En humle dekket av blomsterstøv fra lupinen den har besøkt. Humler er viktige for å bestøve blomster, slik at de blir befruktet og kan spre seg. Nå trues humla av varmere klima fra sør, men flytter ikke videre nordover for å finne svalere blomsterenger, viser en ny kartlegging fra de siste hundre år. (Foto: Jeremy T. Kerr)
En humle dekket av blomsterstøv fra lupinen den har besøkt. Humler er viktige for å bestøve blomster, slik at de blir befruktet og kan spre seg. Nå trues humla av varmere klima fra sør, men flytter ikke videre nordover for å finne svalere blomsterenger, viser en ny kartlegging fra de siste hundre år. (Foto: Jeremy T. Kerr)

Humlen flykter ikke nordover

Får mindre område å boltre seg på når den jages sørfra av varmere klima.

Humlens flukt over sommerenga er livsviktig for bestøvningen av blomster og dermed også for oss mennesker som lever av markens grøde.

I Norge er for eksempel rødkløveren avhengig av humlene. Rødkløver brukes som fôr for blant annet kuer.

Ettersom klimaet blir varmere, flytter mange arter på vår halvkule nordover, vekk fra ekvator, for å holde seg innafor komfortsonen. Men ikke humla.

Den jages sørfra, men flyr ikke videre nordover. Dermed blir den presset inn på et stadig mindre område, både i Europa og Nord-Amerika.

Dette kartet av de vestlige områdene i Nord-Amerika viser hvordan området for humler er innskrenket fra 1976 (til venstre) til 2010 (til høyre). (Foto: (Figur: Hentet fra animasjon av Jeremy T. Kerr))
Dette kartet av de vestlige områdene i Nord-Amerika viser hvordan området for humler er innskrenket fra 1976 (til venstre) til 2010 (til høyre). (Foto: (Figur: Hentet fra animasjon av Jeremy T. Kerr))

Humler gjennom hundre år

En internasjonal forskergruppe ledet av Jeremy Kerr fra University of Ottawa i Canada har sammenlignet nesten en halv million observasjoner av humler før og nå.

De er rimelig sikre på at flukten sørfra skyldes varmere klima. De har sammenlignet data, og finner ingen sammenheng med insektsprøyting, endret bruk av landområder eller andre faktorer.

De eldste observasjonene var fra begynnelsen av 1900-tallet. Til tross for 2,5 grader varmere klima i seinere tid har altså ikke humlene fulgt varmen mot høyere breddegrader.

Humlene har noen steder søkt oppover i høyden for å flykte fra varmen, men ikke så mye som ventet. Grunnen er trolig at tregrensa har steget, slik at humla mister åpne områder der den trives best.

Humlehjelp

I studien i tidsskriftet Science tar forskerne til orde for å for å sette ut humler i nye områder for å hjelpe dem litt på vei.

Det samme gjør en av forskerne bak et stort europeisk prosjekt som har kartlagt humler. Snauklippede plener kan gjøres om til enger med blomster som humler liker, og gjengrodde slåttemarker kan åpnes opp igjen.

Det europeiske forskningsprosjektet har beregnet at mellom ni og 34 humlearter kan forsvinne helt fra Europa innen 2100 på grunn av klimaendringer.

Ekstreme varmebølger, slik vi de seinere årene har hatt blant annet i Europa, kan føre til tap i humlebestanden, advarer også forskerne i artikkelen i Science.

Referanse:

Jeremy T. Kerr: Climate change impacts on bumblebees converge across continents, Science 10. Juli 2015, vol. 349, issue 6244, doi: 10.1126/science.aaa7031, sammendrag.

Powered by Labrador CMS