Forskere har funnet ut at savanner spiller en viktig rolle i verdens CO₂-balanse. (Foto: Colourbox)

Savanner er forbausende viktige for klimaet

Svingninger i den årlige stigningen i CO₂-nivået kan forklares av det som skjer på savanner og andre halvtørre områder. Utrolig interessant, sier forsker.

Savanner spiller en overraskende stor rolle i de globale klimaendringene. Opptaket av CO₂ varierer mye fra år til år, avhengig av været. Dette forklarer mye av svingningene i CO₂-nivået i atmosfæren.

Savannenes bidrag vil imidlertid endre seg i takt med at klimaet endrer seg.

Det er konklusjonen i en ny studie.

– Når det gjelder den globale karbon-balansen, er økosystemene på land den ukjente faktoren. Det er interessant at vi finner denne store variasjonen i opptak av karbon fra disse økosystemene fra år til år. Det gir oss en bedre forståelse av hvordan klimaet vil utvikle seg i fremtiden, forteller førsteamanuensis Guy Schurgers fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

– Utrolig interessant

Professor og klimaforsker ved Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, som tidligere har sittet i FNs klimapanel, er begeistret.

Han forteller at dette er første gang man sporer opptak av CO₂ til de forskjellige økosystemene. Det åpner opp for nye muligheter for å forstå CO₂-regnskapet i fremtiden.

– Det er utrolig interessant. Klodens CO₂-regnskap handler både om hva som blir sluppet ut, og hva som blir tatt opp. Denne studien gir oss en ramme det vi trenger å forstå hva som vil skje framover, mener Olesen.

Plantene rydder opp

Mennesker slipper ut ti gigatonn CO₂ i året. Halvparten av det bidrar til den globale oppvarmingen, mens en fjerdedel blir tatt opp i havet. Den siste fjerdedelen blir tatt opp i økosystemene på land, spesielt skogene.

Utslippene er ganske stabile, og det samme gjelder for havenes opptak. Likevel har forskerne sett store svingninger i stigningen i CO₂ i atmosfæren.

Det er altså de halvtørre områdene, med mye gress og få trær, som er årsaken til de store svingningene. Disse områdene, blant annet savannene, står for omkring 20 prosent av opptaket av CO₂ fra økosystemene.

I disse områdene er det mangel på vann. Når det regner, er det et stort potensial for vekst. Det fører til et betydelig opptak av CO₂.

El Niño kan ramme savannene

Savannene kan komme til å spille en viktig rolle i fremtiden. Forskerne har undersøkt om forskjellige klimabegivenheter kunne kobles med enten stigning eller nedgang i savannenes opptak av CO₂.

Værfenomenet El Niño, som gir tørke og kraftig regn forskjellige steder i verden, var koblet til et markant lavere opptak av CO₂ fra savannene.

– Klimamodellene spår at vi i fremtiden vil oppleve flere år med El Niño. Det kan ha en negativ effekt CO₂-mengden i atmosfæren, forklarer Guy Schurgers.

Referanse:

Anders Ahlström mfl.: The dominant role of semi-arid ecosystems in the trend and variability of the land CO₂ sink, Science, doi: 10.1126 Sammendrag

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS