En ny studie sammenlikner hva folk trodde de hadde i IQ med en faktisk IQ-test.

Overvurderer eller undervurderer du din egen IQ?

Kjønnet ditt kan spille inn.

– Når en blir bedt om å estimere sin egen intelligens, vil de fleste folk si at de er over gjennomsnittet, skriver forskeren bak en ny studie som er publisert i tidsskriftet Frontiers in Psychology.

Statistisk sett er det umulig. Folk tror det likevel.

I en undersøkelse fra 2018 viste det seg at nærmere to av tre mente at de var mer intelligente enn gjennomsnittet. Og mannlige deltakere hadde høyere sannsynlighet for tro det om seg selv enn kvinnene.

Oppblåst selvbilde

Hva er egentlig det sterkeste kjennetegnet på en person som overvurderer sin egen IQ?

Jo, nettopp kjønnet vårt, ifølge forskere. Menn gir seg selv systematisk høyere score enn kvinner. Og det til tross for gode bevis på at menn og kvinner scorer likt.

David Reilly, forsker i anvendt psykologi ved Griffith University i Australia, og kollegaer utførte en undersøkelse.

– Vi fant at de sterkeste indikatorene på å overvurdere egen IQ var biologisk kjønn og deretter psykologisk kjønn. Det å være født mann og det å ha sterke maskuline trekk (både hos menn og kvinner), var assosiert med å ha et oppblåst intellektuelt selvbilde, skriver David Reilly i en kronikk på nettstedet The Conversation.

Tok IQ-test

Forskerne spurte deltakerne om de kunne anslå sin egen IQ. De forklarte hvordan IQ ble målt, og at den gjennomsnittlige scoren er 100 poeng. Deretter fortalte de at to av tre personer scorer mellom 85 og 115. Da hadde deltakerne noe å sammenlikne med da de skulle vurdere sin egen IQ.

Etter å ha gjettet sin egen IQ, kom oppgjørets time. Nå skulle de ta en IQ-test. Forskerne testet også selvtilliten deres og målte maskuline og feminine personlighetstrekk. Forskerne mente at det psykologiske kjønnet ville være en bedre indikator på selv-vurderingen enn det biologiske kjønnet.

Deltakerne estimerte IQ-en sin som 107,55 i gjennomsnitt.

– Dette var litt over gjennomsnittet, som forventet, skriver David Reilly.

Forskerne la dataene, både det folk gjettet og den faktiske IQ-scoren, inn i et skjema.

Grafen viser forholdet mellom selv-vurdert og faktisk IQ. Kvinner er grønne, menn er blå.

Tidligere studier har vist hvordan undervurdering blant kvinner og overvurdering blant menn skjer på tvers av ulike undersøkelser, aldersgrupper, etnisiteter og kulturer.

Viktige funn

Fenomenet har blitt kalt problemet med mannlig overmot og kvinnelig ydmykhet. Men er det egentlig et problem?

Ja, hevder David Reilly. Han viser til at det kan bli en selvoppfyllende profeti.

– Hvis du tror du ikke kan, vil du ikke gjøre det, skriver han i kronikken.

Når jenter undervurderer IQ-en sin, kan det føre til at de velger bort utfordrende fag som naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk på skolen. Og disse avgjørelsene kan begrense utdannings- og yrkesvalg senere i livet.

– Kjønnsforskjellene kan delvis forklare kjønnsgapet i lønn og forhandlingsmakt med arbeidsgivere, skriver Reily.

Han mener at jentenes ambisjoner må løftes om vi skal kunne nå målet om likelønn.

Bedrager-syndromet

– Jenter kan være redde for å hevde seg, sier Ella Idsøe ved Universitetet i Oslo.

Ella Idsøe er professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Oslo.

– Disse resultatene viser ikke noe nytt. Sosialpsykologiske studier har vist at menn konsekvent overvurderer og kvinner konsekvent undervurderer sine evner og påfølgende ytelse, sier hun.

Jenters tendens til å undervurdere seg selv gjelder også i skolesammenheng.

– Vi ser her at jenter kan slite med bedrager-syndromet. Det er et psykologisk fenomen der en opplever å være en inkompetent bedrager i faget eller miljøet sitt. En er redd for å bli avslørt og innbiller seg at en har oppnådd suksess på grunn av tilfeldigheter og flaks, sier Idsøe til forskning.no.

Der gutta gir kudos til seg selv når de gjør det bra på tester, tenker jenter ofte at de har vært heldige med oppgavene, eller at sensor har lagt godviljen til.

Idsøe mener at jenter kan være redde for å hevde seg. Tidligere forskning har vist at single kvinner presterer under evne for å unngå å virke for ambisiøse.

– Jentene vil passe inn sosialt sett. Noen skjuler evnene sine og gjør seg dummere enn de er. De vil appellere til guttene og tilpasse seg samfunnets bilde av en attraktiv kvinne, sier hun.

Kan jenter lære fra gutta?

Idsøe sier videre at jenter ofte stiller for høye krav til seg selv.

– De forventer ofte at de skal gjøre ting helt perfekt og ha fullstendig kunnskap om temaet før de snakker.

Hun mener at vi trenger å forske mer på jenters undervurderinger.

– Vi trenger mer forskning på sosial og emosjonell utvikling blant jenter i skole-sammenheng. Målet er at også jentene skal tørre å stikke seg komme fram. De bør ha tro på seg selv og velge lederstillinger og karrierer som er meningsfulle både for dem selv og for samfunnet, sier hun.

Hvis ikke går verden glipp av en rekke ferdigheter og kreative perspektiver som kan drive fram gode løsninger.

– Å ha troen på seg selv er viktig. Kan jentene lære noe av guttene?

– God selvtillit er veldig viktig. Det handler ikke bare om å lære fra gutta, mye handler om kulturen og forventingene man vokser opp med, sier Idsøe.

Referanser:

Adrian Furnham m.fl. Male hubris and female humility? A crosscultural study of ratings of self, parental, and sibling multiple intelligence in America, Britain, and JapanAuthor links open overlay panel. Intelligence. Januar 2001. DOI: https://doi.org/10.1016/S0160-2896(01)00080-0

David Reilly m.fl. Gender Differences in Self-Estimated Intelligence: Exploring the Male Hubris, Female Humility Problem. Frontiers in Psychology. Februar 2022, DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.812483

Leonardo Bursztyn m.fl. 'Acting Wife': Marriage Market Incentives and Labor Market Investments, American Economic Review, 2017. DOI: 10.1257/aer.20170029

Patrick R. Heck m.fl. 65% of Americans believe they are above average in intelligence: Results of two nationally representative surveys. Plos One. Juli 2018. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0200103

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS