Blind lidenskap

Blinde menn foretrekker timeglassfiguren selv om de aldri har lagt sine øyne på en kvinne, ifølge ny studie. Det kaster lys over hvordan kroppsidealene dannes.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Timeglassidealet er ikke nyoppfunnet, men hvor fundamental er det? "Venus' fødsel" ble malt av Wilhelm Adoplhe Bouguereau i 1879. (Kilde: Wikimedia Commons)"

Studier fra tidligere tyder på at menn har en tendens til å foretrekke en kvinnekropp med nokså smalt liv i forhold til hofter, hvis de skal velge blant fasonger.

Men hvordan kan en blind mann gjøre seg opp en mening om hvilken kvinnelig figur han synes er mest attraktiv?

En gruppe nederlandske forskere allierte seg med seg to utstillingsdokker, og gikk løs på problemstillingen for å se om følgende kunne avkreftes:

- Det virker vanlig å anta at preferansen for en smal midje, som mange menn ser ut til ha, kommer fra visuelle erfaringer, skriver de i artikkelen der de presenterer studien.

Den er publisert i tidsskriftet Evolution and Human Behavior.

Følte seg fram

For å undersøke hvor nødvendig synsinntrykk er for å danne en preferanse for en kroppstype, presenterte forskerne de 19 blinde, heterofile nederlandske mennene for de to utstillingsdokkene. Mennene hadde vært blinde fra fødselen av.

Hvorfor de valgte å bruke dokker, og ikke ekte kvinner, sier ikke artikkelen noe om.

Dokkene hadde like stor kroppsmasse, men den ene hadde smalere midje i forhold til hofter enn den andre dokka.

De blinde mennene ble instruert til å føle seg fram, gjøre seg opp en mening om hvilken av dokkene som hadde den mest tiltalende figuren, og deretter rangere dem på en attraktivitetsskala.

Forsøket antydet at disse mennene foretrakk kroppsfasongen med smalest midje i forhold til hofter.

Sterkere preferanse hos ikke-blinde

Preferansen for en utpreget timeglassform blant de blinde, var imidlertid ikke så tydelig som den forskerne fant da de ba en gruppe seende menn om å rangere de to utstillingsdokkene basert på synsinntrykk.

Konklusjonen fra studien ble likevel at synsinntrykk ikke trenger å være en nødvendig faktor for å utvikle en preferanse for timeglassfiguren.

"Timeglassfasonger i en detalj fra "Der Triumphzug des Neptun", malt av Nicolas Poussin tidlig på 1600-tallet. (Kilde: Wikimedia Commons)"

Men hva kan være bakgrunnen for at menn, og til og med blinde menn, ser ut til å foretrekke denne varianten av verdens kvinnekropper framfor mange andre?

De nederlandske forskerne, med amanuensis i psykologi, Johan Carremans ved Radboud University Nijmegen i spissen, diskuterer spørsmålet i artikkelen sin.

Mystisk dannelse av kroppsideal?

Karremans og kollegaene trekker inn ulike teorier og tidligere studier.

En teori sier at timeglassfiguren i evolusjonens løp må ha fått ord på seg for å være knyttet til fruktbarhet og helse, og at menn som har valgt kvinner etter dette signalet, har bidratt til at preferansen for denne fasongen er blitt innarbeidet.

Andre forskere har diskutert om timeglassformen kanskje appellerer til mannen fordi den rett og slett er forskjellig fra deres egenkroppsfasong, og at den er en lett iøynefallende og karakteristisk kvinnelig silhuett å peile seg inn på.

Kan de nye funnene, som tyder på at selv blinde menn ser ut til å fortrekke kvinnekropper med denne fasongen, bety at dette er en nedarvet preferanse, og ikke bare et resultat av samfunnets syn på hva som er sexy?

Ikke nødvendigvis, fordi kulturelle faktorer antakeligvis også påvirker blinde menn, om ikke akkurat med bilder og annet som kan observeres med synet, hevder Karremans og kollegaene.

Kulturelle forskjeller

Flere studier tyder på at timeglassfiguren ikke er en garantert vinner til enhver tid, og uavhengig av kulturelle faktorer, ifølge de nederlandske forskerne.

De trekker fram en studie blant menn i Matsigenka i det sørøstlige Peru, som tydet på at disse ikke hadde den samme tydelige timeglasspreferansen som mange vestlige menn har vist.

Forskerne bak studien fra Peru mente at preferansen for et visst størrelsesforhold med smalt liv i forhold til hofter som andre studier viste på tvers av kulturer, dermed kunne skyldes påvirkning fra vestlige media, og skjønnhetsidealene som blir promotert der.

"Leif Edward Ottesen Kennair. (Foto: NTNU)"

- Blinde menn er antakeligvis også påvirket av vestlige media og samfunnet rundt seg, som informerer om at timeglassfiguren er å trakte etter, tror Karremans og kollegaene.

I tillegg har blinde heterofile menn antakelig også sanseerfaringer av kvinner fra tidligere, som forteller dem av denne figuren er mer typisk kvinnelig enn mannlig, og derfor vil foretrekke den, tror de.

Forsterket av kultur

- Funnene våre viser at synsinntrykk ikke er en nødvendig faktor for å utvikle en preferanse for smal midje i forhold til hofter. Dette betyr at andre faktorer gjør nok utslag, sier Karremans og kollegaene.

At en utpreget timeglassfigur så ut til å appellere enda mer til menn med synet i orden, enn til de som aldri hadde sett en kvinne, tolker forskerne som at de visuelle inntrykk fra kvinner og kultur de lever i, kan forsterke og rendyrke preferansen.

Men det trenger ikke være noen motsetning mellom stimuli fra miljøet, og hva som er en nedarvet preferanse, mener instituttleder på Psykologisk Institutt ved NTNU, Leif Edward Ottesen Kennair.

- Det er ikke så kontroversielt å hevde at det finnes medfødte kriterier for hva man skal oppleve som seksuelt attraktivt, i tillegg til at læring er en naturlig del av nedarvede responser, sier han.

Forbehold og funn tatt i betraktning, synes han konklusjonen om at syn ikke trenger å være avgjørende for timeglasspreferansen, er rimelig.

- Studien viser at det kan være medfødte preferanser, at disse kan være avhengig av stimulering, men samtidig kan modnes uten stimuli i enkelte tilfeller, og ikke nødvendigvis avhengig av en bestemt sans, sier Kennair til forskning.no.

Referanse:

J. Karremans m.fl. Blind men prefer a low waist-to-hip ratio. Evolution and Human Behavior 31 (2010)

Powered by Labrador CMS