Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges idrettshøgskole - les mer.

Kvinner som trener i gymsal
Overgangsalderen treffer kvinner på forskjellige tidspunkt. Her får du råd høyre om kva du bør vere obs på i forkant og undervegs om du er glad i trening eller har lyst til å begynne.

Trening i overgangsalderen: Kvinner som trenar slepp unna med færre hetetokter

Professor Kari Bø og coach Mette Pettersen Moe gir deg sine beste tips for trening i overgangsalderen.

Mette Pettersen Moe begynte med triatlon i vaksen alder og jobbar nå som coach. Kondisjonstrening har vore viktig for ho lenge, men styrketrening angrar ho på at ho ikkje begynte med tidlegare. 

Det kan vere svært viktig i overgangsalderen, meiner ho. 

– Hugs at det er aldri for seint å begynne. Viss du ikkje har trent før, får du veldig mykje igjen for å trene i overgangsalderen, seier Kari Bø. 

Professoren ved Norges idrettshøgskole (NIH) meiner kvinner bør vere bevisst på kva slags endringar som skjer i kroppen og korleis det påverkar trening. 

Anten om ein har trena i mange år eller ikkje har hatt trening som rutine i kvardagen. 

Podcast: Om trening i overgangsalderen

I denne episoden av NIH-podden gir professor Kari Bø og coach Mette Pettersen Moe  lyttarane tips til trening i overgangsalderen.

Høyr heile episoden her.

Kroppen treng meir restitusjon

– Vi har sett 90-åringar som har blitt sterkare av styrketrening, så det er heldigvis aldri for seint å begynne med det eller anna trening, seier Bø.

Om du er van med ein del trening, har forskaren fleire tips du bør ta med deg.

– Østrogen er veldig bra for restitusjon og for å bygge opp muskulaturen vår etter trening. I overgangsalderen blir østrogennivået lågare. Da er det smart å ta meir omsyn til det. Kanskje må du ha litt fleire kviledagar mellom dei harde treningsøktene dine, rådar Moe.

Portrett trener
– Ver ekstra påpasseleg med god søvn, gode protein og god ernæring, seier coach Mette Pettersen Moe.

Vanskeleg å halde same tempo som i 20 og 30-åra

Restitusjon, god søvn og ernæring blir dermed enda viktigare i denne fasen av livet, meiner ho.

– Ver ekstra påpasseleg med god søvn, gode protein og god ernæring, seier Moe og legg til:

– Vi har nok kanskje litt utfordringar med å holde same nivå på tempoet som i 20- og 30-åra. Og det vil eg seie i utgangspunktet det ikkje er noko gale med. Heller tvert imot. Stress ned og gje rom for kvile.

Trening hjelpte på hetetokter

Kva med alle symptoma som kjem med dei hormonelle endringane i kroppen under overgangsalderen? Kan trening hjelpe?

– Det kan nok ikkje verke på alle symptom, men det kan verke på nokon. 

Hetetokter er ein av dei. Ein bachelorstudent på NIH gjekk i fjor gjennom fem gode studiar. I dei hadde forskarar sett på effekt av trening med tanke på akkurat dette symptomet som mange forbind med overgangsalderen.

Alle studiane hadde forskjellige treningsopplegg. Nokre hadde berre styrketrening. Andre hadde kondisjonstrening, og eit opplegg hadde yoga. Dei blei alle samanlikna med grupper som ikkje trente.

– Alle viste at gruppa som trente, hadde færre hetetokter. Dei følte seg betre enn gruppa som ikkje hadde trent. Vi veit jo at trening er viktig for den mentale helsa og korleis vi opplever å ha det. Kanskje aller mest fordi du får tankane over på noko anna. Du blir nøgd med deg sjølv når du trenar og etterpå, seier Bø.

Viktig med styrketrening

Mette Pettersen Moe angrar sjølv på at ho ikkje starta å trene styrke tidlegare.

Ho råder alle til å få inn litt styrketrening i veka. Ho meiner det hjelper spesielt i overgangsalderen.

– Frå min ståstad som driv med uthaldenheitsidrett og jobbar med kvinner som trenar til dagleg, så vil eg likevel seie at du bør prioritere styrketrening om du kan. Det treng ikkje å ta lang tid. Det handlar mest om å få aktivert musklane. Eg ville kanskje fordelt det 50/50 i denne perioden, seier Moe. 

Få fleire tips i episoden under:  

Powered by Labrador CMS