Flere enn hver tredje drepte kvinne myrdes av partner

Nesten førti prosent av alle drepte kvinner i verden er offer for partnerdrap.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Teresa De Jesus Gonzalez Palacios ble drept i Fredrikstad tidligere i år. Hennes 50 år gamle eks-samboer ble siktet for drapet. (Foto: Jarle Brenna/VG/NTB-scanpix)

Den hittil mest omfattende studien av partnerdrap globalt viser at 38,6 prosent av alle drap på kvinner verden over er begått av en ektefelle, samboer eller kjæreste. Tallet er et konservativt anslag.

Resultatet, som er basert på en gjennomgang av 188 enkeltstudier, ble publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet i går. Dataene er hentet fra 66 land.

Undersøkelsen tar for seg andelen av både kvinner og menn drept av en partner.

Partner er definert bredt. Både nåværende og tidligere partner er inkludert.

- En tragedie

Forskerne konkluderer med at i alle land de har data for, er det et gjennomgående trekk at partnerdrap er en stor trussel mot kvinner.

- Et hvert drap en stor tragedie, skriver forskerne, men legger til at de menneskelige kostnadene ved partnerdrap ofte er enda høyere enn ved individuelle drap.

Partnerdrap har ofte langvarige effekter på familie og venner. Overlevende barn kan miste ikke bare den av foreldrene som er drept, men også gjerningspersonen dersom denne dømmes til fengsel.

6,3 prosent

Undersøkelsen tar også for seg hvor mange menn som drepes av partnere.

Partnerdrap som andel av det totale antall drap på menn er 6,3 prosent. Dette er betydelig lavere enn for kvinner.

På grunn av at menn samlet sett har mye høyere risiko for å bli drept enn kvinner, vil likevel også antallet menn drept av partneren være betydelig.

Panama og Brasil er eksempler på land der antall menn som ofre i partnerdrap er nesten like høyt som antall kvinner.

Rike land

Partnerdrap utgjør en større andel av det samlede antallet drap i rike land enn i fattigere land.

Unntaket er Sørøst-Asia der innslaget av partnerdrap er like høyt eller høyere enn i Europa og Nord-Amerika.

Norge ligger i det høyeste sjiktet internasjonalt når det gjelder parterdrap.

Forskning.no har tidligere skrevet at partnerdrap utgjorde en fjerdedel av alle drap i perioden 2000-2009.

De fleste av ofrene var kvinner.

Fall i partnerdrepte menn

Kjønnsforskjellene er mest markerte i høyinntektsland. I USA viser tallene et markert fall i antall menn drept i partnerdrap fra 1970-tallet av.

Slike partnerdrap kunne i mange tilfeller være utgangen på år med mishandling i et forhold.

Forskerne mener at økt innsats fra politi og rettsvesen mot familievold, kombinert med økt mulighet for kvinner til å gå ut av dårlige forhold, er årsaker til at antall drap på menn har falt i USA.

Usikkerhet

Det vil være svakheter med tallene når det gjelder mange av landene som er med i undersøkelsen.

- Studien trekker også oppmerksomhet mot knappheten på informasjon om partnerdrap i mange deler av verden, innrømmer forfatterne.

Den nye studien inngår i et stor, ny rapport fra Verdens helseorganisasjon WHO, London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) og South African Medical Research Council om vold i forhold og seksuell vold.

For begge kjønn sett under ett, utgjør partnerdrap minst ett av sju drap globalt. 20 prosent av drapene har ukjent gjerningsperson. De reelle tallene for både kvinner og menn kan derfor være høyere.

Studien er ledet av forsker Heidi Stöckl ved LSHTM.

Referanse:

Heidi Stöckl, Karen Devries, Alexandra Rotstein, Naeemah Abrahams, Jacquelyn Campbell, Charlotte Watts og Claudia Garcia Moreno: “The global prevalence of intimate partner homicide: a systematic review,” Lancet 20. juni 2013.

Powered by Labrador CMS