Treningsleir for offentlig debatt

Internettradioen Demostasjon skal være et treningssenter for offentlig debatt. De første forsøkene ble nylig gjennomført ved Høgskulen i Volda.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Her er den kommunikative kontakten i sentrum. Prosjektet skal fokusere like mye på produksjonssiden som på mottakersiden."

Ved å prøve ut en internettradio ved Høgskulen i Volda, ser postdoktor Lars Nyre ved Universitetet i Bergen på metoder som skal gi mer demokratisk deltagelse i massemedia.

Ved hjelp av alminnelig pc-utstyr, Internett, sms og IP-telefon kan de fleste delta i massemedieproduksjon. Nettradioen Demostasjon er en del av forskningsprosjektet Kulturteknikker.

Prosjektet inngår i Norges forskningsråds program for Kultur, IKT og medier. Kulturteknikker dreier seg om materielle forhold, teknologi og intelligent bruk av teknikken.

Her finnes det teoretiske rammeverket for Demostasjon. Det dreier seg om digitaliseringen av fjernsyn og radio (nettradio), og hvordan disse fungerer sammen med pc og mobiltelefon. Det er satt fokus på hvordan de nye digitale mediene preger presentasjons- og kommunikasjonsformene.

Debatt og samtale

- Demostasjon sender direkte på streaming audio på hjemmesiden www.demostasjon.net. Stasjonen har ingen musikkflater eller reklamer, vi har bare debatt og samtale. Over 90 prosent av tiden blir fylt av deltagernes innspill, sier Nyre.

Deltagelsen går ut på at sendingen skal være organisert slik at alle som deltar har anledning til å prate om egne meninger. Her er den redaksjonelle planleggingen og monitoringen under sending viktig.

- Forskjellen på Demostasjon og vanlig nettradio er at vanlige nettradioer ikke har en fast redaksjonell plan med egenprodusert stoff som nyheter, debatter og reportasjer.

- Prosjektet kunne ikke vært gjennomført på en annen medieutdanning enn ved Høgskulen i Volda. Her er den tekniske kompetansen så høy at vi får dette produsert på en svært realistisk måte, slår Lars Nyre fast.

Snakkeradio

Den viktigste målsetningen for Demostasjon er å gjøre deltagelsen i mediene mer demokratisk fordelt. Demostasjon har tre delmål: Å etablere en norsk snakkeradio på Internett, gjøre den lett tilgjengelig økonomisk og teknisk, og sørge for at programmene blir mest mulig meningsfulle for deltakerne.

Utover oppbyggingen av et sterkt lokalt forskningsmiljø etablerer prosjektet et samarbeid spesielt med Avdeling for mediefag ved Høgskulen i Volda, ved førsteamanuensis Erling Sivertsen og overingeniør Sverre Liestøl.

Høgskulen i Volda har lisens til å drive lokale radio- og fjernsynssendinger, og har daglige sendinger til et reelt publikum i perioder av året.

Høgskulen i Volda har bygget opp en digital produksjonskjede for fjernsyn som er unik i Europa, og produksjonskjeden for redigering og avvikling for radio er blitt normdannende for norske radiokanaler.

Redaksjonell styring

Programmene vil være redaksjonelt styrte, og redaksjonen er streng på hva som skal komme gjennom. Her vil det være siling og/eller forhåndssensur av deltakere og tema. Andre program kan slippe til alle etter hvert som de kontakter Demostasjon.

"- En ikke behøver ikke være journalist eller ekspert for å delta i dette, sier Lars Nyre."

- Det bør være et mål å ha 50-100 lyttere i hver sending. Vi vil i stor grad invitere eller utfordre enkeltpersoner til å være lyttere, og siden sendingen er på Internett kan dette være studentgrupper og andre folk over hele landet, sier Nyre.

I løpet av tre uker i april hadde Demostasjon seks sendinger med samtaleprogram der studenter deltok, og debattprogram der akademikere deltok. De brukte IP-telefoni til å bringe opptil ni personer på luften samtidig.

Tekniske problemer

- Et eksperiment har den fordelen at man lærer noe både når ting går bra og når ting går dårlig. Vi hadde en rekke tekniske problemer underveis, særlig med å få stabile telefonlinjer uten støy via IP-telefoni.

- Det var også vanskelig å finne den rette stilen for programlederne. Det var fort gjort å bli for formell i stilen slik at deltagerne ble hemmet. Den siste sendingen vår hadde få eller ingen av disse problemene, og derfor vil jeg si at eksperimentet i sum var svært givende, sier Lars Nyre avslutningsvis.

Prøvesendinger på nettet

Demostasjon er nå i hvilemodus, men vil trolig bli startet opp igjen under Stortingsvalget til høsten. De første prøvesendingene kan du høre på nettsiden til Demostasjon.

Powered by Labrador CMS