Oslo 20220826. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og Claus Moxnes Jervell fra Fellesforbundet som skal lede regjeringens mannsutvalg, og deler av utvalget som var tilstede under pressekonferansen på fredag.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Oslo 20220826. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og Claus Moxnes Jervell fra Fellesforbundet som skal lede regjeringens mannsutvalg, og deler av utvalget som var tilstede under pressekonferansen på fredag.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Dystre selvmords­tall på manns­utvalgets bord

Langt flere menn enn kvinner begår selvmord. Regjeringen viser til den dystre statistikken i mannsutvalgets mandat, men krever ingen løsninger.

482 menn tok livet sitt i Norge i fjor, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet (FHI). Det utgjør 73 prosent av de 658 selvmordene, viser FHIs dødsårsaksregister.

Det høye tallet og den skjeve kjønnsfordelingen gjør at selvmordsstatistikken ofte trekkes fram som et eksempel eller symptom på menns utfordringer.

– Dette er en av statistikkene som menn topper, og som er svært alvorlig, sier likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB.

Men på spørsmål om hun har en forventning om at utvalget skal komme med forslag til hvordan det skal løses, svarer hun ikke et entydig ja.

– Utvalget er satt sammen av folk med ulik bakgrunn og kompetanse, også på helse. Jeg har stor tro på at perspektivene vi trenger å dra i inn, vil bli dratt inn. Utvalget skal ikke sitte innestengt på et rom, de skal også hente kunnskap, sier hun.

– Det er et komplisert område, konstaterer den ferske utvalgslederen Claus Jervell.

– Jeg vil tenke at det er viktig å gå inn og finne ut om det er noe her som kan gjøres på en annen måte, sier han.

Både familieliv, ensomhet og psykisk helse er blant temaene mannsutvalget skal se på det neste halvannet året. Men regjeringen har gitt dem frihet til selv å prioritere hva de vil dykke ned i.

– Handlingsplanen ikke god nok på kjønn

En av dem som sitter utvalget, er Are Saastad, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn. Han håper de kan komme nærmere et svar på hvorfor menn er så overrepresentert i selvmordsstatistikken.

– Det er laget en handlingsplan mot selvmord som etter min mening ikke er god nok til å se kjønn, sier Saastad, som selv har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier.

Men det er komplisert, medgir han.

– Vi ser på hva som gjør at menn tar livet sitt. Veldig ofte skjer det helt uten forvarsel. Det kan være unge gutter som den ene dagen er vellykket og den neste går og henger seg eller skyter seg i skogen. Det er ting vi ikke vet hva skyldes. Også for eldre, gjerne over 80 år, er selvmordshyppigheten veldig mye høyere for menn enn for kvinner, sier Saastad.

Han nevner utenforskap og ensomhet, blant annet for barnløse, som en av utfordringene menn opplever, og som han mener får for lite oppmerksomhet.

Samlivsbrudd og kriser

Arne Børke fra organisasjonen Mannsforum mener vi vet for lite om sammenhengen mellom selvmord, samlivsbrudd og familiepolitikk. Han håper utvalget vil be om mer forskning på området.

– Vi i Mannsforum opplever å bli kontaktet av mange menn i livskrise. Det er i all hovedsak knyttet til samlivsbrudd. Vi har en tjeneste som heter Kamerathjelpen, og bare i Rogaland i sommer har vi hjulpet tre menn som har vært suicidale. Det er et stort problem, sier Børke, som lenge har jobbet for å sikre at fedre får beholde kontakten med barna etter et brudd.

Han mener det er «underkommunisert» hvordan familielovgivning og fedres opplevelse av samlivsbrudd henger sammen med selvmord.

Regjeringens mannsutvalg ble satt ned fredag og har i alt 17 medlemmer. De skal jobbe fram til våren 2024.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS