Et kullkraftverk i Utah i USA. (Illustrasjonsbilde: Staplegunther/CC BY-SA 3.0)

Dette skjedde da atomkraft ble erstattet med kull

To atomkraftverk ble stengt i Tennessee i USA på 80-tallet. Hva gjorde det med den lokale forurensningen og de nyfødte i området?

En av de mest dramatiske atomulykkene i USAs historie skjedde i 1979. Den kalles Three Mile Island-ulykken, etter atomkraftverket Three Mile Island i Pennsylvania.

Noe gikk galt med kjøleanlegget til en av reaktorene, som dermed ble overopphetet. Utslippene var ganske små, men ulykken førte til en sterk atomskepsis blant folk, og nye reguleringer og retningslinjer ble vedtatt i kraftbransjen i USA.

En konsekvens var at noen gamle atomkraftverk ble stengt, blant annet to store anlegg i staten Tennessee.

All energiproduksjon som forsvant ble flyttet over til kullkraftverk i området.

En amerikansk forsker har prøvd å se på hva dette gjorde med partikkelforurensningen i dette området. Han har også undersøkt hvor mye nyfødte spedbarn veide før og etter det ble mer kullkraft.

Han kan ikke peke på en direkte årsakssammenheng, men han viser til forskning som sier noe om hvordan partikkelforurensning kan påvirke barns utvikling i magen.

I de hardest rammede områdene sank fødselsvekten med mer enn fem prosent etter at kullkraftproduksjonen økte.

Mer forurensning

Forskeren har undersøkt historiske målinger av partikkelforurensning i området, og det var en relativt stor økning ved de kullkraftverkene som tok over kraftproduksjonen.

Det var litt forskjell mellom områdene, noen hadde ganske høye nivåer av partikkelforurensning fra før, mens andre stod det bedre til med. På det store og hele økte forurensningen med rundt 10 mikrogram per kubikkmeter.

Dette sier deg kanskje ikke så mye, men det betyr at det var en økning på 25 prosent i de hardest rammede områdene, i nærheten av kullkraftverkene.

Men hva betyr det?

Fødselsvekt

Han undersøkte dermed fødselsvekten for nyfødte barn i de hardest rammede områdene.

I nærheten av et av kraftverkene, hvor det også var mest forurensning, viste det seg at fødselsvekten gikk ned med rundt fem prosent når han sammenlignet tallene før og etter kullkraftbruken ble intensivert.

Som sagt er ikke dette en årsakssammenheng, og denne studien ser ikke på hvordan partikkelforurensning kan påvirke helsen til barn under utvikling.

Det kan gi betennelser i morkaken, forstyrre blodtrykket hos mor, påvirke immunsystemet eller føre til andre plager for moren, som igjen påvirker barnet.

Forskeren fant ikke den samme, mulige effekten ved andre kullkraftverk som han undersøkte.

Referanse:

Edson Severnini, Impacts of nuclear plant shutdown on coal-fired power generation and infant health in the Tennessee Valley in the 1980s, Nature Energy, april 2017 (sammendrag)

Powered by Labrador CMS