Beskytt brisbjørnen

Brunbjørner og isbjørner har antagelig paret seg med hverandre mange ganger opp igjennom årtusenene, særlig i perioder med klimaendringer. Det kan være smart å beskytte blandingsbjørnene, mener forskere.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Beth Shapiro og kollegaene konkluderer med at alle dagens isbjørner stammer fra møtet mellom en isbjørn og en brunbjørn som levde i områdene nær Storbritannia og Irland like før sist istid. (Foto: Daniel J. Cox/NaturalExposures.com)

Brune bjørner og isbjørner er forskjellige. Til tross for mange likhetstrekk, finner man store ulikheter blant annet i størrelse, farge, pelstype og tannstruktur, for ikke å snakke om livsstil.

Likevel er det lite som hindrer dem i å stå i med hverandre om sjansen byr seg. Nå viser ny forskning at hvite og brune bjørner antageligvis har paret seg med hverandre mange ganger opp igjennom de siste 100 000 åra. Det er også funnet ville hybrider – blandingsdyr – i dag.

Antageligvis er de store endringene i klimaet over årtusenene en av faktorene som styrer genutvekslingen mellom bjørnene, mener et internasjonalt team av forskere.

Irske aner

Tidligere forskning har antydet at det er en god del brunbjørn i dagens isbjørn, men ingen har visst når utvekslingen av gener mellom de to artene fant sted.

Nå har imidlertid Beth Shapiro fra Penn State University og Daniel Bradley fra Trinity College Dublin ledet en studie av bjørnegener som kan fortelle mer om saken.

Forskerne har gjort genetiske analyser av 242 prøver av mitokondrielt DNA, samlet fra fossilt materiale fra de siste 120 000 åra.

Mitokondrielt DNA er en type arvestoff som finnes inne i mitokondriene – cellenes energiverk. Dette DNA-et arves fra mor til barn. Derfor er det mulig å følge morslinjene tilbake ved å analysere det mitokondrielle arvestoffet.

Og nå tyder undersøkelsene altså på at alle dagens isbjørner stammer fra en formor fra en utdødd stamme av brunbjørner som levde i Irland. Hun paret seg antageligvis med en isbjørn en gang for 20 000 til 50 000 år siden.

En av de irske hulene hvor det er funnet rester etter brunbjørner. (Foto: Mike Simms)

Forskerne mener at lignende utveksling mellom bjørnetypene trolig har skjedd mange ganger i løpet av de siste 100 000 åra, og kanskje enda lenger tilbake. De mistenker at endringer i klimaet er avgjørende for når slike blandingsforhold oppstod.

Vern om blandingsbjørner

Det hele handler om levested, tror Shapiro og Bradley.

Når bjørnene først befinner seg i det samme området, ser det ut til å være lite som hindrer dem fra å velge partnere med en annen farge.

- Generelt ser dette ut til å skje når klimaendringer tvinger bjørnene til å flytte inn i hverandres habitater, sier Shapiro, ifølge en pressemelding fra Cell Press. Dette gjelder sannsynligvis både i tider med oppvarming og nedkjøling.

I varme perioder med lite sjøis vil for eksempel isbjørnen måtte tilbringe mer tid på land, og kommer dermed nærmere sine brune slektninger. I kalde perioder vil voksende isbreer og snødekte områder i innlandet tvinge flere brunbjørner ut mot kystområdene.

Nå er verden igjen inne i en varm periode mellom istider.

- Og nok en gang gir denne endringen isbjørnene og brunbjørnene en mulighet til å dele habitater og til å hybridisere, sier Shapiro.

Hun mener nå at det kan være viktig å verne om blandingsbjørnene, som det er funnet flere av i de siste årene. For mens både brunbjørner og isbjørner er beskyttet av egne programmer, er det ingen bestemmelser som omfatter hybridene.

- Det kan være formålstjenelig å vurdere beskyttelse av hybrider, siden de kan spille en undervurdert rolle for overlevelsen av arten, konkluderer Shapiro.

Referanse:

J. Edwards Ceridwen, Ancient Hybridization and an Irish Origin for the Modern Polar Bear Matriline, Current Biology, 7. juli 2011 (sammendrag)

Powered by Labrador CMS