Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Alt fallvilt av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv blir undersøkt av Rovdata på laboratoriet i Trondheim.

244 døde rovdyr er undersøkt på laboratoriet

I løpet av det siste året har Rovdata mottatt gaupe, ulv, jerv og bjørn som er felt under jakt, påkjørt eller har dødd av andre årsaker. De fleste dyrene ble felt under kvote- og lisensjakt.

Fallvilt er døde dyr som er felt under jakt, påkjørt eller har dødd av naturlige årsaker.

Alt fallvilt av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv blir undersøkt av Rovdata på laboratoriet i Trondheim. Målet er å finne mest mulig informasjon om dyrene.

218 døde i jakt

I perioden fra 7. juni 2021 til 3. juni 2022 har Rovdata mottatt og undersøkt 244 døde rovdyr ved laboratoriet i Trondheim. Av disse var det 88 gauper, 107 jerver, 37 ulver og 12 bjørner.

– De fleste er felt under kvote- og lisensjakt, noen er også tatt ut ved skadefelling. Tallene for jerv inkluderer også hiuttak, opplyser Frode Holmstrøm, overingeniør i Rovdata.

I tillegg var 11 dyr døde etter påkjørsler, og 7 av ukjente årsaker og 7 dyr var felt ulovlig. En gaupe som ble funnet avmagret på grunn av skabb ble avlivet av humanitære grunner.

Ved politisaker, som ulovlige fellinger, eller mistanke om ulovligheter blir obduksjon utført ved Veterinærinstituttet. Rovdata mottar prøver av disse etter endt obduksjon.

– Rovdyrene vi har undersøkt hadde god helse og kondisjon, og undersøkelsene har ikke avdekket spesielle avvik, sier Holmstrøm.

Grundige undersøkelser

Ved mottak blir rovdyrene registrert i NINAs fallviltbase. Dødsårsaken som er oppgitt kontrolleres, og blant annet vekt, lengde og kondisjon blir registrert.

Kjønnsorganer, med livmor og eggstokker hos hunner og testikler hos hanner, tas ut og undersøkes. Dette gir informasjon om dyrene var kjønnsmodne og om det har vært foster i livmor siste år.

Skalle og tenner brukes til aldersbestemmelse. I tillegg tas det prøver av muskel, lever, nyre og mage, blant annet for å se på diett siste døgn og for å sikre materiale til framtidig sjekk av miljøgifter.

– Undersøkelsene gir mye informasjon om dyrene. For dyr skutt på kvote- og lisensjakt får jegere tilsendt egne brev hvor blant annet alder, kondisjon og reproduksjonsdata er opplyst. Dyrene kan også søkes opp i rovbase.no ved å bruke rovbasenummer, forklarer Holmstrøm.

Du kan lese mer om mottak og prøvetaking av døde rovdyr på rovdata.no.

Kartet viser områdebruken til jervetispa M526900 basert på 21 observasjoner i Rovbase. Den har beveget seg fra Ringebu til flere kommuner i Trøndelag i perioden april 2008 til november 2021.

Hjørnetennene avslører dyrenes alder

Ved å snitte opp og telle årringer i hjørnetennene kan Rovdata fastslå alderen på rovdyrene som blir sendt inn. Aldersfordelingen var som følger:

  • 0 år: 65 dyr
  • 1-4 år: 154 dyr
  • 5-9 år: 21 dyr
  • 10 år og eldre: 4 dyr

En hunnjerv skutt under lisensjakt i Haltdalen i Holtålen kommune i november i fjor ble 16 år, veide 11 kilo og hadde normal kondisjon. Hun ble fanget opp av et viltkamera og sporet med hund til fellingsstedet. Undersøkelse av livmor viste at hun hadde hatt valper dette året.

Den eldste gaupa som ble sendt inn til Rovdata i perioden ble felt under kvotejakt i Sørkringen i Stjørdal kommune i vinter. Det var en hunn på 15,8 kilo, og hadde en normal kondisjon. Den ble 11 år. Undersøkelse av livmor og eggstokker bekreftet at gaupa hadde fått unger i 2021. Den ene ungen ble skutt sammen med mora.

Eldste ulv ble felt under skadefelling på Breimåsen i Auskog-Høland i februar. Det var ei tispe som veide 34 kilo og hadde god kondisjon. Tispa ble 6 år, livmorundersøkelser viste at tispa hadde fått valper i 2021.

Eldste bjørn ble skutt under skadefelling på Revholmen i Sør-Varanger kommune i fjor sommer. Den hadde gått ut på holmen ved fjæra sjø og ble skutt på tur tilbake på fastland. Hannbjørnen veide 139 kilo, hadde normal kondisjon, og ble 7 år gammel.

Dette notatet oppsummerer resultatene fra siste års undersøkelser. Du finner mer informasjon om alle undersøkte døde rovdyr i Rovbase.

Rovdata sender 1. juli hvert år ut et rapporteringsbrev til jegerne med informasjon om dyrene de har felt.

Referanse:

Frode Holmstrøm: Fallvilt 2022. Rapport, Rovdata / Norsk institutt for naturforskning (NINA), 2022.

Powered by Labrador CMS