Flere unge menn oppfatter trolig forholdet mellom kjønnene som urettferdig.

Unge menn mest imot likestilling

En ny studie i Europa viser motsatt resultat av hva mange nok tror om unge og eldre menn.

Vestlige land har i flere tiår opplevd stadig mer likestilling mellom kvinner og menn.

Forskerne ved Universitetet i Gøteborg er usikre på hvorfor særlig unge menn nå reagerer på dette.

Men de har en teori om at unge menn opplever økt konkurranse fra kvinner som en trussel.

Reaksjon på gender-ideologi

En vanlig oppfatning har vært at voksne og eldre menn er mindre åpne for likestilling mellom kjønnene, enn unge menn.

Man har gjerne i tillegg sett for seg at eldre av begge kjønn er mer konservative. Og at unge er mer radikale og åpne for endring.

Dette kan sikkert ha vært tilfelle tidligere.

Men når det kommer til likestilling mellom kjønnene, kan det nå ha snudd. Kanskje på grunn av noe flere unge menn mener de opplever:

At kvinner stilles foran menn i samfunnet.

Kanskje handler det også om en konservativ reaksjon blant unge menn på det som i flere land omtales som «gender-ideologi».

Høyreradikale partier har vunnet ferske valgseire i land som Italia og Sverige. Unge menn som føler seg plassert på sidelinjen i samfunnet, kan ha bidratt. Her fra valget i Italia.

60 prosent kvinner

Blant nordmenn i alderen mellom 25 og 29 år var det i 2019 hele 59 prosent av kvinnene og bare 38 prosent av mennene som hadde tatt en høyere utdanning, ifølge SSB.

Det var en differanse på 21 prosentpoeng.

I år 2020 var 60 prosent av studentene i høyre utdanning i Norge kvinner.

Forskjell på unge og eldre menn

Forskerne ved Universitetet i Gøteborg fant altså i intervjuer med over 30.000 personer i de 27 EU-landene, at spesielt unge menn oppfatter dagens utvikling med økt likestilling som en trussel.

I undersøkelsen ble folk spurt om de på en skala fra 1 til 10 var enige eller uenige i utsagnet «Å fremme kvinners og jenters rettigheter har gått for langt, fordi dette truer menns og gutters muligheter.»

Kvinner i EU-landene var jevnt over uenige i utsagnet.

Særlig unge menn var mer enige.

Jo eldre mennene var, desto mindre enige var de.

Spesielt unge menn som har lite tillit til institusjoner i sitt eget land og som tenker på disse som urettferdige, oppfatter utvidelsen av kvinners rettigheter som en trussel, konkluderer de svenske forskerne.

Unge menn fra områder med mye arbeidsledighet sa seg ofte mer enige med utsagnet.

Kilder og referanser:

Gefjon Off m.fl: «Who perceives women's rights as threatening to men and boys? Explaining modern sexism among young men in Europe», Frontiers in Political Science, august 2022

D. Paternotte m.fl: «Anti-Gender Campaigns in Europe : Mobilizing against equality», bok, 2017

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS