Kjemiprofessoren som ble leder for tungtvanns-aksjon

I TV-serien Kampen om tungtvannet får vi innblikk i en norsk vitenskapsmanns kamp mot tyskerne. Her er bildeserien som viser livet til kjemiprofessoren og motstandsmannen Leif Tronstad. 

Med bakgrunn i et av sine forskningsområder var Leif Tronstad en viktig bidragsyter til en av andre verdenskrigs mest kjente sabotasjeaksjoner, nemlig sprengningen av Norsk Hydros tungtvannsanlegg på Vemork i Telemark.

Den norske TV-serien Kampen om tungvannet viser både historien om menneskene bak og de dramatiske aksjonene. I sentrum for serien står Tronstad, som ble utdannet ved daværende NTH og som senere ble professor i kjemi samme sted. 

Han hadde et utstrakt internasjonalt nettverk, og et stort antall forskningspublikasjoner. Tungtvann var et av hans interessefelt, og før krigen jobbet han blant annet som konsulent for Norsk Hydro da de opprettet tungtvannsannlegget på Vemork i Telemark.

Under andre verdenskrig markerte Tronstad seg i motstandskampen i Norge. Han bisto blant annet med å trene opp norske motstandsmenn i England. Tronstads kunnskap om tungtvann og Norsk Hydros tungtvannsfabrikk, gjorde ham også til en sentral bidragsyter da sabotasjeaksjonen mot fabrikken ble planlagt.

Bakgrunnen for sabotasjen var frykten for at tungtvannet skulle brukes til produksjon av atomvåpen i Tyskland. Aksjonen ble gjennomført natten mellom 27. og 28. februar 1943.

1944 kom Tronstad tilbake til Norge som leder for en hemmelig motstandsgruppe i Telemark, men ble drept i et sammenstøt med norske NS-folk våren 1945.

Referanser:

Olav Njølstad: Professor Tronstads Krig, Aschehoug, 2012.

Powered by Labrador CMS