Omvendt fotlenke med voldsalarm fungerer slik at det ikke er den som trenger beskyttelse, men den man trenger beskyttelse mot, som må bære alarmen. Den går av om personen beveger seg inn i et område han ikke har lov til å oppholde seg i.

Forsker: Regler om omvendt voldsalarm tolkes for strengt

På ti år er omvendt voldsalarm blitt innvilget bare 105 ganger. Loven er tolket strengere enn det som var intensjonen, mener forsker Jane Dullum.

I 2020 publiserte hun en forskningsrapport om omvendt voldsalarm og hvorfor det sjelden ble brukt, skriver Klassekampen.

Dullums funn viser at terskelen for å ilegge omvendt voldsalarm er høyere enn det som var lovgivers intensjon med ordningen. Politiet og påtalemyndigheten har tolket loven for strengt.

– Man tenkte seg at ordningen særlig kunne være aktuell dersom tiltalte tidligere hadde brutt et besøks- eller kontaktforbud. Det foreslås dermed ikke en spesielt høy terskel for bruk av ordningen, skriver hun i rapporten.

Dullum sier omvendt voldsalarm er svært effektivt.

– Så vidt jeg vet, har det aldri skjedd at en voldsutøver bevisst har prøvd å bryte forbudssonen. Det tyder på at det er ganske effektivt. Det kan også ha en avskrekkende effekt, sier Dullum.

I helgen sa riksadvokat Jørn Maurud til Aftenposten at terskelen for omvendt voldsalarm er for høy, og at flere burde få slik alarm. Han mente domstolene hadde lagt for stor vekt på belastningen ved å få en omvendt voldsalarm.

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS