Vil ha mer og bedre klimadekning på TV

Danske forskere går hardt ut mot landets tv-kanaler og sier klimasaker må dekkes langt bedre enn i dag.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Klimaendringer er altfor viktige til å bare bli nevnt en gang imellom i forbindelse med værprogrammer, mener flere forskere. Her fra NRKs værmelding. (Foto: NRK)

Verden blir varmere. Det gir flere stormer, mer tørke, flere oversvømmelser. Det vil koste mange mennesker livet og flytte grensene for hvor vi kan bo, hva vi kan spise og hvor vi kan dra på ferie.

Det vil påvirke hvor mange flyktninger som kommer og hvilke fugler og planter vi kan se når vi går en tur i parken. Og en rekke byer, blant annet København, kan bli oversvømt.

Så vidt vi vet har mengden av drivhusgassen CO2 i atmosfæren – som er med på å gjøre jorden varmere – aldri steget så raskt som nå. Nivået ligger på der det gjorde for millioner av år siden, da jorden var 3–4 grader varmere.

Fortsetter vi å slippe ut CO2, risikerer vi ifølge klimaforskere at jorden blir opp mot seks grader varmere. Det vil smelte isen ved polene. Vannet vil få verdenshavene til å stige så voldsomt at København og mange andre byer vil bli oversvømt.

FNs sikkerhetsråd har dessuten pekt ut klimaendringer som en trussel mot verdensfreden, fordi de gjør det vanskelig for folk å skaffe seg mat, slik at det kan oppstå opptøyer og til og med kriger.

Det viktigste i verden

En skrekk- eller skremmescenario: København oversvømt av vannmasser. Kanskje er bildet overdramatisk, men det er faktisk en reell mulighet. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Et så stort, verdensomspennende problem burde få mer oppmerksomhet. Men de danske tv-kanalene har stort sett unngått å omtale problemet.

Over 1000 personer – blant annet en rekke forskere – har skrevet under på et opprop fra nettverket Klimabevægelse i Danmark, som krever at dekningen av klimaet fornyes.

– Klimaendringene påvirker fundamentet for liv på jorden og den greinen vi alle sammen sitter på. Det er eksepsjonelt viktig at tv-kanalene gir folk adgang til vesentlig samfunnsinformasjon.

– Og hva er viktigere enn klimaendringer, som kan true menneskets eksistens helt eller delvis? spør Jens-André Herbener, som er medlem av klimabevegelsen og adjunkt i religionshistorie ved Syddansk Universitet.

Mer klimastoff

Ifølge klimabevegelsen bør tv-kanalene blant annet:

Bruke mer tid på klimaet

  • Opprette redaksjoner med journalister med både innsikt og etterutdannelse, slik kvaliteten av dekningen kan bli høyere
  • Støtte seg til vitenskapens fakta om global oppvarming, blant annet den brede enigheten om at den er menneskeskapt – i stedet for å fokusere på mer sensasjonelle enkeltpersoners holdninger
  • Legge programmer i den beste sendetiden
  • Anvise handlingsmuligheter og løsninger på klimaproblemene, helt ned på lokalt plan

– Jeg synes det er viktig at mediene behandler emnet konstruktivt, å vise at det ikke bare er folk som som sitter og snakker om dommedagsprofetier. Det forskerne forteller oss er at det er den veien vi beveger oss. Man bør også ha forbrukerstoff for å vise folk hvordan de kan leve energivennlig, sier Larsen.

Fedmeforsker: Klimaforandringer er viktigere enn fedme

Ifølge forskerne tilknyttet Klimabevegelsen, er klimaforandringene så viktige at de burde feie enkeltsaker og underholdningsprogrammer av sendeflaten.

– Jeg forsker til daglig på fedme. Flere og flere blir overvektige, og helsekostnadene eksploderer. Alle kan forholde seg til det, og det er enormt viktig. Men jeg synes den grønne dagsordenen er viktigere. Det er merkelig at det skal være så lett å komme til orde når det gjelder helse og fedme, sammenlignet med klimaendringene, sier Larsen.

Åpne for endringer

Både Dansk Radio (DR) og danske TV 2 er lydhøre overfor oppropet.

– Folk er jo klar over klimaproblemer – og vi må vurdere en historie ut fra et nyhetskriterium. Men det er ingen tvil om at dette er et vesentlig område, og jeg synes det er spennende og interessant at folk gjør en slik systematisk innsats; det gjør selvfølgelig inntrykk. Og ideen om konstruktive klimanyheter er ikke dårlig. Den vil vi vurdere, sier Michael Dyrby, nyhetsdirektør for danske TV 2.

Meldingen fra DR er enda mer konkret. Nyhetsdirektør Ulrik Haagerup forteller at DR nettopp har bestemt seg for å prioritere klimaendringene.

– I sommerferien fokuserer vi faktisk på klimaet i dokumentarer og i nyhetene. Folk ble mettet etter klimatoppmøtet i København i 2009. Man hadde forstått problemet, men kunne også konstatere at politikerne ikke klarte å gjøre noe med det.

– Det er nok blitt dekket for dårlig siden den gang, og utviklingen på området gjør at vi vil prioritere det høyere, sier Haagerup.

Er klimaendringene menneskeskapte?

Men den første barrieren er ifølge Haagerup å få på plass den helt grunnleggende kunnskapen.

– Folk er nok blitt litt immune. Er klimaendringene virkelig menneskeskapte, eller er det naturen som styrer? Det spørsmålet må man svare entydig på før man kan gå videre de konstruktive vinklingene.

– Det er jo for eksempel interessant at elbilen tidligere har vært et nærliggende svar på noen av utfordringene, men den har bare ikke slått igjennom. Hvorfor er det slik? Slike ting kunne man se på, sier Haagerup.

– Bør gjøre mye mer

Meldingen fra nyhetsdirektørene vekker ikke udelt begeistring hos de to forskerne. Jens-André Herbener og Thomas Meinert Larsen mener at det er avgjørende at mediene går foran. Og de mener at det krever langt mer enn nyhetsredaktørene legger opp til.

– Jeg tviler dessverre på at Haagerup og Dyrby forstår alvoret, mener Larsen.

Forskerne håper å avlevere underskriftene i et møte med Ulrik Haagerup og Michael Dyrby i løpet av juni.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS