Kronikk: Klimaklok med naturlig klimavariasjon

Kurset Klimaklok byr på kunnskap om fortidsklima og naturlig klimavariasjon, skriver Helga F. Kleiven i dette svaret på påstander om at naturlige klimafaktorer overses. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.iStockphoto.com)

Referanser:

Eirik Vinje Galaasen, Ulysses Silas Ninnemann, Nil Irvali og Helga Flesche Kleiven: Rapid Reductions of North Atlantic Deep Water During the Peak of the Last Interglacial Period. Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-9730, 2011, EGU General Assembly 2011

Nil Irvali, Ulysses Ninnemann, Eirik Galaasen og Helga F. Kleiven: Abrupt Changes in North Atlantic Climate and Hydrography and Their Relationship to Deep Ocean Ventilation During the Penultimate Interglacial (MIS 5e). 10th International Conference of Paleoceanography, La Jolla, USA, september, 2010

Helga (Kikki) Flesche Kleiven, Catherine Kissel, Carlo Laj, Ulysses S. Ninnemann, Thomas O. Richter og Elsa Cortijo: Reduced North Atlantic Deep Water Coeval with the Glacial Lake Agassiz Freshwater Outburst. Science, Vol. 319, 2008.

Helga (Kikki) Flesche Kleiven, Yair Rosenthal og Ulysses S. Ninnemann: Climate and North Atlantic Deep Water variability since 600 AD. 10th International Conference of Paleoceanography, La Jolla, USA, September 2010 (paper in prep).

Bette L. Otto-Bliesner, Shawn J. Marshall, Jonathan T. Overpeck, Gifford H. Miller, Aixue Hu og CAPE Last Interglacial Project members: Simulating Arctic Climate Warmth and Icefield Retreat in the Last Interglaciation. Science, Vol. 311, 2008.

Odd Helge Otterå, Mats Bentsen, Helge Drange og Lingling Suo: External forcing as a metronome for Atlantic multidecadal variability. Nature Geoscience, Vol 3, 2010.

Aradhna K. Tripati, Christopher D. Roberts og Robert A. Eagle: Coupling of CO2 and Ice Sheet Stability Over Major Climate Transitions of the Last 20 Million Years. Science, Vol. 326, 2009.

Det er med undring jeg leser professorene Bye og Husebyes kronikk på forskning.no.

I kronikken nevnes Klimaklok under undertittelen “Indoktrinering i statlig regi” og det påstås at kurset føyer seg inn i et nasjonalt og internasjonalt mønster: At naturlige klimafaktorer blir nærmest tiet i hjel.

Som en av tre forelesere på Klimaklok og med spesialfelt på naturlig klimavariasjon, kjenner jeg godt til faglig bakgrunn og faktisk innhold i Klimaklok. Jeg kjenner også de to nevnte herrer. Bye har enda til vært med på Klimaklok og den nå pensjonerte Huseby var tidligere professor ved mitt institutt ved Universitetet i Bergen.

Litt om meg selv: Jeg er ekspert på fortidsklima med tunge publikasjoner til å bakke opp mine innlegg som en del av temaet på Klimaklok. Jeg har gode kunnskaper om ulike klimaarkiv og om klimaendringer som spenner fra Milankovitch pådriv til multidekadiske variasjoner og ENSO (El Nino-Southern Ocean) variabilitet. Jeg leder i tillegg et EU-prosjekt og et NFR-prosjekt som omhandler fortidsklima om henholdsvis den lille istid og den forrige interglasiale periode.

En klimareise bakover i tid

Klimaklok-kurset har jeg to lange innlegg med detaljer om fortidsklima og naturlig klimavariabilitet. Jeg tar deltagerne med på en reise en million år tilbake i tid og viser iskjernedata fra Antarktis gjennom flere glasiale og interglasiale perioder.

Klimaarkiv som omhandler den siste istid og oppvarmingen til nåtidens varmeperiode gjennomgås med gode eksempler fra norske forhold, blant annet en billedanimasjon som viser en isfri Hardangerjøkul under et varmeoptimum for bare 4-6000 år siden, og historien om isdemningen som brast på den nordamerikanske kontinentet for 8200 år siden og bremset Golfstrømmen flere hundre år (Kleiven mfl, Science 2008).

Spesielt legger jeg vekt på middelalderens varmeperiode og den lille istid hvor små endringer i solinnstråling og vulkanisme fikk store følger for bosetning og liv rundt Nord-Atlanteren og De nordiske hav (Kleiven mfl 2010 og in prep.)

Jeg viser også nylig publiserte resultater fra modellkjøringer som rekonstruerer temperatur på den nordlige halvkule gjennom de siste 600 år ved å bruke nettopp solintensitet, vulkanisme og CO2 som klimapådriv (Otteraa mfl, Nature Geoscience 2010).

Til sist diskuterer jeg vår forrige interglasiale periode (Eem, for cirka 120 000 år siden) som hadde varmere klima i nordområdene enn i dag, blant annet med mindre is på Grønland og betydelig høyere havnivå (Otto-Bliesner mfl, 2008). Her viser jeg rykende ferske data fra mine studenter som beviser smeltevannspulser og endring i dypvannet når isdekket på Grønland var redusert (Irvali mfl, in prep, Galaasen mfl, in prep).

Innføring i naturlig klimavariasjon

Med andre ord får Klimaklok-deltagerne en meget detaljert og oppdatert (!) innføring i hva naturlig klimavariasjon er, ikke minst om hva som har vært naturlig nivå og variabilitet av CO2. Som geolog viser jeg hvor langt tilbake i tid vi må gå for å finne en atmosfære med drivhusgassinnhold som i dag (rundt 15 millioner år; Tripati mfl, Science, 2009).

Sov Bye i timen og på hvilken bakgrunn uttaler Husebye seg?

Indoktrinering, påstår Bye og Husebye. Nei, faglig objektiv, dokumenterbar og engasjert forskningsformidling på høyt nivå! sier jeg.

Og siden IPCCs rapporter skrives av et bredt utvalg av toppkompetente forskere, i motsetning til hva herrene Bye og Husebye feilaktig insinuerer, vil nok den brede faglitteraturen om fortidsklima oppsummeres i den kommende 2013-rapporten fra IPCC som i den forrige fra 2007.

Mye å bli Klimaklok av der, for den som søker kunnskap.

Powered by Labrador CMS