Fiskebein som kosttilskudd

Kalsium fra småfisk som spises hele, inkludert bein, tas like godt opp i tarmen som kalsium fra melkeprodukter, melder Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kalsium

Kalsium er et essensielt grunnstoff og det mineralet vi har mest av i kroppen. Vi trenger 800-1 200 milligram kalsium om dagen.

Det meste av dette får vi i oss gjennom melk og ost.

99 prosent av kalsiumet i kroppen ligger i skjelettet og tennene.

Sammen med magnesium og fosfor utgjør kalsium “kalken” i skjelettet. Det er disse mineralene som gjør beinvevet sterkt.

Beinvevet øker frem til 30-årsalderem, så begynner det å avta. Når mer kalsium forsvinner enn det som kommer til, blir skjelettet svakere, og vi kan bli beinskjøre.

Et daglig tilskudd på 1-2 gram kalsium nedsetter beintapet, ifølge undersøkelser.

Beinskjørhet er en vanlig lidelse blant eldre i Norge.

Kilde: NIFES

Forskerne tror fiskebeinmel kan brukes til både menneskemat og dyrefôr. I dag regnes fiskebein som avfall, men fiskebein er et verdifullt råstoff som Norge har mye av.

Kalsium er nødvendig for å forebygge beinskjørhet (osteoporose). Personer som spiser eller drikker lite melkeprodukter kan ha problemer med å få i seg nok kalsium.

- Fiskebein kan være et bra alternativ som kosttilskudd og absorberes like godt som kalsiumkarbonat, viser studier fra prosjektet DOCMAR, som forsker på restråstoff fra fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Det skriver NIFES på Matportalens nettsider. DOCMAR står for dokumentasjon av marine ingredienser.

Mineral

De aller fleste kalsiumtilskuddene på markedet inneholder kalsiumkarbonat. Kalsiumkarbonat er laget av oppmalt kalkstein.

- De beste kalsiumkildene i norsk kosthold er melk og melkeprodukter, men det kan være vanskelig å få i seg nok kalsium hver dag hvis ikke disse produktene utgjør en del av kostholdet, skriver NIFES.

- Norsk fiskeindustri produserer årlig 600 000 tonn råstoff. Mesteparten brukes som råstoff i fór, men 166 000 tonn restråstoff dumpes fortsatt i sjøen. Beinfraksjonen utgjør 10-15 prosent av rund fisk.

Gjennom tre forsøk har NIFES undersøkt opptak av kalsium fra laks- torsk- og seibein hos gris og menneske, og sammenliknet dette med opptak av kalsiumkarbonat fra kommersielle kalsiumtabletter.

Ingen av oss spiser fiskebein for å kose oss, og i studiene ble beina malt til mel etter å ha blitt enzymbehandlet, kokt og frysetørret i to døgn.

Kalsiuminnholdet i fiskebeinsmelet varierte fra 16- 26 prosent tørrstoff avhengig av behandling og fiskeart.

Kalsiumkarbonat, som er det vanligste kalsiumsaltet i kommersielle tabletter, har til sammenlikning en noe høyre kalsiumkonsentrasjon på rundt 40 prosent.

Opptak hos gris

I første forsøk så forskerne på opptaket av kalsium fra kalsiumtabletter, kokte laksebein og enzymbehandlet laksebein hos gris.

I andre forsøk ble opptaket av kalsium fra kalsiumkarbonat og enzymbehandlet bein fra laks, torsk og sei undersøkt - igjen hos gris.

Griseforsøkene viste at kalsium fra fiskebein absorberes like godt som kalsiumkarbonat.

Grisene i det andre forsøket vokste merkbart bedre når de fikk fiskebein som kalsiumkilde. Vekstforskjellen er særlig interessant fordi fiskebeinsmelet ble tilsatt i små mengder på rundt tre prosent av fôret.

Forskerne tror derfor at fiskebeinsmel kan ha en rolle som spesialingrediens i fiskefôr eller dyrefôr.

Opptak hos menneske

I et tredje forsøk ble kalsium fra kalsiumkarbonat, enzymbehandlet laksebeinmel og torskebeinmel bakt inn i rundstykker og gitt som frokost til 10 unge, friske menn. Mennene hadde en tendens til å absorbere kalsiumkarbonatet best.

Tidligere forskning viser imidlertid at absorpsjon fra kalsiumsalter kan variere mye (fra 23 prosent til 37 prosent) hos mennesker, noe som også var tilfellet i dette forsøket.

Fiskebeinmel har imidlertid en fordel med at det også inneholder andre næringsstoffer, og forskerne tror det kan brukes for å tilsette eller forsterke ønskelige egenskaper i matvarer for mennesker.

De har imidlertid ikke stor tro på fiskebeinmel i tablettform.

- Dersom fiskebeinmel skal brukes i tablettform vil kalsiuminnholdet være viktig. Et lavt kalsiuminnhold vil gi en stor tablett som er vanskelig å svelge.

- Alternativt kan man spise mange små tabletter. En slik bruk er imidlertid trolig uaktuell, fordi kommersielle kalsiumtabletter laget av kalsiumkarbonat er mer fortettet og rimelige å produsere, skriver NIFES.

Lenker:

Mattportalen: Fiskebein er en god kalsiumkilde
NIFES

Powered by Labrador CMS