Kanskje vil du i fremtiden måtte bevise at du har tatt koronavaksine for å kunne reise med visse selskaper.

Bør Norge innføre et innenlands vaksinepass?

− Det virker forførende, men det kan være litt farlig, sier professor i filosofi. − Et brudd med rettsstaten, sier professor i juss.

Hvordan skal vi åpne opp samfunnet igjen nå som vaksiner mot covid-19 er en realitet? Et bevis på at du er vaksinert kan bli en slik løsning.

EU har lagt frem et forslag til et digitalt vaksinepass. Det skal gjøre det lettere å reise mellom EU-landene, ifølge Aftenposten.

Noen dager tidligere trykket den samme avisen også et debattinnlegg fra lederen av Vipps, Berit Svendsen. Hun skriver at betalingstjenesten står klar med teknologien for å lage en norsk variant knyttet til BankID.

Vipps-lederen mener vi trenger et håp om en sommer og høst med festivaler, sportsarrangementer, reiser og handel. Og at et bevis på at vi har tatt koronavaksine kanskje kan være et skritt på veien.

Men hva vil en slik ordning gjøre med det norske samfunnet?

Det svarte tre forskere innen juss, filosofi og medisin på under nettseminaret «Fra vaksinepass til passerseddel?»

Diskriminerende

Et krav om vaksinepass for å leve som normalt vil bryte med rettsstaten, hevder Anna Nylund. Hun er jurist og professor ved UiT − Norges arktiske universitet.

Likevel kan bedrifter i utgangspunktet velge selv hvem de vil ha som kunder.

Altså kan busselskaper, frisører eller restauranter komme til å kreve et bevis på at du har tatt koronavaksine i fremtiden.

Samtidig finnes det grenser i loven. Det er ikke lov til å diskriminere på for eksempel kjønn og etnisitet, påpeker Nylund.

Selv mener hun et slikt bevis vil diskriminere de som ikke kan ta vaksinen.

Det gjelder blant annet de som har en helse som ikke tillater dem å ta vaksinen eller folk som på grunn av sitt livssyn ikke ønsker å ta den.

Bryter med frivillighetsprinsippet

Einar Øverenget er filosof og professor ved Høgskolen i Innlandet. Han advarer mot å innføre et norsk vaksinepass.

− Det virker forførende, men det kan være litt farlig.

Så fort bedrifter krever at du viser et vaksinepass, har passet i realiteten blitt en passerseddel, påpeker professoren på seminaret.

Passersedler har ikke blitt brukt i Norge siden vi var okkupert av Tyskland, legger han til.

Blir et slikt bevis innført, vil det også bryte med et viktig norsk prinsipp. Nemlig at vaksinering er frivillig.

I det vanlige vaksinasjonsprogrammet har ikke Norge brukt tvang. Likevel har mange nok av oss vaksinert seg. Vi har uansett oppnådd flokkimmunitet mot de alvorlige sykdommene.

− Unødvendig høyt siktemål

Konsekvensen av et vaksinebevis, blir derimot noe annet. Nemlig et krav om at hele befolkningen skal vaksineres mot covid-19.

− Sett fra et medisinsk ståsted er det et unødvendig høyt siktemål, sier Magnus Løberg, lege og forsker ved Universitetet i Oslo.

Samtidig kan det godt hende at vaksinepass vil være et effektivt smittevernstiltak, legger han til.

Det kan gi en dytt i retning av at folk velger å vaksinere seg. Effekten kalles gjerne «nudging».

Færre syke og døde

I beste fall vil færre bli alvorlig syke og færre vil dø.

En annen positiv effekt er at flere vil kunne gå tilbake til sine normale liv.

Men samtidig deler en slik ordning den norske befolkningen i to, påpeker Løberg.

− Man må huske på at det er viktige grunner til at ikke alle skal vaksineres. Enten om det er medisinske, religiøse eller andre årsaker, legger forskeren til.

Store sanksjoner

Øverenget mener også det blir feil å se på et vaksinepass som bare en dytt i ønsket retning.

− Dette er ikke nudging, for her er sanksjonene ganske store hvis ikke du går i den retningen, argumenterer professoren i filosofi.

Med krav om vaksinebevis, blir friheten til å velge en illusjon, mener han. I et større bilde handler dette om å miste friheten som individer.

Det gjelder jo for mange av tiltakene vi har hatt under pandemien.

Men professoren advarer om at politikerne kan misbruke makten sin.

− Jeg savner en bevissthet fra den utøvende makt når de spiller på at befolkningen er villige til å gjøre ting som ikke er i deres interesse, sier han.

Mister retten til å være anonym

En annen konsekvens av en slik ordning er at folk vil miste muligheten til å være anonyme, påpeker Nylund.

− Krav om vaksinepass bryter med retten til å være fri til å bevege deg hvor du vil uten å bli registrert, sier jussprofessoren.

Også retten til å holde informasjon om egen helse hemmelig blir borte.

Med unntak av for eksempel forsikringsselskaper, kan de fleste bedrifter i dag ikke kreve at du utleverer helseinformasjon.

− Vil vi åpne en dør til et samfunn hvor flere aktører kan bruke helseinformasjon om oss? spør Nylund retorisk.

Kan bli et unødvendig virkemiddel

Professoren i juss påpekte også et annet dilemma.

Så lenge ikke alle har fått et tilbud om å ta vaksinen, vil vaksinepass også diskriminere alle som enda ikke har fått muligheten til å ta den.

Men når først alle har fått tilbud om å ta vaksinen, kan det hende vi allerede har oppnådd flokkimmunitet.

Da vil et vaksinepass være et unødvendig virkemiddel.

Hun mener derfor det er viktig å spørre seg hvem det er som ønsker en slik ordning.

− Da vil vi nok finne ut at det er spesielle aktører som er interesserte, sier hun.

Referanse:

Nettseminar 23.03.2021: Fra vaksinepass til passerseddel? Arrangører: Det juridiske fakultet ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiT Norges Arktiske universitet og Høgskolen i Innlandet.

Powered by Labrador CMS