Kirurgien har historisk hatt en overvekt av menn, skriver kirurg John Christian Glent.
Kirurgien har historisk hatt en overvekt av menn, skriver kirurg John Christian Glent.

Er det virkelig tryggere å bli operert av en kvinnelig kirurg?

Forskning tyder på at kvinnelige kirurger er litt hendigere med kniven enn sine mannlige kolleger.

To ferske studier viser at det går noe bedre med pasienter som blir operert av en kvinnelig kirurg, enn av en mannlig kollega.

Den største er kanadisk og omfatter ulike inngrep på over en million pasienter.

En mindre, svensk studie gjaldt utfallet av galleoperasjoner. Begge er publisert i siste nummer av tidsskriftet Jama Surgery.

Færre komplikasjoner

I Canada ble over 1,1 millioner pasienter fulgt opp tre måneder etter inngrepet. Samt ett år etter operasjonen.

Studien omfattet både akutte og planlagte operasjoner for 25 ulike sykdommer. Som blindtarmsbetennelse, slitte hofteledd, hjertesykdom og kreft.

Pasienter som ble operert av en kvinnelig kirurg, hadde færre komplikasjoner. 

De ble sjeldnere innlagt på nytt og hadde lavere total risiko for å dø.

Risikoen for en av disse hendelsene var 12,5 prosent hvis kirurgen var kvinne. Og 13,9 prosent om kniven ble traktert av en mannlig kirurg.

Operasjonene foregikk mellom 2007 og 2019.

Vakte stor oppmerksomhet

Studien er en videreføring av en studie fra 2021 som viste kjønnsrelaterte forskjeller etter bare tre måneder. 

– Disse resultatene vakte stor oppmerksomhet, skriver  John Christian Glent, leder i Norsk Kirurgisk Forening til forskning.no. 

Rapporterte plager fra pasientene er viktige for det kliniske helhetsbildet ved kirurgisk behandling, understreker han.

Kanskje enda mer overraskende var det at kvinnelige pasienter fikk flere komplikasjoner enn mannlige pasienter dersom de ble operert av mannlige kirurger. 

Det til tross for at mannlige pasienter totalt sett hadde høyere risiko for komplikasjoner enn kvinnelige pasienter. 

Resultatene var entydige, men studien sier ingenting om årsakene. 

Justert for ulike andre forhold

Forskerne har også kontrollert for en mengde faktorer hos pasienten og kirurgen som kunne spille inn. 

Som om pasientene hadde andre sykdommer og deres sosiale og økonomiske status.

Hvor erfaren kirurgen var med den aktuelle operasjonen, ble også regnet med.

Da krympet forskjellene noe.

Likevel ble resultatet av operasjonene noe dårligere med mannlig kirurg, melder Dagens Medicin.

Svensk studie viste det samme

Nylig ble det også gjort en svensk studie som viste samme tendens.

Forskerne undersøkte pasienter en måned etter at de hadde fått operert bort galleblæren. Inngrepene ble utført av 2.553 kirurger på i alt 150.500 pasienter. 

Kvinnelige kirurger opplevde betydelig færre komplikasjoner. 

Særlig var forekomsten av gallegangsskader forskjellig. Dette er en alvorlig, men uvanlig komplikasjon. De som ble operert av mannlige kirurger, var noe mer utsatt.

Kvinner brukte lengre tid

Pasientene med kvinnelig kirurg ble også skrevet ut fra sykehuset tidligere.

Kvinnelige kirurger brukte også lengre tid enn de mannlige på å bli ferdige. De byttet også sjeldnere til åpen kirurgi underveis. 

Det var riktignok ikke kjønnsrelaterte forskjeller ved akutte kirurgiske inngrep.

Operasjonene foregikk mellom 2006 og 2019.

Er kvinner flinkere kirurger enn menn? 

John Christian Glent har skrevet en leder til neste nummer av Kirurgen, med tittelen: «Hvorfor er kvinner flinkere kirurger enn menn?»  

Tittelen på lederen er selvfølgelig misvisende, skriver han. 

Likevel må vi innse at det eksisterer delvis kjønnsrelaterte forskjeller knyttet til kirurgisk utfall. Og at menn og kvinner har en, sannsynligvis ubevisst, ulik tilnærming til faget, skriver han. 

– Det er viktig å identifisere årsaken eller årsakene til forskjellene og hvilke kjønnsrelaterte forskjeller som kan gi utslag på kvalitet, mener Glent. 

Bra at det nå blir flere kvinnelige kirurger

Vi må lære av hverandre og dra nytte av hverandres kompetanse og tilnærmingsmåte. På den måten blir vi bedre, mener han. 

Kirurgien har historisk hatt en overvekt av menn. Til nå har det vært vanskelig å bli eksponert for den «kvinnelige» tilnærmingen til faget og bli bevisst på forskjellene, mener Glent.

I år er halvparten av alle Leger i spesialisering i Norsk kirurgisk forening, kvinner. 

– Vi kan derfor glede oss over at den historiske kjønnsubalansen i kirurgien er i ferd med å viskes ut. Det er åpenbart til det beste for oss alle, skriver Glent.

Bakgrunnsfaktorer?

Kirurg og overlege Martin Almquist ved Skånes universitetssjukehus i Lund mener forklaringen kan være andre bakgrunnsfaktorer som forskerne ikke har justert for.

Han har skrevet en kommentar til den svenske studien i Jama Surgery.

Hvor vanskelige operasjonene var, kan være vanskelig å fange opp i denne typen studier, påpeker han til Dagens Medicin. 

Det kan være at kvinner er mer forsiktige og nøyaktige. Og i større grad vegrer seg mot å operere hvis risikoen bedømmes som stor, mener Almquist.

Referanser: 

C. J. D. Wallis mf: Surgeon Sex and Long-Term Postoperative Outcomes Among Patients Undergoing Common Surgeries. JAMA Surgery, 30. august 2023.

M. Blohm mf: Differences in Cholecystectomy Outcomes and Operating Time Between Male and Female Surgeons in Sweden. JAMA Surgery, 30. August 2023.

C. J. D. Wallis mf: Association of Surgeon-Patient Sex Concordance With Postoperative Outcomes. JAMA Surgery, 8. desember 2021.

Få med deg ny forskning

Powered by Labrador CMS