Kan tørke og andre klimaendringer ha drevet folk ut av Afrika? Dette er en tørr slette i Namibia. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock/NTB Scanpix)

Utvandringen fra Afrika kan ha blitt drevet av klimaendringer

Kan henge sammen med endringer i jordbanen, ifølge ny datamodell.

Det moderne mennesket oppsto i Afrika for rundt 200 000 år siden. På et eller annet tidspunkt begynte folk å trekke ut av det afrikanske kontinentet og inn i andre deler av verden.

Hva fikk folk til å dra fra det afrikanske kontinentet? Dette var miljøet menneskene var tilpasset, så da må kanskje miljøet ha endret seg?

To amerikanske forskere har laget en datamodell som forsøker å simulere menneskenes migrasjon gjennom mer enn hundre tusen år.

Mange forskere har lagt fram teorien om at mennesker reiste ut av Afrika i flere forskjellige etapper, og at en viktig årsak kan ha vært at klimaet kunne endre seg ganske raskt.  De store migrasjonene skal ha skjedd for mellom 126 000 og 11 000 år siden.

Arkeologien

Den nye datamodellen er et forsøk på å nøyaktig beskrive hvordan klimaendringer kan ha drevet folk til å flytte fra områdene de bodde i. Modellen er bygget på digre utregninger som prøver å ta høyde for faktorer som påvirker hvordan mennesker lever livene sine.

Det kan for eksempel være om det går an å få tak i nok mat, noe som igjen blir påvirket av tørke, temperatur og så videre.

Klimaendringene det er snakk om er store, ganske voldsomme endringer som skjer på grunn av lange sykluser og endringer i for eksempel jordens bane eller helning. Små variasjoner kan få store konsekvenser nede på bakken - for eksempel om jorden går inn i en istid eller ikke.  

Migrasjonsmodellen blir brukt sammen med klimamodeller som prøver å si noe om hvordan klimaet har forandret seg i løpet av de siste 125 000 årene.

Tørke

Modellen sier at det skjedde fire store migrasjoner i denne perioden. De skal ha skjedd for 106 000 – 94 000, 89 000 – 73 000, 59 000–47 000 og 45 000–29 000 år siden.

Forskerne mener disse periodene stemmer med tidligere klimaomveltninger, for eksempel tørkeperioder.

Selv om dette er en datamodell, mener forskerne at funnene bekreftes av arkeologiske funn som kan si noe om når det var store utvandringer.

Noen forskjeller er det mellom modellen og funn fra den virkelige verden. For eksempel sier datamodellen at folk kom til Kina og Europa på omtrent samme tid, for rundt 90 000 år siden.

Dette stemmer ikke med de arkeologiske funnene. Det virker som om moderne mennesker kom til Europa for rundt 40 000–50 000 år siden. Akkurat hvordan de kom til Europa er et mysterium, men en teori går ut på at utvandringen skjedde gjennom Midtøsten.

Men de eldste moderne menneskene som er funnet i Kina er mer enn 80 000 år gamle, noe som gjenspeiler funnene fra datamodellen.

Referanse:

Timmermann mfl: Late Pleistocene climate drivers of early human migration. Nature, september 2016. DOI: 10.1038/nature19365. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS