. oktober. De totalt 146 klimaplanene representerer alle i-land og tre firedeler av utviklingslandene som er omfattet av FNs klimakonvensjon. Totalt står disse landene for 86 prosent av verdens utslipp av klimagasser.

– Klimaløftene har staket ut en målrettet kurs, og de forteller på en klar måte at klimatiltakene ikke bare gir lavere utslipp, men også en rekke andre økonomiske og sosiale fordeler for myndigheter, beboere og bedrifter, sier Figueres.

FNs klimakonvensjon regner med å ha på plass klimaløfter fra enda flere land før Paris-toppmøtet, som starter i slutten av november og varer til 11. desember.

Powered by Labrador CMS