Det havner mye mer smeltevann i havet enn forskerne hittil har antatt. Det kan innebære at estimatene for fremtidens havnivå må oppjusteres. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock, NTB scanpix)

Verdenshavene kan stige raskere enn ventet

Innlandsisen på Grønland mister mye mer vann enn hittil antatt. Det gjør at havene vil stige enda raskere, sier forskere. 

Fakta

I 2007 og 2012 hadde Grønland veldig varme somre, noe som innebar at mye av innlandsisen smeltet. Da vinteren kom, frøs vannet og danne islag i snøen.

2013 og 2014 var det derimot kjølige somre, noe som innebar at mindre snø smeltet, og av snølagene ble tykkere.

I dag ligger det tre meter snø på islaget fra 2010 og 2011. Forskerne forventer at fremtidige varme år vil skape flere islag som blokkerer vannet fra å trekke ned i de underliggende lagene.

Det er ny forskning fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) som viser dette. Den globale oppvarmingen har skapt lag i innlandsisen, noe som hindrer snølag i å samle opp smeltevann.

– Etter veldig varme perioder, som vi hadde i 2009 og 2010, blir det skapt islag, noe som gjør at den nedre delen av innlandsisen tar opp mindre smeltevann. Så i stedet for 40 meter snø som samler opp smeltevann, har vi noen steder bare omkring 3 meter. Det betyr at mye mer smeltevann havner i havet, noe som er en ubehagelig overraskelse. Vi må nok justere opp anslagene om vannstand i fremtiden, forteller professor Jason Box fra GEUS.

Det overraskende resultatet er nettopp offentliggjort i Nature Climate Change.

Høyere vannstand

Sfhaqat Abbas Khan forsker på innlandsisen på Grønland ved institutt for romforskning og romteknologi ved Danmark Tekniske Universitet, men han har ikke deltatt i den nye studien.

Han mener den belyser en ukjent effekt av den globale oppvarmingen.

– Det er god og viktig forskning, som viser at klimaendringer har effekter vi ikke har tatt høyde for tidligere. Vi kommer til å se mer av dette i fremtiden, når klimaet blir varmere. Vi må justere estimatene for hvor mye havene vil stige, sier Khan.

Islag blir skapt om sommeren

Innlandsisens liv er preget av sykluser. Om vinteren, når snøen faller, dannes det et nytt lag snø på toppen av isen. Dette snølaget smelter igjen når sommeren kommer.

Smeltevannet trenger ned i isen og fyller mange av luftehullene. Først når begeret så å si flyter over, begynner vannet å strømme ut i havet.

Tradisjonelt har forskere ment at vannet måtte fylle opp 40 meter med is. Men det kan ikke smeltevannet, viser den nye forskningen.

I innlandsisen er det nemlig islag som gjør at smeltevann ikke kommer mer enn noen få meter ned. Disse islagene blir skapt når somrene er svært varme. Det dannes et veldig vått lag som fryser til is vinteren etter.

– Spørsmålet er hvor omfattende dette problemet er. Å finne ut av det er det neste målet for forskningen vår, forklarer en av forskerne bak den nye studien, seniorforsker Horst Machguth, som nå arbeider ved universitetet i Zürich.

Iskjerner avslører islag

Forskerne har samlet inn iskjerner fra den sørøstlige delen av innlandsisen. Dette har pågått siden 2009, og dermed kan de se hvordan strukturen endrer seg over tid.

Blant annet kan forskerne se et seks meter tykt islag i snøen, som nå befinner seg tre meter nede. Dette islaget som ble dannet i 2009 og 2010.

Islaget beveger seg langsomt nedover i isen, i takt med at faller ny snø på toppen.

– Nå er det et snølag over islaget. Dette har gjenskapt litt av evnen til å absorbere smeltevann igjen. Men et nytt varmt år vil skape et nytt islag, og kapasiteten til å absorbere smeltevann vil igjen bli kraftig redusert, sier Jason Box.

En annen av forskerne bak den nye studien, isbreforsker Dirk van As fra GEUS, forteller at de aldri har observert noe lignende på Grønland tidligere.

– Vi oppdaget det for første gang i 2012, da det plutselig ble dannet store elver av smeltevann over innlandsisen. Dermed kunne vi se at smeltevannet ikke trengte ned i isen, som det pleide, men i stedet strømmet ut i havet. Det skjer ikke i dag over hele Grønland, men det kan skje igjen i fremtiden hvis klimaet blir varmere. Det er en direkte effekt av klimaendringene, sier van As.

Referanse:

Horst Machguth m.fl: Greenland meltwater storage in firn limited by near-surface ice formation. Nature Climate Change, januar 2016. DOI:10.1038/nclimate2899. Sammendrag.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS