Her treffer tsunamien i 2011 den japanske kystlinjen. Bildet er fra Iwanuma, det samme området som de eldre som deltok i forsøket bodde i. (Foto: Kyodo/Reuters/NTB Scanpix)

Høyere risiko for å utvikle demens etter tsunamien i Japan

Men hvordan henger det sammen?

Jordskjelvet utenfor Japan og tsunamien som fulgte etter er en av de verste naturkatastrofene de siste årene. Rundt 16 000 mennesker døde etter at flodbølgene traff Japans vestkyst.

Flere hundre tusen mennesker måtte flykte fra hjemmene sine, og opp mot en halv million bygg ble nesten totalskadet etter katastrofen.

Men katastrofen kan også ha gått hardt utover helsen til de eldre overlevende, ifølge en studie i tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

De japanske forskerne mener nemlig å ha funnet en sterk sammenheng mellom ødeleggelsen av hus og hjem og utviklingen av demens hos overlevende eldre i Japan.

Men hva betyr dette?

Ikke årsak

Det er for tidlig å si om tsunamiødeleggelsene førte til flere demenstilfeller. Forskerne har ikke funnet en årsakssammenheng.

Men de har funnet at eldre folk som fikk husene sine ødelagt i tsunamien hadde høyere risiko for å utvikle demenssykdommer.

Syv måneder før tsunamien traff kysten, gjennomførte forskerne en helseundersøkelse blant flere tusen eldre i Iwanuma, en liten by på Japans vestkyst. Det ga dem mulighet til å følge opp pasientene etter katastrofen.

Iwanuma ble hardt rammet av tsunamien, og rundt 60 prosent av deltagerne opplevde at husene deres ble skadet eller ødelagt. Nesten 40 prosent hadde opplevd at venner eller familie hadde dødd.

Rundt 3600 eldre var med på studien.

Ødeleggelse, ikke død

Demens er definert som blant annet hukommelses-, og orienteringsproblemer. Mange som har demens blir diagnostisert med Alzheimer.

I oppfølgningsstudien, som ble gjort to og et halvt år etter tsunamien, fant forskerne at husødeleggelsene var en større risikofaktor for å utvikle demens.

De eldre som hadde fått husene sine ødelagt i tsunamien, hadde større sjanse for å utvikle en demenssykdom, sammenlignet med de som hadde intakte hus.

Pussig nok fant forskerne ikke en sammenheng når det kom til folk som hadde mistet familie eller venner.

Forskerne har korrigert for ting som alder, om pasientene har hatt slag, sykdomshistorie og andre faktorer som kan påvirke resultatet.

Hvorfor er det sånn?

Forskerne spekulerer litt i hva som ligger bak hvis husødeleggelsene faktisk forårsaker mer demens.

De tror at husødeleggelsene forårsaker depresjon, som er knyttet til demens. Samtidig mister folk mye tilhørighet når husene deres blir ødelagt, og langvarige forhold, for eksempel til naboer, blir også ødelagt.

Andre studier har også vist at naturkatastrofer kan henge sammen med dårligere hukommelse. Denne studien fra 2010 viste at eldre som hadde overlevd Rita- og Katarina-orkanene fikk dårligere arbeidshukommelse.

Den nye studien har noen svakheter. Forskerne kan ikke utelukke at det finnes tilfeldige sammenhenger. For eksempel kan det ikke utelukkes at det er mer sannsynlig at folk som er utsatt for å utvikle demens bor i dårlige hus på mer utsatte steder.  

Referanser:

Hikichi mfl: Increased risk of dementia in the aftermath of the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami. PNAS; oktober 2016. DOI: 10.1073/pnas.1607793113. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS